Підручники онлайн
Головна arrow Історія економіки arrow Економічна історія України (Тимочко Н.О.) arrow Література (Економічна історія України (Тимочко Н.О.))
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Література (Економічна історія України (Тимочко Н.О.))

1. Баран В. Д. Давні слов’яни. — К.: Альтернативи, 1998.
2. Березин И. Краткая история экономического развития. — М., 2000.
3. Бойко О. Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навч. закладів. — К.: Академія, 1999.
4. Борисенко В. І. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ ст.: Навч. посіб. — 2-е вид. — К.: Либідь, 1998.
5. Бродель Фернан. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм: ХVІ—ХVІІІ ст. — К., 1995.
6. Бунятян К. П., Мурзін В. Ю., Симоненко О. В. На світанку історії. — К.: Альтернативи, 1998.
7. Голобуцький В. О. Економічна історія Української РСР: Дожовтневий період. — К., 1970.
8. Дорошенко Д. Нарис історії України. — Львів, 1991.
9. История мировой экономики: Учебник / Под ред. Г. Б. Поляка и А. Н. Марковой. — М.: ИНФРА, 1999.
10. История мировой экономики: Хозяйственные реформы 1920—1990 и. / Под ред. А. Н. Марковой. — М.,1998.
11. Історія кооперативного руху: Навч. посіб. — Львів, 1995.
12. Історія України: Курс лекцій: У 2-х кн. / Л. Г. Мельник, М. В. Верстюк, М. В. Демченко та ін. — К., 1991—1992.
13. Історія України: Навч. посіб. / За ред. В. А. Смолія. — К., 1997.
14. Камерон Р. Краткая экономическая история мира от палеолита до наших дней. — М.: РОССПЭН, 2001.
15. Конотонов М., Сметанин С. Из тупика: Экономический опыт мира и путь России. — М., 2000.
16. Конотонов М., Сметанин С. История экономики: Учебник для вузов. — М.: Академический Проект, 2000.
17. Коропецький І. С. Дещо про минуле та сучасне української економіки. — К.: Либідь, 1995.
18. Кузнецова А. М. История экономики. — М.: Норма, ИНФРА, 2000.
19. Лортикян Э. Л. История экономических реформ: Мировой опыт второй половины ХIХ—ХХ вв. — Харьков, 1999.
20. Лященко П. И. История народного хозяйства СССР: В 3 т. — М., 1951—1952. — Т. 1, 2.
21. Неровня Т. Н. История экономики в вопросах и ответах. — Ростов н/Д: «Феникс», 1999.
22. Панасюк Б. Економічна політика в Україні наприкінці ХХ століття. — К.: Новій друк, 2002.
23. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. — К., 1993.
24. Рыбаков Б. А. Из истории культуры Древней Руси. — М.: Изд-во МГУ, 1984.
25. Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси. — М., 1948.
26. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. — М.: Наука, 1988.
27. Смолка А. О. Соціально-економічна думка та політика в Україні ХVІІ — початку ХVІІІ ст. — К.: Задруга, 1996.
28. Тимошина Т. М. Экономическая история России. — М., 1998.
29. Турченко Ф. Г. Новітня історія України — Ч. 1. —1917—1945. — К.: Генеза, 1998.
30. Толочко О. П., Толочко П. П. Київська Русь. — К.: Альтернативи, 1998.
31. Хромов П. А. Экономическая история СССР: Первобытно-общинный и феодальный способы производства в России. — М., 1988.
32. Шевчук В. П., Татаренко М. Г. Історія української державності: Курс лекцій.— К.: Либідь, 1999.

 
< Попередня