Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


109. Обов'язки сторін за договором комерційної концесії

109. Обов'язки сторін за договором комерційної концесії

   За договором комерційної концесії правоволоділець зобов'язаний:
   - передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну користувачеві для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінструктувати користувача і його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав;
   - видати користувачеві передбачені договором ліцензії (дозволи), забезпечивши їх оформлення у встановленому законодавством порядку.
   Якщо договором комерційної концесії не передбачено інше, правоволоділець зобов'язаний:
   - забезпечити реєстрацію договору комерційної концесії;
   - надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;
   - контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються або надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.
   З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється користувачем за договором комерційної концесії, користувач зобов'язаний:
   - використовувати при здійсненні передбаченої договором діяльності торговельну марку та інші позначення правоЕолодільця визначеним у договорі способом;
   - забезпечити відповідність якості товарів, що виробляються ним на основі договору, виконаних робіт, послуг, що надаються, якості таких самих товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються або надаються) безпосередньо правоволодільцем;
   - дотримуватися інструкцій і вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем;
   - надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товар (роботу, послуги) безпосередньо у правоволодільця;
   - інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за договором комерційної концесії;
   - не розголошувати секрети виробництва правоволодільця та іншу одержану від нього конфіденційну інформацію;
   - сплатити правоволодільцеві обумовлену договором винагороду. Таким чином, правоволоділець зобов'язаний забезпечити користувачу фактичні і правові умови, необхідні йому для реалізації наданих прав і здійснення договірної діяльності. Користувач, у свою чергу, зобов'язаний реалізувати в повному обсязі отримані права. Він повинен здійснювати передбачену договором господарську діяльність в обумовленому масштабі і на обумовленому якісному рівні, що має цілком відповідати якості товарів, робіт або послуг, які виробляються, виконуються або надаються безпосередньо правоволодільцем, включаючи вимоги естетики, комфортності, тобто забезпечити відповідність якості вироблених ним на основі договору товарів, виконаних робіт, наданих послуг, якості таких же товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) безпосередньо правоволодільцем, надавати покупцям (замовникам) також додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товар (роботу, послуги) безпосередньо у правоволодільця. При цьому користувач не вправі вводити споживача в оману і зобов'язаний інформувати його про те, що торгівля товаром або інша діяльність здійснюється ним за договором франчайзингу. Користувач зобов'язаний використовувати при здійсненні передбаченої договором діяльності торгову марку та інші позначення правоволодільця визначеним у договорі способом.
   До основних обов'язків користувача віднесено також нерозголо-шення наданої йому правоволодільцем конфіденційної комерційної інформації. Порушення цього обов'язку може завдати шкоди право-володільцю, тому що збереження інформації в таємниці є необхідною і об'єктивною передумовою її комерційної цінності.
   Крім того, у ст. 371 ГК України міститься вказівка на обов'язок користувача дотримуватись інструкцій і вимог правоволодільця, які спрямовані на забезпечення відповідності характеру, способів і умов використання комплексу наданих правоволодільцем прав. Користувач зобов'язаний також сплатити правоволодільцю обумовлену договором винагороду.

 
< Попередня   Наступна >