Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


4.1. Поняття правової статистики

4.1. Поняття правової статистики

   Ефективність кримінологічного дослідження залежить не лише від повноти і чіткості програми, правильно поставлених завдань і вдало сформульованої гіпотези, а й багато в чому від вибраних методів дослідження, що забезпечують отримання якісної, повної та надійної інформації, відсутність якої неминуче призводить до суб’єктивізму. Дослідження, у тому числі й кримінологічні, неможливо здійснювати без використання статистичних даних, а також методів статистики, за допомогою яких аналізують отриману інформацію. Одним з найважливіших методів збирання й аналізу кримінологічної інформації є статистичний.
   Кримінальна статистика почала розвиватись у 30-ті роки XIX ст. у Франції та Бельгії, де було започатковано збирання статистичних даних про злочинність. Першими статистами називають В. Петті (1623-1687) і А. Кетле (1794-1874).Російська кримінальна статистика бере початок з  XIX ст., коли в міністерстві внутрішніх справ і міністерстві юстиції почали нагромаджувати дані кримінальної статистики. Судова реформа 1864 року сприяла розвитку російської кримінальної статистики, яка з технічного погляду посідала одне з перших місць у світі. У Росії щорічно видавалися “Своды статистических сведений по делам уголовным”. А в 1888 р. вперше було опубліковано статистичні дані з кримінальної злочинності у країні.
   Безпосередньо правовою статистикою займаються органи внутрішніх справ, прокуратури, суду і юстиції.
   Статистика, як і інші суспільні науки, вивчає різні суспільні явища, проте на відміну від інших наук досліджує лише кількісний аспект суспільних явищ, застосовуючи для цього розроблені нею особливі наукові прийоми. Отже, предметом статистики є кількісний аспект суспільних явищ і процесів.
   Статистика — це наука, яка вивчає кількісні закономірності масових суспільних явищ у нерозривному зв’язку з їх якісним змістом. Таким чином, статистика надає суспільним наукам необхідний матеріал для подальших теоретичних узагальнень, забезпечення постійного зв’язку з практикою. Вона уможливлює зв’язок теорії з практикою, оскільки будь-яке наукове положення ґрунтується на фактах, що дістали у статистиці узагальнене вираження.
   Однією з галузей статистики є правова статистика, яка досліджує кількісні аспекти різних правових порушень — кримінальних, адміністративних, цивільних, їх структуру і динаміку, причини й умови, що сприяють їх вчиненню, сукупність заходів боротьби з цими порушеннями.
   На відміну від інших галузей статистики (економічної, демографічної, медичної) правова статистика враховує результати діяльності всіх державних органів, що здійснюють кримінально-правову, адміністративну та цивільно-правову охорону суспільного й державного устрою, власності, особи, прав та інтересів громадян, підприємств, установ і організацій. Предметом правової статистики є кількісні закономірності злочинності й заходів боротьби з нею, цивільних та адміністративних правопорушень і заходів їх запобігання.
   За характером правових порушень, які враховує правова статистика, і правових установ, які здійснюють облік цих порушень, розрізняють три галузі правової статистики:
   - кримінально-правову, безпосереднім об’єктом якої є кількісний аспект злочинності й заходів її запобігання;
   - цивільно-правову, об’єктом якої є порушення, що розглядаються в цивільних та арбітражних судах, нотаріаті;
   - адміністративно-правову, об’єктом якої є кількісний аспект адміністративних порушень і заходів боротьби з ними.
   Отже, правова статистика відображає у вигляді показників усі стадії кримінального, цивільного та адміністративного процесів.

 
< Попередня   Наступна >