Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


46. Правовий статус господарських товариств

46. Правовий статус господарських товариств

   Господарські товариства займають важливе місце серед суб'єктів підприємництва, що діють на території України. їхня діяльність регулюється Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України і Законом України “Про господарські товариства” від 19.11.1991 р. (далі — Закон).
   Статті 79-92 Господарського кодексу України визначають основні правила діяльності господарських товариств.
   Згідно зі ст.113 Цивільного кодексу України господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.
   Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства.
   Учасником господарського товариства може бути фізична або юридична особа. Обмеження щодо участі у господарських товариствах може бути встановлено законом.
   Господарське товариство, крім повного і командитного товариства, може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником.
   Господарське товариство є власником:
   - майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу;
   - продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;
   - отриманих доходів;
   - іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.
   Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці (ст.115 ЦК).
   Ст. 116 ЦК визначає права учасників господарського товариства.
   Учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом:
   - брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в установчому документі, крім випадків, встановлених законом;
   - брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди);
   - вийти у встановленому порядку з товариства;
   - здійснювати відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, у порядку, встановленому законом;
   - одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом.
   Учасники господарського товариства можуть також мати інші права, встановлені установчим документом товариства та законом.
   Згідно зі ст.117 ЦК учасники господарського товариства зобов'язані:
   - додержуватися установчого документа товариства та виконувати рішення загальних зборів;
   - виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити внески (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені установчим документом;
   - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.
   Учасники господарського товариства можуть також мати інші обов'язки, встановлені установчим документом товариства та законом.
   Відповідно до Закону України “Про господарські товариства” вкладами учасників та засновників товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України, права користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (у тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.
   Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та засновника у статутному фонді. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах товариства, якщо інше не передбачено законодавством України.
   Забороняється використовувати для формування статутного фонду бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.
   У товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків статутного фонду, а також інші фонди, передбачені законодавством України або установчими документами товариства.
   Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України та Закон “Про господарські товариства” називають п'ять видів господарських товариств: повні товариства, командитні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю та акціонерні товариства.
   Серед зазначених видів найбільш розповсюдженими в підприємницькій практиці України є акціонерні товариства і товариства з обмеженою відповідальністю.

 
< Попередня   Наступна >