Підручники онлайн
Головна arrow Господарське право arrow Господарське право України (За редакцією Н.О.Саніахметової) arrow 77. Випуск та придбання цінних паперів суб'єктами господарювання
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


77. Випуск та придбання цінних паперів суб'єктами господарювання

77. Випуск та придбання цінних паперів суб'єктами господарювання

   Право суб'єкта господарювання — юридичної особи на випуск акцій та облігацій підприємства та їх реалізацію передбачено ч. 1 ст. 164 Господарського кодексу України. Суб'єкти господарювання випускають цінні папери згідно з вимогами, які встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Суб'єкт господарювання (емітент), який від свого імені випускає цінні папери, зобов'язується виконувати обов'язки, які випливають з умов їх випуску.
   Право на випуск акцій мають тільки акціонерні товариства. Випуск акцій акціонерним товариством є одним з необхідних етапів його створення. Метою емісії є здійснення фінансування акціонерного товариства без залучення позичкових коштів. Додатковий випуск акцій можливий тільки у разі, якщо попередні випуски акцій були зареєстровані і всі емітовані акції повністю сплачені за вартістю, не нижче номінальної. Акціонерні товариства можуть випускати облігації тільки після повної оплати всіх емітованих акцій.
   Суб'єктам господарювання забороняється залучення фінансових коштів шляхом випуску акцій та облігацій для покриття збитків від господарської діяльності. Ця заборона спрямована на захист інтересів осіб, які придбавають акції. Законодавством не встановлені напрями використання ресурсів, залучених суб'єктом господарювання за допомогою додаткового випуску акцій та облігацій. Як правило, ці кошти використовуються для розширення виробництва, на поповнення оборотних коштів.
   Виникнення права суб'єкта господарювання на випуск акцій та облігацій пов'язано з реєстрацією цього випуску у встановленому законом порядку.
   Реєстрація випуску акцій та облігацій проводиться у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Якщо представлені для реєстрації акції, облігації підприємств пропонуються для відкритого продажу, тобто призначені для розміщення серед невизна-ченого кола осіб, емітент зобов'язаний подати реєструючому органу інформацію про випуск цінних паперів. Також емітент зобов'язаний подати до реєструючого органу баланс і довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором. Інформація про випуск акцій, облігацій підприємств, які пропонуються до відкритого продажу, крім реєстрації, повинна бути обов'язкова опублікована в органах преси не менш ніж за 10 днів до початку передплати на такі цінні папери. Такі цінні папери допускаються для розміщення не раніше ніж через 30 днів після появи інформації про їх випуск.
   Випуск і обіг деяких видів цінних паперів має свої особливості. Так, інвестиційні сертифікати можуть випускатися суб'єктами господарювання, виключною діяльністю яких є діяльність пов'язана з випуском та обігом цінних паперів. Ощадні сертифікати випускаються лише банківськими установами, обіг та відчуження іменних ощадних сертифікатів не допускається.
   Обіг векселів має особливості у зв'язку з тим, що вексель є одночасно цінним папером і формою безготівкових розрахунків. Випускаються такі види векселів: простий та переказний. Переказний вексель відрізняється від простого тим, що право на одержання грошових сум векселедавець може передавати кільком особам шляхом здійснення передавального запису — індосаменту. Видавати прості та переказні векселі можна тільки для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги.
   Емітент цінних паперів, емітованих у документарній формі, може замовити виготовлення бланків цінних паперів (сертифікатів) на спеціалізованих поліграфічних підприємствах Міністерства фінансів України та на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України. Вимоги до бланків сертифікатів цінних паперів, їх зовнішнього вигляду, обов'язкових реквізитів, а також вимоги щодо захисту сертифікатів цінних паперів від підробок, встановлені Положенням про вимоги до сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.1998 р. Емітент має право замовляти виготовлення бланків цінних паперів тільки після реєстрації відповідного випуску цінних паперів у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
   Особливості випуску цінних паперів у бездокументарній формі визначаються Законом України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10.12.1997 р.
   З моменту емісії акції та інші цінні папери мають ринкову вартість і можуть бути об'єктом купівлі-продажу та інших угод. Суб'єкти господарювання можуть придбавати акції та інші цінні папери, за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та відсотків за банківський кредит. Як об'єкти права власності цінні папери мають деякі особливості.
   Право власності на акції може виникати первинним та похідним способом. Первинний спосіб виникнення права власності має місце при заснуванні акціонерного товариства або при додатковому випуску акцій. Власниками акцій виступають акціонери — особи, які підписалися на акції у ході відкритої передплати. Особливістю придбання акцій первинним способом є відсутність об'єкта угоди на момент її укладання. У цьому випадку мова йде не про договір купівлі-продажу, а про односторонню угоду, яка здійснюється майбутнім акціонером і передбачає участь у заснуванні акціонерного товариства.
   Похідним способом право власності виникає при переході акцій від однієї особи до іншої на підставі угод.
   За загальним правилом, цінні папери оплачуються у гривнях, а у випадках передбачених статутом суб'єкта господарювання, також у іноземній валюті або шляхом передачі майна. Законом України “Про цінні папери і фондову біржу” передбачено, що облігації зовнішніх державних позик оплачуються виключно у конвертованій іноземній валюті. При емісії акцій умовами випуску їх у обіг може бути передбачена оплата в іноземній валюті. Незалежно від виду валюти, якою проведено оплату цінних паперів, їх вартість виражається у гривнях.

 
< Попередня   Наступна >