Підручники онлайн
Головна arrow Право інтелектуальної власності arrow Право інтелектуальної власності (Підопригора О.А та ін.) arrow 13.3. Управління майновими правами суб'єктів промислової власності
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


13.3. Управління майновими правами суб'єктів промислової власності

13.3. Управління майновими правами суб'єктів промислової власності

   Спеціалізованих громадських чи будь-яких інших організацій для управління майновими правами винахідників та інших суб'єктів промислової власності в Україні зараз немає. Оскільки управління майновими правами суб'єктів інтелектуальної власності є своєрідна охорона їх майнових прав і інтересів, то певною мірою ці функції виконує чи виконувала така громадська організація як Товариство винахідників і раціоналізаторів.
   Зазначене Товариство було створено в колишньому СРСР на рівні Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів з відповідними відділеннями в республіках, областях, містах, районах та окремих підприємствах, організаціях і установах. Це була досить потужна і розгалужена громадська організація. Вона виконувала потрібну і корисну роботу — закликала і організовувала працівників до науково-технічної творчості. Мільйони працівників входили до складу Товариства винахідників і раціоналізаторів.
   Зазначене Товариство діяло на підставі статуту, який визначав напрями його діяльності. Товариство сприяло розвитку науково-технічної творчості, надавало всіляку допомогу винахідникам і раціоналізаторам. Корисність діяльності цього Товариства ні в кого не викликала сумніву.
   В Україні збереглися рештки організаційних правових засад діяльності цього Товариства. Його безперечно корисна діяльність має бути відроджена.
   За статутом Товариства винахідників і раціоналізаторів його діяльність спрямовувалася на розвиток передусім науково-технічної творчості. Низові організації були створені на кожному підприємстві, в кожній організації і установі. Вони включали в свої ряди майже всіх працівників.
   Основним завданням низових організацій Товариства винахідників і раціоналізаторів було розвиток масового винахідництва і раціоналізаторства. Нічого дивного немає в тому, що діяльність цих організацій у той час націлювалася на розвиток лише винахідництва та раціоналізаторства. У ті часи інші види науково-технічної творчості ще не досягли такого рівня, щоб бути включеними в орбіту масової творчості. Організації винахідників і раціоналізаторів будь-якого рівня здійснювали громадський контроль за своєчасним розглядом заявок на будь-які технічні пропозиції, розробкою і використанням цих пропозицій у виробництві, своєчасною і правильною виплатою належної винагороди і премії особам, які тим чи іншим чином сприяли розвитку винахідництва і раціоналізаторства.
   До завдань організацій винахідників і раціоналізаторів входив також розвиток колективної творчості, сприяння прискоренню технічного прогресу. Вони брали участь у розробці і здійсненні планів і заходів по новій техніці і організаційно-технічних заходів по використанню винаходів і раціоналізаторських пропозицій.
   Організації винахідників і раціоналізаторів організовували разом з адміністрацією огляди по винахідництву і раціоналізаторству, тематичні конкурси на кращі винаходи та раціоналізаторські пропозиції. Організовували і проводили різного роду конференції, семінари, наради з проблем розвитку науково-технічної творчості. Створювали комплексні творчі бригади винахідників і раціоналізаторів, громадських конструкторських бюро,'патентних груп та груп по сприянню використання винаходів і раціоналізаторських пропозицій.
   Зазначені організації брали активну участь у створенні на громадських засадах шкіл технічної творчості, технічних клубів тощо.
   Одним із основних напрямів роботи організацій винахідників і раціоналізаторів було надання технічної, правової та іншої необхідної допомоги винахідникам і раціоналізаторам. Вони всіляко сприяли підвищенню технічних, економічних, патентних та правових знань винахідників і раціоналізаторів. Представники організацій винахідників і раціоналізаторів брали участь у розгляді заявок на технічних радах, у розгляді конфліктів, що виникали у зв'язку з використанням винаходів та раціоналізаторських пропозицій, розрахунку та порядку виплати належної винагороди тощо.
   Представники низових організацій Товариства винахідників і раціоналізаторів могли виступати в суді від імені винахідників і раціоналізаторів та в інших організаціях, брали участь у розгляді скарг винахідників і раціоналізаторів у інших державних чи громадських органах, вносили свої пропозиції в ті ж органи з метою активізації винахідництва і раціоналізації та удосконалення правового захисту прав і інтересів винахідників і раціоналізаторів.
   Представники організацій винахідників і раціоналізаторів брали активну участь у розгляді питань преміювання активістів науково-технічної творчості, у підведенні результатів оглядів, конкурсів та змагань тощо.
   Одним із основних обов'язків низових організацій винахідників і раціоналізаторів був контроль за використанням коштів, передбачених на розвиток винахідництва і раціоналізаторства адміністрацією підприємств, організацій і установ. У той час поширеною формою стимулювання було присвоєння почесного звання “Заслужений винахідник республіки” та “Заслужений раціоналізатор республіки”. Представники організацій винахідників і раціоналізаторів брали активну участь у підготовці цих питань, їх голос часто був вирішальним. Низові організації винахідників і раціоналізаторів узагальнювали і поширювали кращий досвід організації винахідництва і раціоналізації. Вони виконували також багато інших функцій на громадських засадах, сприяючи розвитку науково-технічної творчості.

 
< Попередня   Наступна >