Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


95. Зміна та розірвання господарських договорів

95. Зміна та розірвання господарських договорів

   Однією з основ забезпечення стабільності майнового обороту є сумлінне виконання його учасниками як вимог закону, так і прийнятих на себе договірних зобов'язань, що прямо виражено у вимозі (принципі) належного виконання зобов'язання. Укладені договори повинні виконуватися на тих умовах, на яких було досягнуто згоди сторін, і не повинні змінюватися. Зміна і розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або договором. Так, сторони за договором оренди, укладеному на п'ять років, можуть за згодою між собою припинити його дію, не чекаючи закінчення п'ятирічного строку. У випадку одностороннього відмовлення від виконання договору повністю або частково, коли таке відмовлення допускається законом або угодою сторін, договір вважається розірваним або зміненим. Рішення суду в цих випадках не потрібно. Згідно зі ст.ст. 651-652 ЦК України в тих випадках, коли можливість зміни або розірвання договору не передбачена законом або договором і сторонами не досягнуто про це згоди, договір може бути змінений або розірваний за вимогою однієї зі сторін тільки за рішенням суду і тільки в наступних випадках: 1) при істотному порушенні договору іншою стороною; 2) у зв'язку з істотною зміною обставин, з яких сторони виходили при укладанні договору; 3) в інших випадках, передбачених законом або договором. Істотним є таке порушення стороною договору, коли в результаті заподіяної цим шкоди інша сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладанні договору. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. У випадку одностороннього відмовлення від договору в повному обсязі або частково, якщо право на таке відмовлення встановлено договором або законом, договір вважається відповідно розірваним або зміненим.
   Існують певні особливості розірвання господарських договорів, заснованих на державному замовленні. Згідно зі ст. 206 ГК України державний контракт підлягає розірванню при зміні або скасуванні державного замовлення, яким передбачено припинення дії контракту, з моменту, коли про це стало відомо сторонам зобов'язання. Наслідки розірвання державного контракту для його сторін визначаються відповідно до закону.
   Сторона договору, що вважає за необхідне змінити або розірвати договір (заінтересована сторона), зобов'язана направити другій стороні пропозицію про зміну або розірвання договору. Друга сторона зобов'язана у встановлений двадцятиденний строк направити стороні, яка зробила пропозицію про зміну або розірвання договору: 1) повідомлення про згоду з пропозицією; 2) або повідомлення про відмовлення від пропозиції; 3) або повідомлення про згоду змінити договір на інших умовах. У першому випадку договір вважається відповідно зміненим або розірваним у момент одержання повідомлення про згоду стороною, яка зробила пропозицію про зміну або розірвання договору. В другому випадку, а також у випадку неотримання відповіді у встановлений строк, заінтересована сторона вправі звернутися з вимогою про зміну або розірвання договору до суду, який і вирішить виниклий спір. У третьому випадку сторона, яка зробила пропозицію про зміну договору, може погодитися з пропозицією контрагента. У такій ситуації договір вважається зміненим на умовах, запропонованих контрагентом. Якщо сторона, яка зробила пропозицію про зміну договору, не погодиться з зустрічною пропозицією контрагента, вона вправі звернутися до суду з вимогою про зміну договору. У цій ситуації умови, що підлягають зміні, будуть визначатися рішенням суду.
   Вимога про зміну або про розірвання договору може бути заявлена стороною в суд тільки після одержання відмовлення іншої сторони на пропозицію змінити або розірвати договір або неотримання відповіді у встановлений двадцятиденний строк з урахуванням часу поштового обігу. Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи та у встановленому порядку набули статус суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду відповідно до встановленої підвідомчості господарських справ за захистом своїх порушених прав і охоронюваних законом інтересів. У випадках, передбачених законодавчими актами України, у господарський суд мають право також звертатися державні та інші органи, громадяни, які не є суб'єктами підприємницької діяльності.
   Якщо судовим рішенням договір змінений або розірваний, договір вважається відповідно зміненим або розірваним з дня набрання чинності даного рішення, якщо інший строк набрання чинності не встановлений рішенням суду. При зміні або розірванні договору в судовому порядку засноване на ньому зобов'язання відповідно змінюється або припиняється з моменту набрання чинності рішенням суду про зміну або розірвання договору.
   Зміна і розірвання договору, так само як і його укладання, підпорядковуються певним правилам. Насамперед, дії по зміні або розірванню договорів за своєю юридичною природою є угодами. Отже, до них застосовуються загальні правила про вчинення угод, зокрема правила про форму вчинення угод. Поряд з цим, до зміни і розірвання договорів застосовуються спеціальні правила, що відносяться до форми їхнього вчинення. Відповідно до ст. 654 ЦК України зміна або розірвання договору вчиняється в тій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.
   Крім того, не можна розірвати або змінити вже виконаний договір. Договір, як і засноване на ньому зобов'язання, припиняються внаслідок їхнього належного виконання. Тому не можна розірвати або змінити те, що до моменту зміни або розірвання вже не існує. Так, якщо сторони уклали договір купівлі-продажу нерухомого майна, нотаріально його засвідчивши і зареєструвавши у встановленому законом порядку, а потім виконали цей договір (продавець передав у власність покупця майно, а покупець заплатив продавцеві покупну ціну), то надалі вони не можуть дійти згоди про зміну або розірвання цього договору, оскільки він припинив своє існування в момент його належного виконання.

 
< Попередня   Наступна >