Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


12.2. Причини наркоманії в сучасних умовах

12.2. Причини наркоманії в сучасних умовах

   По-перше, зауважимо, що наркоманія як явище існувала в Україні упродовж усього XX ст., а останніми роками її кількісні та якісні показники набагато підвищились. По-друге, проблема наркоманії нагальна для людства загалом.
   Спробуємо пояснити, що ж призвело до такої ситуації. У глобальному масштабі XX століття ознаменоване як час не-бачених раніше потрясінь і катаклізмів (і не так у природній, як у соціальній сфері). Дві світові війни, що не мали аналогів у попередній історії людства, кровопролитні революції, відчайдушна боротьба класів і партій, мільйони закатованих — один бік проблеми. Другий — це психічний повсякденний тиск наявності зброї масового знищення, поширення невиліковних хвороб, організованої злочинності, що охопила всі країни і континенти.
   Ці та багато інших чинників призвели до того, що значна частина людства втратила психологічну стійкість, шукає можливості відійти від жахаючої дійсності, очікує на кінець життя на планеті й тому знаходить порятунок у саморуйнівній поведінці: алкоголі, наркотиках тощо (виявляється ескапізм — прагнення особистості піти від дійсності у світ ілюзій, фантазій).
   Чинників, що призводять до поширення наркоманії в сучасних умовах, безліч: і тих, що були раніше, і тих, що виявляються нині.
   Так, певним представникам різних верств населення притаманна значна бездуховність, у частини людей спостерігається крах особистих сподівань (фрустрація). У молоді, яка краще адаптується в сучасних умовах, водночас здебільшого відсутні далекоглядні життєві орієнтації та ідеали соціально значущого плану. Невизначеність у багатьох питаннях близького і далекого майбутнього так само властива частині населення. І все це відбувається на тлі різкого зниження життєвого рівня значної частини громадян. Тому певна кількість людей різного віку і соціального становища бажає часом “скинути напруження”, відійти на певний час від дійсності.
   Водночас виявляється низький загальний рівень культури певної частини населення, і передусім серед молоді, яка не бачить в оволодінні досягненнями культури можливості розв’язання власних життєвих проблем. Звідси — споживацьке ставлення до культури, незацікавленість у духовному зростанні, потяг до так званої маскультури, що пропонує ігнорування гідності, моралі, насаджує порнографію, насильство, духовне зубожіння. Саморуйнівна поведінка людини (у тому числі вживання наркотиків) є невіддільним чинником такої культури. Внаслідок цього частині молоді притаманні високий рівень конформізму, невміння опиратися референтній групі, до якої виявляється потяг і де вживають наркотики, відсутність сили волі, щоб протистояти втягуванню в наркотичну залежність, легковажність в оцінюванні ситуації стосовно себе сьогодні й у майбутньому, прагнення до миттєвих розваг, бажання “бути дорослим” і “все випробувати в житті”.
   Зазначимо й те, що в колишньому СРСР розглядувана проблема хоча й не була найболючішою, проте фактично повністю замовчувалась упродовж десятиліть. У країні домінував погляд, що наркоманія можлива лише за кордоном, тому й не було вироблено дієвих засобів і методів антинаркотичної пропаганди, прищеплення населенню, особливо молоді, розуміння страшної небезпеки через вживання наркотиків. Саме тому нині у країнах СНД немає антинаркотичного громадського руху, не створено громадської думки, яка б одностайно засуджувала вживання наркотиків і тих, хто їх розповсюджує. Мало того, підвищення порогу терпимості до антисоціальних явищ у суспільстві стосується й проявів наркоманії.
   Саме з огляду на викладене у вітчизняних міністерствах охорони здоров’я і внутрішніх справ недостатньо сил і засобів для боротьби з наркоманією. Насамперед замало висококваліфікованих лікарів-наркологів і психіатрів, спеціалістів для боротьби з наркобізнесом в органах міліції, спеціалізованих державних медичних закладів, а також достатньої кількості ліків, препаратів, техніки.
   Антинаркотичне кримінальне і адміністративне законодавство було значною мірою недосконале, а головне — не застосовувалося, що певною мірою характерно й нині.
   Істотний негативний чинник поширення наркоманії виявляється в тому, що Україна має велику сировинну наркотичну базу: олійний мак і конопля. А погіршення матеріального становища частини населення і можливість збільшити власні прибутки штовхає частину сільського населення до незаконних дій, пов’язаних з культивуванням снотворного маку. Щорічно в Україні виявляється і ліквідується нелегальних посівів маку на площі близько 1300 кв. м. Щодоби реєструється близько 130 злочинів, пов’язаних з наркотиками, і така сама кількість осіб притягується до кримінальної відповідальності у справах цієї категорії.
   Дослідження засвідчують, що злочинцями здебільшого є молодь віком до 30 років, серед якої майже 90 % безробітних. З-поміж споживачів наркотиків переважають такі категорії особи без певних занять — 80,9%, робітники — 12,7 %, учні професійно-технічних училищ і шкіл — 1,9 %, студенти — 1,7 %, інші — 2,8 %.
   Щодоби з незаконного обігу вилучається понад 100 кг наркотиків і наркотичної сировини, але (за світовим досвідом) ця цифра не перевищує 1/15 їх реального обсягу.
   Виключно великою у сфері наркобізнесу є активність злочинності. Адже жодну іншу злочинну діяльність не можна порівняти з наркобізнесом за рівнем прибутків (за різними оцінками щорічно у світі вони становлять 500-1500 млрд дол. США). Ось чому злочинний світ невпинно активізується і в Україні. Зі стабільністю гривні в Україні активізувалось завезення “важких” наркотиків. Важливо й те, що “відмити” зароблені на наркобізнесі “брудні гроші” в Україні легко, адже в нашій державі тільки зароджується система відслідковування джерел накопичення капіталу. Значна кількість наркоділків так само є наркоманами, а щодо “дрібних споживачів”, то вони з різних причин (через бажання бачити родичів і друзів “такими як самі", “заробити” на придбання наркотиків тощо) дуже активно втягують у вживання наркотиків своє оточення. Дослідження свідчать, що за один рік один наркоман втягує у вживання наркотиків у середньому сім осіб.
   Зазначимо також, що нині вітчизняна митна служба не має необхідної кількості фахівців і технічних засобів, які б допомагали повністю виявляти товаропотік наркотичних речовин, що йде транзитом через Україну. Проте, як засвідчує світовий досвід, частина транзитного товару залишається у країнах, через які він прямує, і ця частина тим більша, чим більший потік.

 
< Попередня   Наступна >