Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


36.2. Система деліктів

36.2. Система деліктів

   З позицій чинного законодавства критеріями, які дозволяють сформувати систему деліктних зобовязань, є підстави їх виникнення або іншими словами склади деліктів.
   Система деліктних зобов'язань побудована на поєднанні загального (генерального) делікту із спеціальним. Склад загального делікту законодавець наводить в ст. 1166 ЦК, де передбачено, як загальне правило, що заподіяна шкода відшкодовується особою, яка її заподіяла.
   Спеціальні делікти характеризуються такими особливостями:
   - способом заподіяння шкоди;
   - особою заподіювача шкоди;
   - особою потерпілого;
   - особою, яка відповідає за шкоду;
   - об'єктом, якому заподіюється шкода;
   - обставинами заподіяння шкоди;
   - особливими умовами відповідальності тощо.
   Види спеціальних деліктів:
   1) шкода, заподіяна джерелом підвищеної небезпеки (ДПН):
   а) шкода, заподіяна наземним ДПН;
   б) шкода, заподіяна морським судном;
   в) шкода, заподіяна повітряним судном;
   г) ядерна шкода;
   2) шкода, заподіяна представниками і працівниками юридичної особи:
   а) шкода, заподіяна працівником при виконанні ним трудових обов'язків;
   б) шкода, заподіяна посадовою особою органів державної влади або органом місцевого самоврядування;
   в) шкода, заподіяна незаконними діями представників правоохоронних органів;
   3) шкода, заподіяна особами з пороками волі:
   а) малолітніми;
   б) неповнолітніми;
   в) недієздатними;
   д) особами, які не розуміли значення своїх дій;
   4) шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю потерпілого:
   а) під час виконання особою договірних зобов'язань;
   б) під час виконання трудових обов'язків;
   г) фізичній особі-підприємцю;
   д) малолітній особі;
   є) неповнолітній особі;
   ж) особі, яка не працювала;
   з) особі, яка потерпіла від злочину;
   5) шкода, заподіяна правомірними діями:
   а) необхідною обороною;
   6) в стані крайньої необхідності;
   б) шкода, заподіяна навколишньому середовищу:
   а) атмосфері, воді, землі;
   б) флорі, фауні;
   7) моральна шкода:
   а) шкода, заподіяння якої пов'язано із діяльністю державних органів та посадових осіб;
   б) шкода, заподіяна засобами масової інформації;
   в) шкода, заподіяна приватними особами;
   8) шкода, заподіяна недоліками робіт, послуг речей;
   9) шкода, що відшкодовується особою, яка застрахувала свою цивільну відповідальність;
   10) шкода, яка відшкодовується у зв'язку з припиненням права власності;
   11) шкода, що відшкодовується фізичній особі, яка потерпіла від злочину, якщо заподіювач шкоди не встановлений або отримати належне з нього неможливо;
   12) створення загрози життю, здоров'ю чи майну особи;
   13) інші спеціальні випадки відшкодування шкоди.

 
< Попередня   Наступна >