Підручники онлайн
Головна arrow Господарське право arrow Господарське право України (За редакцією Н.О.Саніахметової) arrow 122. Захист прав і законних інтересів держави та інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


122. Захист прав і законних інтересів держави та інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

122. Захист прав і законних інтересів держави та інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

   Згідно зі ст.389 ГК держава здійснює захист прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України згідно з нормами міжнародного права. Такий захист здійснюється через дипломатичні та консульські установи, державні торговельні представництва, які представляють інтереси України, а також в інший спосіб, визначений законом.
   Держава вживає необхідних заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії з боку інших держав, митних союзів або економічних угруповань, які обмежують права та законні інтереси суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
   Законом може бути передбачено спеціальні заходи щодо захисту національного товаровиробника від демпінгового імпорту та спеціальні заходи щодо імпорту, який завдає або може завдати істотної шкоди національним товаровиробникам, а також визначено перелік видів товарів і послуг, експорт, імпорт та транзит яких через територію України забороняється.
   Відповідно до ст.29 Закону “Про зовнішньоекономічну діяльність” у разі, коли є відомості про те, що інші держави, митні союзи або економічні угруповання обмежують здійснення законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до їх компетенції мають право застосовувати адекватні заходи у відповідь на такі дії. У разі, якщо такі дії заподіюють шкоду або створюють загрозу її заподіяння державі та/або суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, зазначені заходи можуть передбачати її відшкодування.
   Заходами у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань є:
   - застосування повної заборони (повного ембарго) на торгівлю;
   - застосування часткової заборони (часткового ембарго) на торгівлю;
   - позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму;
   - запровадження спеціального мита;
   - запровадження режиму ліцензування та/або квотування зовнішньоекономічних операцій;
   - встановлення квот (контингентів);
   - запровадження комбінованого режиму квот і контингентів;
   - запровадження індикативних цін щодо імпорту та/або експорту товарів;
   - інші заходи, передбачені законами та міжнародними договорами України.
   У Законі визначені органи, що приймають рішення про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії.
   Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України і центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики України.
   Україна також має право застосовувати заходи проти недобросовісної конкуренції та зростаючого імпорту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, що передбачені в ст. 31 Закону “Про зовнішньоекономічну діяльність”.
   Під недобросовісною конкуренцією при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності розуміється:
   - здійснення демпінгового імпорту, до якого застосовуються антидемпінгові заходи;
   - здійснення субсидованого імпорту, до якого застосовуються компенсаційні заходи;
   - здійснення інших дій, що законами України визнаються недобросовісною конкуренцією.
   Під зростаючим імпортом розуміється здійснення імпорту в обсягах та/або за умов, що заподіюють значну шкоду або створюють загрозу заподіяння значної шкоди українським виробникам відповідних товарів.
   За результатами антидемпінгового, антисубсидиційного або спеціального розслідування відповідно до законів України приймається рішення про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, яке може бути оскаржено в судовому порядку протягом місяця від дати запровадження відповідних заходів у порядку, встановленому законами України.
   Застосування режимів вільної торгівлі, преференцій, спеціальних пільгових режимів (прикордонної (прибережної) торгівлі, спеціальних (вільних) економічних зон та інших, передбачених законами України), а також податкових, митних та інших пільг, що діють при імпорті в Україну товарів, щодо яких застосовуються антидемпінгові, компенсаційні або спеціальні заходи, зупиняється на строк до закінчення застосування зазначених заходів.
   Механізм захисту національного товаровиробника від демпінгового імпорту з інших країн, митних союзів або економічних угруповань, підстави і порядок порушення і проведення антидемпінгових розслідувань і застосування антидемпінгових заходів встановлені в Законі України “Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту” від 22.12.1998 р.
   Відповідно до ст.1 цього Закону, антидемпінгові заходи — це попередні або остаточні заходи, що застосовуються згідно із Законом під час або за результатами антидемпінгового розслідування. Антидемпінгове мито (попереднє або остаточне) — особливий вид мита, що стягується у разі ввезення на митну територію України товару, який є об'єктом застосування антидемпінгових заходів (попередніх або остаточних).
   Цей Закон застосовується до імпорту товару, що є об'єктом демпінгу, якщо такий імпорт завдає шкоди національному товаровиробникові подібного товару.
   Закон “Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту” від 22.12.1998 р. визначає механізм захисту національного товаровиробника від субсидованого імпорту з інших країн, митних союзів і економічних угруповань, регулює принципи і порядок порушення і проведення антисубсидиційних розслідувань, а також застосування компенсаційних заходів.
   Субсидований імпорт — ввезення на митну територію країни імпорту товару (товарів), який користується пільгами від субсидії, що надається для виробництва, переробки, транспортування або експорту такого товару.
   Компенсаційні заходи — попередні або остаточні заходи, що застосовуються згідно з Законом під час або за результатами антисубсидиційного розслідування.
   Компенсаційне мито (попереднє або остаточне) — особливий вид мита, що стягується у разі ввезення на митну територію України товару, що є об'єктом застосування компенсаційних заходів (попередніх або остаточних).
   Законом України “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну” від 22.12.1998 р. з метою введення механізмів захисту інтересів національного товаровиробника регулюються принципи і порядок порушення та проведення спеціальних розслідувань фактів росту імпорту в Україну з інших країн, митних союзів або економічних угруповань, що завдає значної шкоди або загрожує нанесенням значного збитку національному товаровиробнику, за результатами яких можуть застосовуватися спеціальні заходи.

 
< Попередня   Наступна >