Підручники онлайн
Головна arrow Господарське право arrow Господарське право України (За редакцією Н.О.Саніахметової) arrow 43. Заборони, обмеження і забезпечувальні заходи щодо імпорту, експорту і транзиту товарів і послуг. Реєстрація окремих видів зовнішньоекономічних контрактів
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


43. Заборони, обмеження і забезпечувальні заходи щодо імпорту, експорту і транзиту товарів і послуг. Реєстрація окремих видів зовнішньоекономічних контрактів

43. Заборони, обмеження і забезпечувальні заходи щодо імпорту, експорту і транзиту товарів і послуг. Реєстрація окремих видів зовнішньоекономічних контрактів

   В Україні забороняються деякі види експорту та імпорту. До них відносяться:
   - експорт із території України предметів, що представляють національну, історичну або культурну спадщину українського народу, що визначається відповідно до законів України;
   - імпорт або транзит будь-яких товарів, про які заздалегідь відомо, що вони можуть завдати шкоди здоров'ю або являти загрозу життю населення і тваринного світу або привести до руйнування навколишнього середовища;
   - імпорт продукції і послуг, що містять пропаганду ідей війни, расизму і расової дискримінації, геноциду і т.п., що суперечать відповідним нормам Конституції України;
   - експорт та імпорт товарів, що здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності.
   У відповідності зі ст.ст.96-97 Митного кодексу, не можуть бути пропущені через митний кордон України товари, щодо яких не було здійснено митне оформлення, а також товарів, які переміщуються через митний кордон з порушенням законів України, а щодо окремих товарів можуть встановлюватися обмеження при їх переміщенні через митний кордон України. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.1999 р. № 756 затверджені переліки товарів (робіт, послуг), експорт і імпорт яких по бартерних (товарообмінних) операціях забороняється. У ряді випадків передбачаються особливі умови для експортних і імпортних операцій. Так, наприклад, відповідно до Закону від 17.06.1999 р. “Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру”, виробництво цукру в Україні з імпортної сировини допускається виключно за умови подальшого вивезення готової продукції в повному обсязі за межі України (ст.З). Указом Президента України від 29.06.2000 р. № 832/2000 “Про негайні заходи по стимулюванню виробництва і розвитку ринку зерна” передбачено вживання заходів для уведення порядку, при якому експорт зерна здійснюється тільки по експортних контрактах, укладених і зареєстрованих на акредитованих для таких операцій біржах.
   Одним із забезпечувальних засобів при експортно-імпортних операціях є спеціальні імпортні процедури: застосування процедури торгів або аналогічних процедур; режим попередніх імпортних депозитів. Згідно зі ст.19 Закону про ЗЕД режим попередніх імпортних депозитів вводиться і умови їх відкриття затверджуються Національним банком України з метою регулювання платіжного балансу України. При цьому відносний розмір сум депозитів у відсотках до вартості договору (контракту) не може перевищувати 50 відсотків. Кошти, які виступають у якості попередніх імпортних депозитів, надходять на рахунки комерційних банків, що відкриваються на користь Національного банку України, і знаходяться в його розпорядженні. Довідка комерційного банку про надходження сум є підставою для пропуску товару через митний кордон України.
   До забезпечувальних заходів відноситься обов'язок власника (або уповноваженої ним особи, наприклад, експедитора) підакцизного товару, що переміщується транзитом через Україну, надати митним органам документи, які підтверджують наявність відповідних фінансових гарантій обов'язкової доставки товарів у митниці призначення, або оплатити охорону і супровід цих товарів митними органами (Указ Президента України від 14.07.1995 р. № 614/95 “Про заходи щодо забезпечення контролю за переміщенням транзитом товарів через територію України”). У випадку вибору фінансових гарантій як альтернативи встановлено, у свою чергу, можливість вибору виду фінансових гарантій: гарантійний лист банку; грошова застава; страхування фінансової відповідальності перевізника (Положення про надання митним органам України фінансових гарантій по обов'язковій доставці товарів у митниці призначення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1996 р. № 700). Забезпечувальною альтернативою при автомобільному перевезенні транзитного вантажу може служити також дотримання умов Митноі конвенції про перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП 1975 р.) і законодавства України, прийнятого в порядку імплементації цієї Конвенції (Закон від 15.07.1994 р.; наказ Державної митної служби України від 21.11.2001 р. № 755 “Про затвердження порядку реалізації Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП”).
   У відповідності зі ст.9 Закону про ЗЕД, ст.383 Господарського кодексу і з метою здійснення державного контролю ЗЕД, зокрема, контролю дотримання порядку розрахунків в іноземній валюті, підлягають реєстрації окремі види зовнішньоекономічних контрактів, предметом яких є:
   - товари, відносини по реекспорту яких регулюються чинним законодавством України і міжнародними договорами України;
   - товари походженням з України, щодо яких міжнародними договорами України передбачені добровільні обмеження експорту з метою попередження демпінгу;
   - товари походженням з України, у відношенні яких здійснюються антидемпінгові процедури. Облік (реєстрація) вводиться й у випадку загрози застосування антидемпінгових процедур (наприклад, щодо експортованої з України живої худоби, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.1996 р. № 71 “Про упорядкування експорту живої худоби”);
   - товари походженням з України, імпорт яких в інші держави квотується, контингентується, ліцензується відповідно до законодавства цих держав або нормативних актів економічних угруповань, митних союзів;
   - товари походженням з України, експорт яких здійснюється в рамках бартерних (товарообмінних) операцій або операцій із зустрічною торгівлею.
   Переліки таких товарів визначаються Міністерством економіки і з питань європейської інтеграції України (Указ Президента України від 07.11.1994 р. № 659/94 “Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні”; наказ Міністерства економіки України від 29.06.2000 р. № 136 “Про порядок реєстрації і обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів)”).

 
< Попередня   Наступна >