Підручники онлайн
Головна arrow Кримінологія arrow Кримінологія: Курс лекцій (Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С.) arrow 16.2. Причини й умови, що детермінують професійну та організовану злочинність
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


16.2. Причини й умови, що детермінують професійну та організовану злочинність

16.2. Причини й умови, що детермінують професійну та організовану злочинність

   Очевидно, причини професійної та організованої злочинності криються у процесах розвитку суспільства. Професійна злочинність існувала в Російській Імперії, а потім у СРСР завжди (як і в усьому світі).
   Підвалини організованої злочинності почали закладатися за часів “застою", для якого були характерні тупикові ситуації в економічній, соціальній і духовній сферах суспільства. Це зумовило різкий розвиток “тіньової" економіки, що вбирала в себе значну частку національного доходу, широку наявність усіляких “дефіцитів”, масові розкрадання державного і громадського майна. Війна з професійною злочинністю тіньовикам була ні до чого, адже вони потребували одне одного. Тіньовикам була потрібна професійна злочинність для захисту, силового розв’язання посталих проблем. Професійні ж злочинці від цього мали такий прибуток, якого не мали раніше ніколи.
   Водночас різко зросли алчність, моральне переродження значної частини правлячої верхівки, чому наслідувала і значна частина державного апарату на всіх рівнях. Це стало сприятливою основою для корумпування, вирішення злочинними угрупованнями своїх проблем з допомогою представників влади.
   Таким чином, у 80-ті роки XX ст. заклалися основи “триади” організованої злочинності. З настанням горбачовської “перебудови” виникла можливість легалізувати і накопичувати капітал за допомогою кооперативів, які опинились поза контролем. “Тіньова" економіка разом з професійною злочинністю і корумпованими державними чиновниками — складові основи організованої злочинності.
   Отже організована злочинність виникла не просто як кримінологічно новий вид злочинності, а як нове соціально-економічне явище в житті держави.
   Але організованій злочинності певною мірою було “незручно" в межах “соціалістичної" системи. З усуненням останньої організована злочинність почала різко набирати класичних рис, адже перед нею розкрилися можливості подальшого накопичування капіталу і його легалізації в більших ніж доти масштабах.
   Американські кримінологи (Сатерленд, Шур, Кларк) довели, що суспільство, яке базується на приватній власності й вільній конкуренції, неминуче пов’язане з високим рівнем злочинності, ядром якої є організована злочинність. Високим є також рівень корумпованості державного апарату, адже кримінальні доходи від “співпраці” з організованою злочинністю істотно перевищують заробітну плату, особливо в тих країнах, де вона стабільно низька.
   Очевидно, що рівні й характер організованої злочинності в різних країнах ринкової економіки різні. Це залежить від багатьох чинників, зокрема від стану економіки країни і можливості державних органів, насамперед правоохоронних, вести наступальну й послідовну боротьбу з організованою злочинністю за допомогою ефективного законодавства, що водночас не відкидає демократичних засад.
   В Україні нині спостерігається покращення значної частини економічних показників. Проте експерти вказують і на значні утруднення, які сповна використовує організована злочинність. Серед них — недостатня кількість зовнішніх ринків збуту вітчизняної продукції, упровадження зарубіжних, не завжди пристосовних для України моделей розвитку, підвищення імпортної залежності за окремими стратегічно важливими видами сировини, деградація промислової бази, невизначеність науково-технічної політики, недостатній експортно-валютний контроль за діяльністю комерційних фірм, перетворення економіки на об’єкт протиборства політичних сил. Усе це породжує високу частку “тіньової” економіки в народному господарстві, низький відсоток високотехнологічної продукції в імпорті, кризу неплатежів, поширення безробіття і збільшення кількості осіб, що перебувають за межею бідності, малозабезпеченість, нелегальну трудову міграцію за кордон, неприпустиму відмінність рівня життя багатих і бідних.
   Як результат спостерігається процес маргіналізації населення, а маргіналу все одно, як здобувати засоби для свого існування. Збільшення випадків кримінального збагачення, які здебільшого залишаються безкарними, сприяє переоцінюванню цінностей багатьма людьми, сприйманню протизаконної діяльності як нормальної ділової активності або як неминучої альтернативи чесному способу життя. Як наслідок створюється духовна атмосфера егоїзму, вседозволеності, недовіри до здатності державних структур реально боротися з організованою злочинністю. Бути злочинцем стає економічно вигідним, а отже, злочинність стає елементом способу життя певної частини населення. Організована злочинність максимально використовує цю ситуацію, вбирає в себе всі інші види злочинності й реорганізує їх для одержання надприбутків. Водночас вона розширює відтворення злочинності, впливаючи на масову свідомість і поширюючи, як кажуть американські кримінологи, так звану гангстерську культуру, тобто сприйняття злочинності як нормального й неминучого явища. Дедалі більше людей, які вважають себе законослухняними й навіть культурними, вживають жаргонні слова, співають блатних пісень. Великого поширення дістало татуювання, милування злочинними “подвигами”. Цьому значною мірою сприяють засоби масової інформації, насамперед телебачення.
   Як визначають дослідники, створюється порочне коло: з одного боку, дедалі більше людей потерпають від злочинності й вимагають посилення боротьби з нею, з іншого боку, організована злочинність енергійно втягує в орбіту свого впливу значні прошарки населення, які прямо чи опосередковано “працюють на неї”.
   До основних умов, що сприяють розвитку організованої злочинності, належать такі:
   - відсутність загальнодержавної, матеріально забезпеченої програми боротьби з організованою злочинністю;
   - відсутність спеціального органу, який би боровся з організованою злочинністю і корупцією у вищих і середніх щаблях;
   - недостатність і недосконалість правової бази для боротьби з організованою злочинністю і корупцією;
   - недостатній рівень матеріально-технічної і кадрової забезпеченості структур, які нині безпосередньо ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією.

 
< Попередня   Наступна >