Підручники онлайн
Головна arrow Житлове право arrow Матеріали з навчального предмету "Житлове право" arrow Забезпечення громадян житлом у будинках ЖБК
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Забезпечення громадян житлом у будинках ЖБК

Забезпечення громадян житлом у будинках ЖБК

   Житлова проблема України є надзвичайно гострою. Будівництво державного житлового фонду практично відсутнє, у зв’язку з чим зменшується частка введення його в експлуатацію. Реальних шансів на отримання безкоштовного житла всі, хто перебуває на черзі, практично не мають. Черги на кооперативне житло значно менші. Але якщо раніше кошти за кооперативну квартиру можна було виплачувати понад 10 років, то тепер вся вартість житла має бути сплачена до завершення будівництва будинку.
   Одним з напрямів прискорення вирішення житлової проблеми в Україні є розширення кооперативного житлового будівництва, забезпечення суворого додержання законодавства, що регулює діяльність ЖБК. Розглянемо чинну нормативну базу, що забезпечує організацію та діяльність ЖБК (статті 133-149 Житлового Кодексу).
   Примірний статут ЖБК затверджений Постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 р. за № 186.
   Житлово-будівельний кооператив організується з метою забезпечення житлом членів кооперативу і членів їхніх сімей шляхом будівництва багатоквартирного жилого будинку (будинків), а у випадках, передбачених законодавством, — одно- і двоквартирних жилих будинків садибного типу чи багатоквартирного блокованого жилого будинку (будинків) з надвірними будівлями за власні кошти кооперативу із залученням банківського кредиту, а також для наступної експлуатації та управління цим будинком (будинками).
   Житлово-будівельні кооперативи організуються при виконавчих органах місцевих рад, підприємствах, установах і організаціях.
   До кооперативів, що організуються при виконавчих органах місцевих рад, приймають громадян, які перебувають у цьому органі на обліку бажаючих вступити до кооперативу (в списку осіб, які користуються правом на вступ до кооперативу поза чергою).
   До кооперативів, що організуються при підприємствах, установах, організаціях, приймають працівників цих організацій, які перебувають на обліку бажаючих вступити до кооперативу (в списку осіб, які користуються правом на вступ до кооперативу поза чергою), а також інших громадян у порядку доукомплектування кооперативів за направленням виконавчого органу місцевої ради.
   При одній з організацій з дозволу виконавчого органу районної, міської, районної в місті ради може організовуватися кооператив для працівників кількох підприємств, установ, організацій, розташованих у даному населеному пункті.
   Кількість громадян, які вступають до організовуваного кооперативу, має відповідати кількості квартир у жилому будинку (будинках) кооперативу, запланованому до будівництва.
   При будівництві одно- і двоквартирних жилих будинків садибного типу кількість громадян, необхідна для організації кооперативу, визначається виконавчим органом районної, міської, районної в місті ради, але не може бути меншою п’яти чоловік.
   Громадяни, які вступають до кооперативу, і члени їхніх сімей проводять загальні збори, на яких приймається рішення про організацію кооперативу.
   Рішення зборів про організацію кооперативу, список громадян (з членами їхніх сімей), які вступають до кооперативу, затверджуються виконавчим органом місцевої ради.
   Розподіл квартир між членами кооперативу провадиться перед здачею жилого будинку в експлуатацію. Після затвердження рішення про організацію житлово-будівельного кооперативу скликаються загальні збори громадян, які вступають до створюваного кооперативу, для прийняття статуту кооперативу. На прохання члена кооперативу, якщо до заселення будинку склад його сім'ї зменшився, йому може бути надана інша квартира замість раніше виділеної.
   Прийом громадян до житлово-будівельного кооперативу
   Громадяни приймаються до ЖБК після досягнення ними 18-річного віку, а ті, що одружилися або влаштувалися на роботу в передбачених законом випадках до досягнення зазначеного віку, — відповідно з часу одруження або влаштування на роботу. Неповнолітній спадкоємець члена ЖБК може бути прийнятий до цього ЖБК за умови, що до досягнення ним повноліття його права і обов’язки здійснюватиме опікун (піклувальник).
   До ЖБК приймаються особи, які постійно проживають у даному населеному пункті та перебувають на обліку бажаючих вступити до ЖБК або користуються правом позачергового прийому до ЖБК, а також інші громадяни.
   Незалежно від проживання у даному населеному пункті до ЖБК приймаються громадяни, які в установленому порядку перебувають у цьому населеному пункті на обліку бажаючих вступити до ЖБК (у списку осіб, які користуються правом на вступ до ЖБК поза чергою).
   Громадяни, які перебувають на обліку бажаючих вступити до ЖБК, приймаються до ЖБК, який організовується, в порядку черговості, що визначається за часом взяття на облік бажаючих вступити до ЖБК (включення до списків осіб, які користуються правом першочергового вступу до ЖБК).
   У першу чергу до ЖБК приймаються такі громадяни:
   1) ті, що перебувають на обліку для одержання жилих приміщень у будинках державного чи громадського житлового фонду;
   2) ті, що користуються правом першочергового одержання жилих приміщень у будинках державного чи громадського житлового фонду;
   3) з числа молодих сімей при народженні дитини у перші три роки після шлюбу;
   4) з числа осіб, які належать до інвалідів війни;
   5) з числа осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
   Поза чергою до членів ЖБК приймаються такі громадяни:
   1) ті, що користуються правом позачергового одержання жилих приміщень у будинках державного чи громадського житлового фонду;
   2) ті, будинки яких підлягають знесенню у зв’язку з вилученням земельної ділянки.
   У разі вибуття члена ЖБК з кооперативу до заселення будинку або виключення його з кооперативу у зв’язку з виїздом на інше постійне місце проживання чи несплатою пайового внеску член його сім’ї, який перебуває разом з ним на обліку бажаючих вступити до кооперативу, має переважне право перед іншими особами на вступ до кооперативу. Тому з подружжя члена кооперативу, якому належить право на частину паєнагромадження, надається перевага перед іншими членами сім’ї.
   А до молодіжних житлово-будівельних кооперативів (МЖБК) приймаються громадяни, які мають право на вступ до нових кооперативів з додержанням черговості між ними.
   Громадяни, включені до затвердженого списку осіб, які у ЖБК, що організується, вважаються членами цього кооперативу з дня реєстрації статуту, а громадяни, яких прийнято до діючого житлово-будівельного кооперативу, — з дня затвердження виконавчим органом місцевої ради рішення загальних зборів членів ЖБК про прийом до кооперативу.
   Заселення квартир у будинку ЖБК провадиться за ордерами, що видаються виконавчим органом районної, міської, районної в місті ради. Прийнятій до ЖБК особі, за рішенням загальних зборів членів ЖБК, надається в безстрокове користування окрема квартира, що складається з однієї чи кількох кімнат, відповідно до кількості членів сім’ї, суми її пайового внеску та граничного розміру жилої площі.
   Згідно з п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи” від 18 вересня 1987 р. за № 9 у випадку, якщо буде встановлено, що рішення загальних зборів про надання членові ЖБК квартири було винесено відповідно до закону та статуту кооперативу, але виконавчий орган місцевої ради відмовить у видачі ордера, то суд повинен визнати відмову у видачі ордера необгрунтованою, і повинен визнати право на жиле приміщення за членом кооперативу, якому воно було надано. Виданий на це жиле приміщення ордер іншій особі повинний визнаватися недійсним.
   У випадку визнання судом недійсним ордера на право зайняття квартири у будинку ЖБК особи, які були вселені на підставі цього ордера у приміщення, підлягають виселенню. Якщо ці особи раніше користувалися за договором найму жилим приміщенням у будинку державного чи громадського житлового фонду, їм, згідно із ст. 117 Житлового Кодексу України, має бути надано жиле приміщення, яке вони раніше займали, або інше жиле приміщення.
   Надання квартир у будинку житлово-будівельного кооперативу провадиться в межах 13,65 м2 жилої площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті. На прохання члена кооперативу йому надається квартира меншого розміру, але вище рівня, встановленого у даному населеному пункті для взяття громадян на квартирний облік.
   Квартира, що надається, має бути благоустроєною стосовно умов даного населеного пункту, повинна відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам. Не допускається заселення однокімнатної квартири (однієї кімнати) особами різної статі, старшими за дев’ять років, крім подружжя.
   Квартира надається членові кооперативу на членів його сім’ї, вказаних у заяві про вступ до кооперативу. До цієї заяви включаються члени сім’ї, які перебувають з ним на обліку бажаючих вступити до ЖБК. Крім зазначених осіб, член ЖБК вправі включити до заяви дітей, які народилися після взяття його на облік, і дружину (чоловіка), що пізніше вселилася у жиле приміщення, яке займав той з подружжя, який перебуває на обліку. Якщо вселення дружини (чоловіка) у жиле приміщення подружжя, який перебуває на обліку, було неможливим, до заяви може бути включений той з подружжя, хто проживає окремо, крім випадків, коли він у даному населеному пункті або в приміській зоні забезпечений жилим приміщенням і не потребує поліпшення житлових умов.

 
< Попередня   Наступна >