Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


35. Звільнення від сплати мита і зниження її ставок

35. Звільнення від сплати мита і зниження її ставок

   Від сплати мита звільняються:
   - транспортні засоби, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення вантажів, багажу та пасажирів, а також предмети матеріально-технічного постачання і спорядження, паливо, продовольство та інше майно, необхідне для їх нормальної експлуатації на час перебування в дорозі, в пунктах проміжної зупинки, або придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії (поломки) даних транспортних засобів;
   - предмети матеріально-технічного постачання і спорядження, паливо, сировина для промислової переробки, продовольство та інше майно, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами і організаціями суден, які ведуть морський промисел, а також продукція їх промислу, що ввозиться на митну територію України;
   - валюта України, іноземна валюта та цінні папери;
   - товари та інші предмети, що підлягають оберненню у власність держави у випадках, передбачених законами України;
   - товари та інші предмети, що стали в результаті пошкодження до пропуску їх через митний кордон України непридатними до використання як вироби або матеріали;
   - предмети, що ввозяться в Україну для офіційного особистого користування або вивозяться за кордон організаціями та особами, які відповідно до міжнародних договорів України і законів України користуються правом безмитного ввезення в Україну або безмитного вивезення з України таких предметів;
   - товари та інші предмети, які походять з митної території України і ввозяться назад на цю територію без обробки або переробки, а також товари та інші предмети іноземного походження, які вивозяться назад за межі митної території України без обробки або переробки;
   увезені назад на митну територію України товари, що походять з іншої території, які були оплачені митом при первісному ввезенні на митну територію України та тимчасово вивозились за її межі;
   - товари, що знову вивозяться за межі митної території України і походять з цієї території, які були оплачені митом при первісному вивезенні за межі митної території України та тимчасово ввозились на цю територію;
   - товари (крім підакцизних), що імпортуються всеукраїнськими та міжнародними об'єднаннями громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у статутній діяльності яких передбачене надання соціальної і медичної допомоги потерпілим унаслідок Чорнобильської катастрофи, підприємствами та організаціями, засновниками яких є ці об'єднання, за умови, що особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, становлять не менше 75 відсотків загальної чисельності членів об'єднання і працюючих на цих підприємствах;
   - документи та видання, що надсилаються в рамках міжнародного обміну до освітніх, наукових або культурних закладів, у тому числі бібліотек, які визначені Кабінетом Міністрів України в спеціальному переліку;
   - товари, ввезені на митну територію України відповідно до Закону України від 16.07.1999 р. “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків”;
   - товари й інше майно, увезені на митну територію України, призначені для виконання угоди про розділ продукції, а також продукція, що вивозиться інвестором з України відповідно до Закону України від 14.09.1999 р. “Про угоди про розділ продукції” та конкретної угоди про розподіл продукції;
   - товари (крім підакцизних), що ввозяться з метою виготовлення боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії, в обсягах, що визначаються Кабінетом Міністрів України;
   - фармацевтична продукція та сполуки для її виготовлення, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;
   - товари в інших випадках, передбачених законодавством України (поставки для авіаційної й автомобільної промисловості, видавничої діяльності та виготовлення книжкової продукції, розвідувальних органів, архівів, вугільних шахт, пріоритетних інноваційних проектів, операції з давальницькою сировиною, іноземне інвестування, гуманітарна допомога та ін.) і міжнародними договорами України (договори про вільну торгівлю, про виробничу кооперацію країн СНД, про надання Україні міжнародної технічної допомоги урядами США, Канади, Швеції, Комісією ЄС та ін.)
   Допускається зниження ставок мита при ввезенні на митну територію України і вивезенні за межі цієї території товарів та інших предметів:
   - відремонтованих та раніше ввезених на митну територію України або вивезених за межі цієї території;
   - пошкоджених до пропуску їх через митний кордон України, але придатних до використання як вироби або матеріали;
   - в інших випадках, що визначаються Кабінетом Міністрів України (ст.ст. 19, 20 Закону від 05.02.1992 р. “Про Єдиний митний тариф”).
   Безмитне ввезення та вивезення або пільгове обкладання митом товарів передбачається в рамках режиму спеціальних митних зон (ст.ст. 217-224 Митного кодексу). Цей режим передбачений у більшості створених в Україні спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ).
   Допускається також установлення преференцій у вигляді звільнення від обкладання митом, зниження ставок мита або встановлення квот на преференційне ввезення щодо товарів, що походять з держав, які утворюють разом з Україною митний союз або зону вільної торгівлі, і товарів, що обертаються в прикордонній торгівлі (ст.22 Закону від 05.02.1992 р. “Про Єдиний митний тариф”). Товари, тимчасово ввезені на митну територію України і призначені до зворотного вивезення за її межі у встановлений строк, у незмінному стані, а також товари, що вивозяться тимчасово за межі митної території України і призначені до зворотного ввезення на цю територію у встановлений строк у незмінному стані, пропускаються через митний кордон України без сплати мита. Загальний термін тимчасового ввезення (вивезення) товарів складає один рік і може бути продовжений митним органом (ст.208 Митного кодексу).
   Мито нараховується митним органом відповідно до положень законодавства, що діє на день подання митної декларації, сплачується у валюті України і вноситься до держбюджету. Сума надміру стягненого мита підлягає поверненню власнику товарів на його вимогу протягом одного року з моменту митного оформлення. Мито, не сплачене у строки, на які були надані відстрочка і розстрочка сплати, а так само не сплачена в результаті інших дій, що спричинили його недобір, стягується за розпорядженням митних органів України в безспірному порядку. Вчасно не сплачене мито стягується за увесь час заборгованості бюджету з нарахуванням пені в розмірі 0,2 відсотка суми недоїмки за кожний день прострочення (ст.25 Закону від 05.02.1992 р. “Про Єдиний митний тариф”).

 
< Попередня   Наступна >