Підручники онлайн
Головна arrow Історія економіки arrow Економічна історія України (Тимочко Н.О.) arrow Вступ (Економічна історія України (Тимочко Н.О.))
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Вступ (Економічна історія України (Тимочко Н.О.))

Вступ

   Сучасні підходи до розв’язання проблем економічної теорії найтісніше пов’язані з історико-економічними дослідженнями. Розуміння цього факту підтверджене дедалі зростаючим інтересом до подібних наукових пошуків серед відомих економістів світу, чиї теоретичні узагальнення отримали незаперечне визнання: у 1993 році Нобелівську премію з економіки було присуджено американським історикам-економістам Р. В. Фогелю та Д. С. Норту, які розглядали економічну історію як нескінченний процес, в якому сьогодення тісно пов’язане з минулим через безперервність інститутів.
   Інститути людського буття нерозривно виростають з минулого і не можуть бути сторонніми для суспільства. І якщо закони та інші формальні (правові) норми людського життя можуть у процесі суспільного та економічного розвитку змінюватись дуже швидко, то неформальні інститути зазнають змін поступово, спираючись на історичний досвід і беручи з нього початок.
   Виходячи з цього, можна впевнено стверджувати, що успішність реформування національної економіки, його теоретичне обґрунтування та практична реалізація багато в чому залежать від того, наскільки вони відповідатимуть логіці розвитку вітчизняної економіки. А з’ясування цієї логіки є можливим лише на основі історико-економічних досліджень. Актуальність такого історичного підходу стає все більш очевидною у світлі тих помилок і прорахунків, що були допущені за роки незалежності України. Серед багатьох причин слід згадати й недостатню обізнаність з місцевими умовами реалізації реформ. Адже надзвичайно важливим було б з’ясувати, як виникли ці умови, в якому напрямку йшов їх розвиток, на якому етапі слід шукати корені сучасної економічної ситуації.
   Отже, саме вивчення конкретних фактів економічного розвитку українських земель, аналіз економічних процесів, пов’язаних з певними змінами інституціональної структури, що відбувалися в різні епохи, є необхідними передумовами забезпечення надійності та ефективності перебудованих процесів у національній економіці, глибокого теоретичного їх обґрунтування.
   Запропоновані лекції з економічної історії України призначені для студентів спеціальності “Економічна теорія”. В них зроблено спробу викласти з історичного погляду економічний розвиток українських земель від найдавніших часів до сучасності, який розглядається у контексті світового економічного розвитку в рамках такої схеми періодизації:
   І. Господарські форми первісної доби, доби перших цивілізацій та середньовіччя (від найдавніших часів до ХVІ сторіччя).
   ІІ. Господарські форми періоду формування індустріального суспільства (ХVІ — перша половина ХІХ ст.).
   ІІІ. Господарські форми індустріального та постіндустріального суспільства (друга половина ХІХ—ХХ сторіччя).
   Такий підхід до періодизації окремих етапів розвитку господарства України дає можливість розглядати його в тісному взаємозв’язку з історією світової економіки, а також прослідкувати еволюцію основних форм господарської діяльності, з’ясувати їх особливості, визначитись щодо логіки розвитку вітчизняної економіки.
   Тексти лекцій підготовлені відповідно до нормативної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України у 1998 р., та розробленої відповідно до неї робочої програми курсу. Вченою радою КНЕУ в 2003 р.

 
< Попередня   Наступна >