Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


3. Управління у сфері інвестиційної діяльності

3. Управління у сфері інвестиційної діяльності

   Управління інвестуванням в Україні здійснюють різні державні органи. Єдиного державного органа, що спеціалізувався б на управлінні інвестуванням, немає. Управління в сфері інвестування входить, насамперед, у сферу діяльності Міністерства економіки і з питань європейської інтеграції України. Управлінські функції у сфері інвестиційної діяльності здійснюють також Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку, Фонд державного майна, Анти-монопольний комітет, Національний банк, Міністерство фінансів, Міністерство праці і соціальної політики, Державна митна служба, Державна податкова адміністрація, Державний комітет фінансового моніторингу, Міністерство освіти і науки та ін. Делеговані функції здійснюють торгово-промислові палати, асоціації, різні цільові або тимчасові робочі групи консультативного характеру і господарські товариства, створювані органами виконавчої влади. Наприклад, Кабінет Міністрів України постановою від 25.02.2003 р. № 255 визначив Торгово-промислову палату України і регіональні торгово-промислові палати уповноваженими органами по видачі сертифікатів про походження товарів, при вивезенні яких вони необхідні відповідно до національних правил країни ввезення або міжнародних договорів. Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку рішенням від 02.06.2002 р. № 158 визначила Українську асоціацію інвестиційного бізнесу як саморегулюючу організацію, що поєднує інвестиційних керуючих і компанії з управління активами. На регіональному рівні і на рівні великих територіальних громад цими питаннями, як правило, займаються регіональні і місцеві органи з управління економікою і зовнішньоекономічними зв'язками (наприклад, шляхом складання місцевих програм по залученню іноземних інвестицій, реєстрації іноземних інвестицій).
   У різних країнах характер регулювання залежить від рівня економічного розвитку й економічного режиму. Як правило, для країн з відсталої або середньорозвинутою економікою характерне активне втручання в інвестиційну сферу з боку бюрократичних структур, а також прагнення до “ручного”, волюнтаристського керування інвестуванням у найбільш привабливих секторах економіки. У розвитих країнах держава регулює лише інвестиції в державний сектор економіки, а в іншому, як правило, проводить політику “відкритої економіки”, виступаючи лише гарантом. Наприклад, у США федеральна структура — ОПІК надає державні фінансові гарантії американським інвестиціям за рубежем (подібні організації є й в інших країнах, наприклад, у Великобританії). З іншого боку, спеціальне федеральне агентство США активно втручається в управління вільними економічними зонами.
   До організацій, що здійснюють міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності, відносяться, насамперед, такі спеціалізовані міжнародні інституції як Міжнародний валютний фонд і Група Світового банку (Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародна асоціація розвитку, Багатостороннє агентство по гарантіях інвестицій і Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних спорів), Європейський банк реконструкції і розвитку, Чорноморський банк реконструкції і розвитку, учасником яких є й Україна. Всесвітня торговельна організація, про вступ у яку Україна вже давно веде переговори, також займається питаннями міжнародно-правового регулювання інвестиційної діяльності. Важливе місце займають інвестиційні питання в діяльності ряду спеціалізованих установ ООН: ЮНІДО (Організація Об'єднаних Націй по промисловому розвитку), ЮНКТАД (Конференція Організації Об'єднаних націй по торгівлі і розвитку) та ін., регіональних економічних угруповань і союзів: НАФТА (Північноамериканська асоціація вільної торгівлі), АПЕК (Асоціація тихоокеанського економічного співробітництва) та ін.
   На транснаціональному рівні регулюється свобода руху товарів, послуг, осіб і капіталів у рамках Європейського Союзу (ЄС). Організації, що ставлять перед собою подібні цілі, створені також африканськими (Африканський Союз) та іншими країнами.

 
< Попередня   Наступна >