Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


ВСТУП (Право соціального забезпечення (Ярошенко І.С.))

ВСТУП

   У період розбудови демократичної правової соціальної держави зростає роль юристів-фахівців у галузі соціального захисту населення, котрі розуміли б зростаючу роль права соціального забезпечення, яке визначає порядок та умови забезпечення громадян у старості та у разі непрацездатності; безпосередній зв’язок норм права з їх практичним застосуванням відповідними органами.
   Для підготовки таких фахівців є необхідним створення відповідної навчально-методичної бази. Саме цим обґрунтовується необхідність написання навчального посібника.
   Структура і зміст посібника визначені програмою навчальної дисципліни “Право соціального забезпечення”. Програма охоплює основні питання гарантій та реалізації прав особи на соціальний захист у випадку непрацездатності, материнства та дитинства.
   Матеріал посібника спрямований на розуміння студентами природи і сутності соціально-забезпечувальних відносин, конкретного змісту норм права соціального забезпечення; формування вміння правильного тлумачення та застосовування їх до вирішення конкретних завдань.
    У посібнику характеризуються різноманітні форми та види соціального забезпечення, їх особливості та правове регулювання. Проаналізовані норми та інститути права соціального забезпечення, які визначають порядок та умови забезпечення.
   Навчально-методичний матеріал відображає структуру галузі права соціального забезпечення. Визначені основні її елементи, такі як загальнообов’язкове соціальне страхування, пенсійне забезпечення та державна соціальна допомога. Останнім часом суттєво змінилося законодавство у сфері соціального захисту. У даному виданні відображені новели щодо соціального страхування, надання адресної соціальної допомоги.
   До кожної теми подається список рекомендованої літератури. В кінці посібника вміщений словник основних термінів, які вживаються в ньому.
   Автор намагався написати підручник, який сприяв би творчому вивченню права соціального забезпечення, підвищенню теоретичного та практичного рівня знань у сфері соціального захисту студентів вищих юридичних закладів, підготовці їх до самостійної юридичної діяльності.

 
Наступна >