Підручники онлайн
Головна arrow Аграрне право arrow Аграрне право України (Крупка Ю.М.) arrow Як користуватися посібником (Аграрне право України (Крупка Ю.М.))
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Як користуватися посібником (Аграрне право України (Крупка Ю.М.))

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПОСІБНИКОМ

   З огляду на особливості дисципліни і структуру побудови даного посібника, слід уважно ознайомитись із рекомендаціями для роботи з ним.
   Після того, як у вступному розділі Ви ознайомитесь із метою та завданнями навчальної дисципліни “Аграрне право України”, слід звернутися до робочої програми дисципліни, що розміщена на сайті Університету “Україна”, і тематичного плану, який наведений як у робочій програмі, так і в цьому посібнику.
   Із тематичного плану видно, що структурно дисципліну побудовано з двох модулів.
   Модуль 1 “Загальні питання аграрного права” складається з десяти тем, які охоплюють загальнотеоретичні матеріали, вивчення яких сприяє засвоєнню курсу через з'ясування мети і завдань дисципліни, розуміння предмета, методів, принципів, системи, джерел аграрного права, а також питання, які стосуються державного регулювання сільського господарства, соціального розвитку села, відповідальності за порушення аграрного законодавства, правового режиму земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів, що використовуються в сільському господарстві. Модуль 2 “Правовий статус суб'єктів аграрного господарювання. Правове регулювання договірних та інших правовідносин у сільському господарстві” містить вісім тем, які дають можливість вивчити особливості правового статусу суб'єктів аграрного господарювання, правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності, договірні відносини у сільському господарстві, правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції. Кожна тема посібника завершується переліком питань для самоперевірки. Контроль знань і вмінь із кожного модуля проводиться шляхом виконання модульної контрольної роботи і складання підсумкового тесту. Завдання і методичні вказівки до модульних контрольних робіт, а також тестові завдання наведено в посібнику наприкінці кожного модуля. Тестові завдання є незакінченими твердженнями, до яких наведено 3—5 їх закінчень. Серед них є лише одне правильне, решта — хибні. Необхідно визначити правильний варіант.
   Вивчати матеріал посібника рекомендується в такий спосіб. Спочатку слід засвоїти матеріал модуля 1, виконати модульну контрольну роботу 1, скласти тест, а потім лише приступити до вивчення модуля 2. Матеріал тем усередині кожного модуля можна вивчати в довільній послідовності, за винятком теми 1, з якої слід починати вивчення дисципліни. Саме в цій темі наведені основні поняття і категорії, що визначають сутність і особливості аграрного права, які слід враховувати під час вивчення наступних тем.
   Під час засвоєння окремих навчальних елементів (тем дисципліни) необхідно спочатку уважно прочитати матеріал відповідної теми посібника, роблячи в зошиті для самостійної роботи з дисципліни відповідні позначки або стисло конспектуючи матеріал, що вивчається. Прочитавши тему, слід провести самоперевірку, використовуючи для цього запитання, наведені наприкінці теми. Якщо відповідь на запитання зрозуміла, можна переходити до наступного, але краще пересвідчитись у правильній відповіді, ще раз звернувшись до відповідного місця у тексті теми. Якщо відповідь на запитання викликає сумнів, потрібно ще раз уважно, можливо, навіть кілька разів, перечитати відповідні місця теми, конспектуючи їх або роблячи відповідні зауваження, примітки чи висновки. Якщо навіть після цього Ви не впевнені у правильності Вашої відповіді, варто звернутися за допомогою до консультанта.
   Після вивчення матеріалу модуля результати самостійної роботи мають бути оформлені звітом. Звіт виконують у вигляді рукописного або машинописного конспекту, окремих записів, зауважень, приміток чи висновків, які стосуються матеріалу, що вивчався з кожної теми. На титульному аркуші звіту пишеться назва “Звіт про самостійну роботу над модулем 1 (2) навчальної дисципліни “Аграрне право України”, відомості про виконавця (номер групи, номер залікової книжки, прізвище та ініціали студента), прізвище та ініціали викладача, якому надсилається звіт.
   Наприкінці посібника розміщено перелік питань до заліку і список рекомендованої літератури.

 
< Попередня   Наступна >