Підручники онлайн
Головна arrow Кримінологія arrow Кримінологія: Курс лекцій (Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С.) arrow Список використаної та рекомендованої літератури (Кримінологія: Курс лекцій (Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С.))
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Список використаної та рекомендованої літератури (Кримінологія: Курс лекцій (Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С.))

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Альбом схем и таблиц по криминологии / Ю. В. Александров и др. — К., 1985.
2. Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. — М., 1992.
3. Бакалова Л. М. Судебная патопсихология. — Донецк, 1998.
4. Биленчук П. Д., Еркенов С. Е., Кофанов А. В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация. — К., 1999.
5. Блувштейн Ю. Д. Криминологическая статистика.  — Минск, 1981.
6. Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. — М., 1990.
7. Данъшин И. Н. Введение в криминологическую науку. — Харьков, 1998.
8. Європейські стандарти утримання в’язнів. — Харків, 1998.
9. Зелинский А. Ф. Криминальная психология: Науч.-практ. изд. — К., 1999.
10. Зелинский А. Ф. Криминология: Курс лекций. — Харьков, 1996.
11. Зелинский А. Ф. Криминология: Учеб. пособие.— Харьков, 2000.
12. Зелинский А. Ф. Рецидив преступлений. — Харьков, 1980.
13. Злочинність в Україні. — К., 1998.
14. Коваленко О. И., Филонов В. П. Курс лекций по криминологии и профилактике преступлений. — Донецк, 1995.
15. Ковалкин А. А., Хруппа Н. С, Губарев В. Л. Деятельность органов внутренних дел по выявлению и предупреждению группового сбыта наркотических средств. — К., 1993.
16. Кримінальний кодекс України. — К., 2001.
17. Криминология / Под ред. А. И. Долговой. — М., 1997.
18. Криминология / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. К. Эминова. — М., 1995.
19. Криминология: Учеб. пособие / Под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой. — М., 1996.
20. Криминология: Учебник для учеб. заведений МВД Украины / Под ред. В. Г. Лихолоба, В. П. Филонова. — К., 1997.
21. Криминология: Учебник для юрид. вузов / Под ред. проф. В. Н. Бурлакова, проф. В. П. Сальникова. — СПб., 1998.
22. Кримінологія: Особлива частина: Навч. посіб. / За ред. І. М. Даньшина. — X.: Право, 1999.
23. Кримінологія і профілактика злочинів. Загальна частина: Курс лекцій / Ю. В. Александров, А. П. Гаврилишин, В. Г. Лихолоб та ін. — К., 1996.
24. Курс советской криминологии. Предупреждение преступности. — М., 1986.
25. Латентная преступность: Познание, политика, статегия. — М., 1993.
26. Литвак О. Злочинність, її причини та профілактика. — К., 1997.
27. МихлинА. С. Общая характеристика осужденных. — М., 1991.
28. Молодь України: сподівання, орієнтація, поведінка. — К., 1993.
29. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. — К., 1997.
30. Правовая статистика. — Харьков, 1998.
31. Семаков Г. С. Криминология: Курс лекций. — К., 1999.
32. Уголовный кодекс Украины: Науч.-практич. комментарий. — К., 1998.
33. Фокс В. Введение в криминологию. — М., 1980.
34. Хруппа М., Вінс О. Кримінологічне поняття наркобізнесу // Право України. — 1994. — № 3-4.
35. Шнайдер Г. Й. Криминология. — М., 1994.
36. Дагель П. С. Неосторожность. — М., 1977.

 
< Попередня