Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


21. Види ЗЕД (загальна характеристика)

21. Види ЗЕД (загальна характеристика)

   Усі суб'єкти ЗЕД мають право на здійснення будь-яких видів ЗЕД і зовнішньоекономічних операцій, якщо інше не встановлено законом (ст.6 Закону про ЗЕД, ст. 379 ГК). У власному змісті, зовнішньоекономічна діяльність є такою тільки з погляду суб'єктів господарської діяльності України, тому в законодавстві види ЗЕД визначаються тільки стосовно до них (ст.4 Закону про ЗЕД) як до активних учасників або одержувачів (замовників) продукції, товарів, послуг, робіт. Варто врахувати, що цей перелік носить зразковий характер, оскільки допускає інші види ЗЕД, не заборонені прямо та у винятковій формі законами України. До видів ЗЕД належать, зокрема:
   - експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
   - надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, у тому числі виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристичних та інших, прямо і виключно не заборонених законами України; надання зазначених послуг іноземними суб'єктами господарської діяльності суб'єктам ЗЕД України;
   - наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання і підготовка фахівців на комерційній основі;
   - міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;
   - кредитні і розрахункові операції між суб'єктами ЗЕД і іноземними суб'єктами господарської діяльності; створення суб'єктами ЗЕД банківських, кредитних і страхових установ за межами України; створення іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбачених законами України;
   - спільна підприємницька діяльність між суб'єктами ЗЕД і іноземними суб'єктами господарської діяльності, включаючи створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій і спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
   - підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок і інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів ЗЕД за межами України;
   - організація і здійснення діяльності в сфері проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, здійснюваних на комерційній основі, за участю суб'єктів ЗЕД; організація і здійснення оптової, консигнаційної і роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту в передбачених законами України випадках;
   - товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами ЗЕД і іноземними суб'єктами господарської діяльності;
   - орендні, у тому числі лізингові, операції між суб'єктами ЗЕД і іноземними суб'єктами господарської діяльності;
   - операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах і на міжбанківському валютному ринку;
   - роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами; роботи іноземних фізичних осіб за контрактом на оплатній основі з суб'єктами ВЗД як на території України, так і за її межами.
   Єдиного переліку товарів (робіт, послуг), заборонених для експорту та імпорту, не видано, однак у деяких нормативних актах такі переліки по тих або інших підставах встановлюються. Так, наприклад, Законом від 23.12.1998 р. “Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності”, Кабінету Міністрів України надане право визначати перелік товарів (робіт, послуг), здійснення з якими*товарообмінних (бартерних) операцій забороняється (частина 4 ст. 1). Такі переліки затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.1999 р. № 756.

 
< Попередня   Наступна >