Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


74. Приватизація державних та комунальних підприємств

74. Приватизація державних та комунальних підприємств

   Згідно зч. 1 ст. 146 Господарського кодексу України майно єдиного цілісного майнового комплексу державного (комунального) підприємства або його окремих підрозділів, що є єдиними (цілісними) майновими комплексами і виділяються в самостійні підприємства, а також об'єкти незавершеного будівництва та акції (частки, паї), що належать державі у майні інших суб'єктів господарювання, можуть бути відчужені на користь громадян чи недержавних юридичних осіб і приватизовані цими особами відповідно до закону.
   Приватизація державних і комунальних підприємств здійснюється відповідно до законів України “Про приватизацію державного майна” від 04.03.1992 р. в редакції від 19.02.1997 р., “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” від 06.03.1994 р. в редакції від 15.05.1996 р. тощо. Згідно з вказаними законами, приватизація державного майна — це відчуження майна, яке знаходиться у державній власності, на користь фізичних та юридичних осіб з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів на структурну перебудову економіки України.
   Для визначення цілей приватизації, її пріоритетів, можливих та необхідних обмежень Фондом державного майна України розробляється Державна програма приватизації, яка затверджується Верховною Радою України один раз на 3 роки, не пізніше, ніж за один місяць до затвердження Державного бюджету.
   Приватизація державних (комунальних) підприємств чи їх майна здійснюється шляхом:
   - купівлі-продажу об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом, іншими способами, що передбачають конкуренцію покупців;
   - викупу цілісного майнового комплексу державного (комунального) підприємства, зданого в оренду, у випадках та порядку, передбачених законом;
   - викупу майна державного (комунального) підприємства в інших випадках, передбачених законом.
   Основним з них є продаж об'єктів приватизації на конкурсній основі: на аукціоні, за конкурсом. Продаж об'єктів на аукціоні — спосіб приватизації, за яким власником об'єкта стає покупець, що запропонував у ході аукціону максимальну ціну. Також продаж об'єктів може здійснюватися за комерційним і некомерційним конкурсом. Продаж за комерційним конкурсом — спосіб приватизації, за яким власником об'єкта стає покупець, який при фіксованих початкових умовах запропонував найвищу ціну. Продаж за некомерційним конкурсом — спосіб приватизації, за яким власником об'єкта стає покупець, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта.
   Викуп державного майна, яке здано в оренду, — спосіб приватизації, за яким власником об'єкта у разі викупу стає орендар. Порядок приватизації майнового комплексу державного (комунального) підприємства, яке надане в оренду, визначається Законом України “Про приватизацію державного майна ”. Так, приватизація зданих в оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів здійснюється шляхом продажу належних державі акцій відкритих акціонерних товариств, заснованих органами приватизації і орендарями. Крім того, приватизація може здійснюватися шляхом викупу державного (комунального) підприємства трудовим колективом або іншими покупцями. Неконкурент-ні способи продажу майна державних підприємств застосовуються до об'єктів, які не продані на аукціоні, за конкурсом.
   Суб'єктами приватизації можуть бути також фізичні особи — громадяни України. Для спільної участі у приватизації громадяни можуть створювати господарські товариства, у тому числі з членів трудового колективу. Господарське товариство членів трудового колективу підприємства, що приватизується, створюється на підставі рішення загальних зборів, у яких брали участь більше 50 % робітників підприємства або їх уповноважених представників.
   В окремих галузях народного господарства можуть бути визначені особливості правового і організаційного регулювання приватизації майна державних підприємств. Такі особливості встановлені, зокрема, законами України “Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України” від 18.15.2000 р., “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі” від 10.07.1996р., “Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва”.
   У процесі приватизації державного (комунального) підприємства Законом України “Про приватизацію державного майна” працівникам підприємства, що приватизується, надаються соціальні гарантії. Так, згідно зі ст. 26 вказаного Закону з дня прийняття рішення про приватизацію не допускається розірвання трудового договору з працівником підприємства, що приватизується, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, за виключенням випадків здійснення працівником дій, за які трудовим законодавством передбачена можливість звільнення.

 
< Попередня   Наступна >