Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


126. Інвестування за кордон

126. Інвестування за кордон

   Інвестиції можуть здійснюватися у вигляді майна або у вигляді валютних коштів.
   Якщо інвестиції виражені у вигляді майнових цінностей, то порядок їх здійснення регулюється Указом Президента України “Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України” від 13.09.95 р. № 839/95.
   Відповідно до цього Указу резиденти України мають право інвестувати майнові цінності за межами України з метою:
   а) внесення до статутних фондів підприємств, створених за кордоном;
   б) закріплення за філіями, представництвами та іншими окремими підрозділами для виконання покладених на них завдань.
   Відповідно до Указу від 13.09.95 р. інвестування майнових цінностей за межами України підлягає ліцензуванню, здійснюваному Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України.
   Інвестиції за кордон можуть здійснюватися у вигляді майнових прав і майна, крім сировини, комплектуючих виробів і запасних частин, товарів народного споживання, а також таких, які відповідно до чинного законодавства віднесено до високоліквідних та стосовно експорту яких передбачено ліцензування, квотування або спеціальний режим.
   Продаж майнових цінностей, інвестованих відповідно до Указу, є експортом товарів. При цьому виручка в іноземній валюті, отримана в результаті їх продажу, підлягає зарахуванню на рахунки резидентів в уповноважених банках у строки виплати заборгованості, зазначені в контракті, але не пізніше 90 днів з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує продаж цінностей.
   Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.96 р. № 229.
   Відповідно до цього Положення видачу ліцензій здійснює Міністерство економіки та питань європейської інтеграції України на підставі подання зазначених у Положенні документів.
   Рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії приймається протягом 15 робочих днів, починаючи з дня звернення.
   Положення про порядок контролю та звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються за межами України, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.96 р. № 229.
   У цьому Положенні, зокрема, передбачені обов'язки резидента, що отримав ліцензію на інвестування майнових цінностей:
   а) здійснити декларування майнових цінностей шляхом подання до Національного банку України повідомлення про фактично інвестовані майнові цінності (другий примірник з відповідною відміткою Національного банку подається до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України);
   б) подати Державній податковій адміністрації України декларацію про всі одержані в результаті інвестування надходження на їхню користь в іноземній валюті (другий примірник з відміткою Державної податкової адміністрації України також подається до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України);
   в) подати до Міністерства статистики відомості про інвестовані цінності відповідно до установленої форми.
   Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.93 р., здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав, отриманих фізичними особами — резидентами як подарунок або у спадщину, потребує одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України.
   Згідно зі ст. 5 зазначеного Декрету Кабінету Міністрів України Національний банк України в межах своєї компетенції видає ліцензії на вивезення за межі України тільки валютних цінностей.
   Отже, для інвестування українськими суб'єктами підприємницької діяльності майнових цінностей за кордон необхідне одержання індивідуальної ліцензії Міністерства економіки і з питань європейської інтеграції України, а для цієї ж операції щодо валютних коштів потрібна індивідуальна ліцензія Національного банку України.
   З метою врегулювання капітальних операцій, пов'язаних з інвестуванням резидентами валютних коштів за кордон, Національний банк установив певний порядок, що визначений Інструкцією про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 16.03.99 р. № 122.
   Індивідуальна ліцензія Національного банку на здійснення інвестиції за кордон — це належним чином оформлений письмовий дозвіл Національного банку України на право здійснення конкретним резидентом конкретної інвестиції. Для здійснення всіх видів інвестицій за кордон (незалежно від строків і сум) резидентам потрібно обов'язково попередньо одержати ліцензії. Здійснення резидентами інвестицій без одержання ліцензії тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.
   В Інструкції інвестиція за кордон визначена як господарська операція, яка передбачає придбання суб'єктами інвестицій основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав, цінних паперів та їх похідних в обмін на валютні цінності з метою одержання прибутку або досягнення соціального ефекту.
   Відповідно до тлумачення поняття “інвестиції”, даного в Інструкції, інвестиції поділяються на капітальні, фінансові і реінвестиції.

 
< Попередня   Наступна >