Підручники онлайн
Головна arrow Господарське право arrow Господарське право України (За редакцією Н.О.Саніахметової) arrow 163. Відповідальність за порушення права суб'єкта господарювання на комерційну таємницю
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


163. Відповідальність за порушення права суб'єкта господарювання на комерційну таємницю

163. Відповідальність за порушення права суб'єкта господарювання на комерційну таємницю

   Відповідно до ч.б ст.36 ГК України за неправомірне збирання, розголошення або використання відомостей, що є комерційною таємницею, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.
   Відповідальність фізичних і юридичних осіб за правопорушення, що посягають на право суб'єкта господарювання на комерційну таємницю, накладається відповідно до чинного господарського, цивільного, трудового, адміністративного та кримінального законодавства.
   За порушення права суб'єкта господарювання на комерційну таємницю до винної особи може бути застосована юридична відповідальність різної галузевої приналежності.
   Насамперед, за порушення законодавства про комерційну таємницю можливе застосування цивільно-правової відповідальності. Згідно з ч.З ст.162 ГК особа, яка протиправно використовує комерційну інформацію, що належить суб'єкту господарювання, зобов'язана відшкодувати завдані йому такими діями збитки відповідно до закону.
   Якщо право суб'єкта господарювання на комерційну таємницю порушено у межах укладеного договору, а саме, особою, яка одержала доступ до комерційної таємниці на підставі договору, то застосовуються цивільно-правові норми про відповідальність за порушення зобов'язань (глава 51 Цивільного кодексу України). У разі порушення цього права в позадоговірних зобов'язаннях особою, яка одержала незаконним шляхом доступ до комерційної таємниці, слід застосовувати норми про зобов'язання щодо відшкодування шкоди (глава 82 Цивільного кодексу України).
   На основі Цивільного кодексу України повинні встановлюватися підстави відповідальності, її розміри, відповідальність за шкоду, завдану працівниками, а також вирішуватися інші питання цивільно-правової відповідальності за порушення права суб'єкта господарювання на комерційну таємницю.
   Цивільно-правова відповідальність не є єдиним видом юридичної відповідальності, що може застосовуватися за порушення законодавства про комерційну таємницю. Не виключене застосування за ці порушення дисциплінарної і матеріальної відповідальності, передбаченої Кодексом законів про працю України.
   Протиправність діяння працівника полягає у порушенні в його діянні (дії або бездіяльності) правил щодо зберігання комерційної таємниці роботодавця. Для доведення цього необхідні докази, які підтверджують, що, по-перше, працівник знав про те, що ця інформація є комерційною таємницею (наприклад, працівник ознайомлений під розпис з переліком відомостей, що складають комерційну таємницю; умову про нерозголошення комерційної таємниці включено до трудового договору), і по-друге, що працівник мав доступ до комерційної таємниці на підставі трудового договору або посадової інструкції.
   Крім зазначених видів відповідальності, порушення права суб'єкта господарювання на комерційну таємницю може тягнути за собою застосування адміністративної відповідальності.
   Одержання, використання, розголошення комерційної таємниці і конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майна іншого підприємця тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 5 до 9 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. З ст. 164-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
   Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про комерційну таємницю передбачена в ст.ст. 231, 232 Кримінального кодексу України.
   Крім того, за порушення законодавства про комерційну таємницю, що є недобросовісною конкуренцією, Господарським кодексом України і Законом України “Про захист від недобросовісної конкуренції” передбачено спеціальні санкції.
   Так, за недобросовісну конкуренцію у вигляді неправомірного збирання, розголошення, схилення до розголошення та використання комерційної таємниці встановлено такі адміністративно-господарські санкції як накладення штрафів на суб'єктів господарювання — юридичних осіб та їх об'єднання (ст.21 Закону “Про захист від недобросовісної конкуренції”), а також накладення штрафів на юридичних осіб, їх об'єднання та об'єднання громадян, що не є суб'єктами господарювання (ст.22.Закону).
   Таким чином, за порушення права суб'єкта господарювання на комерційну таємницю може бути застосована:
   - цивільно-правова відповідальність у вигляді відшкодування збитків, заподіяних суб'єкту господарювання, на підставі Цивільного кодексу України;
   - дисциплінарна і матеріальна відповідальність, передбачена Кодексом законів про працю України;
   - адміністративна відповідальність, встановлена ч.З ст.164-3 Кодексу України по адміністративні правопорушення;
   - кримінальна відповідальність згідно зі ст.ст.231, 232 Кримінального кодексу України;
   - адміністративно-господарські санкції у вигляді стягнення штрафу відповідно до ч.2 ст.251 ГК, ст.ст.21, 22 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”.

 
< Попередня   Наступна >