Підручники онлайн
Головна arrow Етика та Естетика arrow Етика та естетика (Петрушенко В.Л. та ін.) arrow Зміст (Етика та естетика (Петрушенко В.Л. та ін.))
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Зміст (Етика та естетика (Петрушенко В.Л. та ін.))

Вступ

Тема 1. ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ
1. Загальні особливості соціально-гуманітарного пізнання
2. Етимологія термінів "етика" та "мораль". Предмет етики. Співвідношення моральних, релігійних та юридичних норм в суспільному житті
3. Предмет естетики. Співвідношення етики та естетики та їх структура
4. Місце етики та естетики в духовній культурі людства

Тема 2. ІСТОРІЯ ЕТИКИ: ОСНОВНІ ТЛУМАЧЕННЯ ТА КОНЦЕПЦІЇ ЕТИЧНОГО
1. Особливості розуміння етики та моралі в традиційних суспільствах. Філософські концепції етики
2. Виділення етичної проблематики в особливий напрям життєдіяльності в епоху Нового часу. Модерні концепції етики
3. Розуміння етики в некласичній культурі. Етика в контексті постмодернізму

ТЕМА 3. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЕТИКИ
1. Поняття категорії етики та їх історичний характер
2. Добро і зло як центральні етичні категорії. Релятивізм та ригоризм в їх трактуванні
3. Категорії етичного вибору, вчинку, моральної діяльності (норма, кодекс, звичай, традиція, принципи, ідеали)
4. Категорії, що передають етичні характеристики людини (совість, честь, гідність, справедливість)

ТЕМА 4. МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ
1. Етика комунікацій та морально-психологічні принципи спілкування
2. Комунікативні риси особистості: чесноти і вади
3. Етикет. Особливості ділового етикету
4. Конфлікт та морально-етичні аспекти його вирішення

ТЕМА 5. ЕСТЕТИКА ТА ЇЇ ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ
1. Естетика в системі наукового знання. Естетика і мистецтвознавство
2. Поняття краси і прекрасного. Історичні парадигми їх осягнення
3. Діалектика прекрасного і потворного. Зв’язок та взаємодія цих естетичних категорій з етичними категоріями добра і зла
4. Категорії піднесеного і величного, потворного і ницього, трагічного і комічного. Їх вияв у культурі постмодерної доби

Тема 6. СФЕРИ ПРОЯВІВ ЕСТЕТИЧНОГО В ЖИТТІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
1. Естетична діяльність і сфери її проявів в сучасному суспільстві
2. Мистецтво як соціальний та культурний феномен. Художній образ та художнє сприйняття дійсності
3. Види та жанри мистецтва. Поняття художньо-мистецького стилю. Провідні стилі класичного та некласичного мистецтва
4. Естетика людської поведінки та людських стосунків. Мода як феномен культури

ТЕМА 7. ПРОМИСЛОВЕ МИСТЕЦТВО І ТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА
1. Поняття промислового мистецтва, технічної естетики і дизайну
2. Історична динаміка промислового мистецтва. Проблема гармонії краси і користі
3. Промислова естетика ХІХ – ХХ століття
4. Естетична цінність техніки і новітніх інформаційних технологій. Духовність людини в умовах сучасної техногенної цивілізації

 
Наступна >