Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Субсидії

Субсидії

   Нині для відшкодування сім’ям витрат на оплату житла і комунальних послуг в Україні запроваджено Програму житлових субсидій, яка діє паралельно з існуючими пільгами і не скасовує їх. За проектом Житлового Кодексу (ст. 23) передбачено надання субсидій також для будівництва та придбання власного житла. При цьому передбачається, що черговість надання субсидій визначатиметься з урахуванням часу взяття на облік для поліпшення житлових умов. З цього можна зробити висновок, що черговість на поліпшення житлових умов зберігатиметься і в майбутньому, хоча це впливатиме не тільки на отримання соціального житла, а й на отримання субсидій і пільгових кредитів, як це передбачено у проекті Житлового Кодексу, які надаватимуть підприємства, установи, організації, комерційні банки під заставу нерухомості, гарантії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування чи гарантії підприємств, установ, організацій.
   Згідно з чинним законодавством, субсидія призначається, якщо розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах санітарної норми володіння жилою площею або користування комунальними послугами (з урахуванням пільг) перевищує встановлений відсоток середньомісячного сукупного доходу.
   Субсидія — це допомога держави, здійснювана з метою відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у вигляді безготівкової допомоги малозабезпеченим сім’ям, у зв’язку з підвищенням плати за житло та житлово-комунальні послуги. Право на отримання субсидії мають сім’ї, які проживають у державному (в тому числі в гуртожитках, житлово-будівельних кооперативах), приватному та громадському житловому фонді. Після приватизації квартири субсидії надаються в тому самому порядку, як і до приватизації. Видані субсидії при приватизації не повертаються. Субсидія призначається лише на жилу площу, яка не перевищує санітарної норми на сім’ю. При цьому норма володіння чи користування загальною площею житла та нормативи користування комунальними послугами встановлюються виходячи з 21 м2 на наймача і кожного прописаного у жилому приміщенні (будинку) та додатково 10,5 м2 на всіх тут прописаних, а для громадян, які проживають в однокімнатній квартирі, — на загальну площу незалежно від розміру квартири. Субсидія надається одному з членів сім’ї (уповноваженому власнику житла, наймачу, на якого відкрито особовий рахунок, членові ЖБК, власнику будинку, квартири чи кімнати).
   Розмір субсидій визначається постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерств: праці і соціальної політики, фінансів України, інших органів центральної виконавчої влади. Вони можуть також визначатися та надаватися органами місцевого самоврядування.
   Загальний порядок надання субсидій визначається Постановою Кабінету Міністрів України “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” від 21 жовтня 1995 р. за № 848 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 р. за № 1050).
   Положення визначає умови призначення та порядок надання і громадянам щомісячної адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату користування житлом або його утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також один раз на рік субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
   Право на отримання адресної безготівкової субсидії поширюється на громадян, які проживають у жилих приміщеннях (будинках) державного та громадського житлового фонду, в тому числі у гуртожитках, — на оплату користування житлом; приватного житлового фонду та фонду житлово-будівельних (житлових) кооперативів — на оплату утримання житла; житлового фонду незалежно від форм власності — на оплату комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
   Призначення субсидій і контроль за їх цільовим використанням здійснюються відділами (управліннями) субсидій районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних рад.
   Субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах норм споживання з урахуванням пільг, які надаються відповідно до чинного законодавства, і обсягом обов’язкового відсотка платежу, визначеного Кабінетом Міністрів України.
   Якщо у жилих приміщеннях (будинках) прописані й проживають тільки непрацюючі пенсіонери та інші непрацездатні громадяни, джерелом існування яких є лише доходи від особистого підсобного господарства, пенсія та інші соціальні виплати, й середньомісячний сукупний дохід на одного прописаного не перевищує вартісної величини межі малозабезпеченості, за рішеннями виконавчих органів міських і районних рад можливе звільнення цих громадян від сплати визначеної частки витрат на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива з одночасним відповідним зменшенням норми забезпечення цим паливом.
   Субсидія не призначається в таких випадках:
   1) у житлових приміщеннях (будинках) прописані працездатні громадяни працездатного віку, що не працювали і не навчалися на денних відділеннях вищих і професійно-технічних навчальних закладів, час навчання в яких зараховується до трудового стажу, протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми і час догляду яких зараховується до трудового стажу; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікувально-консультаційної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і зайняті доглядом за ними; громадян, які доглядають за інвалідами І групи або дітьми-інвалідами віком до 16 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку), та не зареєстровані у службі зайнятості населення як такі, що шукають роботу;
   2) уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державному та громадському житловому фонді, член житлово-будівельного кооперативу, власник (співвласник) жилого приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, або будь-яка особа, що прописана разом з ним у жилому приміщенні (будинку), здає за договором у найм або в оренду жиле приміщення (будинок);
   3) уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державному та громадському житловому фонді, член житлово-будівельного кооперативу, власник (співвласник) жилого приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, та особи, які прописані разом з ним у жилому приміщенні (будинку), мають у своєму володінні (користуванні) чи володінні (користуванні) дружини (чоловіка, неповнолітніх дітей) у сукупності більш ніж одне жиле приміщення (будинок), загальна площа яких у сумі перевищує встановлені норми володіння чи користування загальною площею житла;
   4) уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державному та громадському жилому фонді, член житлово-будівельного кооперативу, власник (співвласник) жилого приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, та особи, які прописані разом з ним у жилому приміщенні (будинку), мають у своєму володінні чи володінні дружини (чоловіка, неповнолітніх дітей) транспортний засіб, самохідну машину або механізм, крім засобів, які згідно із законодавством не є об’єктами оподаткування (за винятком тракторів на гусеничному ходу), який перебуває в експлуатації не більш як 10 років, починаючи з року випуску (за винятком одержаного чи придбаного на пільгових умовах через органи праці та соціального захисту населення), та зареєстрований в установленому порядку.
   Наявність (відсутність) у володінні осіб іншого жилого приміщення (будинку) декларується при поданні заяви про призначення субсидії.
   Рішення про призначення (непризначення) субсидії в деяких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.
   Субсидія призначається уповноваженому власнику (співвласнику) житла, наймачу державного та громадського житлового фонду, членові житлово-будівельного (житлового) кооперативу, власнику (співвласнику) жилого приміщення, на якого відкрито особовий рахунок за місцем прописки. Як виняток, можуть призначати субсидію іншій особі, прописаній у жилому приміщенні (будинку).
   У разі смерті особи, на яку відкрито особовий рахунок, надання субсидії не припиняється за умови, що у жилому приміщенні (будинку) прописані інші особи, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.
   До встановлення права власності на житло у разі смерті уповноваженого власника (співвласника) житла, власника (співвласника) жилого приміщення, на якого було відкрито особовий рахунок, субсидія призначається одній із дієздатних осіб, яка на момент смерті власника жилого приміщення (будинку) була в ньому прописана. Проте якщо протягом восьми місяців від дня відкриття спадщини не визначено в установленому порядку уповноваженого власника (співвласника) житла, власника (співвласника) жилого приміщення, надання субсидії припиняється.
   Якщо особа, яка перебуває в шлюбі, проживає окремо від чоловіка (дружини) сама або з неповнолітніми дітьми, на яких не отримує аліментів (за рішенням суду або за домовленістю), і є уповноваженим власником, співвласником чи наймачем житла, на якого (яку) відкрито особовий рахунок, субсидія призначається лише на норму володіння чи користування жилою площею без урахування додаткових 10,5 м2 на сім’ю. Якщо разом із заявою про призначення субсидії надаються відомості про виплати на утримання неповнолітніх дітей, які не можуть бути меншими, ніж встановлено законодавством, субсидія надається на загальних підставах.
   Якщо у жилих приміщеннях (будинках) прописані неповнолітні діти, які залишилися без батьківської опіки, субсидія призначається за заявою опікуна і розраховується виходячи з розміру пенсії у зв’язку з втратою годувальника та інших соціальних виплат, що їх отримує опікун на підопічних дітей.
   Субсидія не призначається, якщо неповнолітні діти, маючи батьків, прописані в жилому приміщенні (будинку) самі.
   Субсидія розраховується виходячи з кількості прописаних у жилому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, у тому числі осіб, призваних на строкову військову службу.
   Кількість осіб визначається на початок місяця, в якому надійшло звернення за призначенням субсидії.
   Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного, а для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива — на основі річного сукупного доходу осіб, прописаних у жилому приміщенні (будинку) за попередній календарний рік.
   Для обчислення доходу непрацюючих громадян, яким призначено пенсію вперше або якщо вони залишили роботу в період, за який ураховуються доходи, і не мають інших доходів, крім пенсії та доходів від особистого підсобного господарства, земельних ділянок, в сукупному доході на розсуд пенсіонера враховується дохід за зазначений період або розмір призначеної щомісячної пенсії та доходи від земельних ділянок.
   Для призначення субсидій громадяни подають до відділів (управлінь) субсидій заяву, в якій декларується наявність чи відсутність у володінні прописаних осіб жилого приміщення (будинку), транспортного засобу, самохідної машини або механізму та відомості про забезпеченість жилою площею й комунальними послугами, склад прописаних у жилому приміщенні (будинку), доходи кожного з прописаних.
   Субсидії призначаються за умови пред’явлення розрахункових книжок, квитанцій або аналогічних документів про фактичну оплату житлово-комунальних послуг за попередній період. У разі наявності заборгованості з платежів за житлово-комунальні послуги субсидії призначаються за умови укладення угоди між наймачем (власником) і відділом (управлінням) субсидій або надавачем послуг про погашення цієї заборгованості.
   Термін погашення заборгованості визначається за угодою сторін, виходячи з розміру боргу та середньомісячного доходу на кожного прописаного у жилому приміщенні (будинку) громадянина. Залежно від цього встановлюються такі терміни погашення заборгованості: якщо середньомісячний дохід на кожного прописаного становить до 48 грн., то до 24 місяців, від 48,01 до 60 грн. — до 18 місяців, від 60,01 до 80 грн. — до 12 місяців, понад 80 грн. — до 6 місяців.
   У виняткових випадках з урахуванням обставин, що склалися, термін погашення заборгованості може бути подовжений.
   Рішення про призначення (непризначення) субсидій приймається протягом десяти днів після подання заяви та всіх необхідних документів.
   Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на шість місяців, а на оплату природного газу, що споживається на індивідуальне опалення, — на опалювальний період. Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.
   По закінченні терміну отримання субсидії громадяни повинні підтвердити право на призначення субсидії на наступний період.
   Для цього вони подають до відділів (управлінь) субсидій тільки довідки про доходи прописаних громадян та заяву, в якій підтверджується відсутність змін у складі прописаних та у характеристиці житла і послуг з моменту попереднього призначення субсидії.
   Якщо громадяни, прописані у жилому приміщенні (будинку), з незалежних від них причин (відрядження, хвороба, смерть близької людини тощо), що підтверджується відповідними документами, не змогли своєчасно звернутися за призначенням субсидій, в окремих випадках субсидії можуть призначатися з дня виникнення права, але не більше ніж за три місяці до звернення за призначенням субсидії.
   Громадянам, які проживають у жилих приміщеннях (будинках) державного та громадського житлового фонду, в тому числі у гуртожитках і будинках житлово-будівельних (житлових) кооперативів, субсидія надається шляхом перерахування коштів на рахунок власників житла (уповноважених ними органів) і підприємств, що надають комунальні послуги, реалізують скраплений газ, тверде та рідке , пічне побутове паливо.
   Громадянам, які проживають у приватних будинках, квартирах або кімнатах, субсидія надається шляхом перерахування коштів на рахунок підприємств, що надають комунальні послуги, реалізують скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо.
   Громадяни, яким призначено субсидію, зобов’язані щомісячно сплачувати свою обов’язкову частку витрат. У противному разі виплата субсидій припиняється.
   Розрахунки щодо визначення розміру субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг здійснюються в такій послідовності:
   1) визначається середньомісячний сукупний дохід і обов’язкова частка плати за житлово-комунальні послуги у цьому доході;
   2) визначається загальний місячний розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норми забезпеченості житлом і встановлених нормативів користування комунальними послугами в конкретному населеному пункті;
   3) визначається розмір субсидії як різниця між вартістю плати за житлово-комунальні послуги у межах норми володіння чи користування загальною площею житла та нормативів споживання комунальних послуг і обсягом визначеного платежу.
   Розмір субсидії не може бути більшим за розмір житлово-комунальних платежів.
   Суми субсидій, перерахованих надміру внаслідок подання громадянами свідомо документів з неправильними відомостями, повертаються ними за вимогою органів, що призначають субсидії, у подвійному розмірі. Подання свідомо недостовірних даних тягне за собою припинення надання субсидії та позбавлення права на її призначення на наступний термін.
   На кожного одержувача заводять справу, в якій зберігаються матеріали, необхідні для призначення субсидії, та розрахунки її розміру.

 
< Попередня   Наступна >