Підручники онлайн
Головна arrow Конкурентне право arrow Конкурентне право (Удалов Т.Г.) arrow § 5. Порядок розгляду заяви. Попередні висновки щодо кваліфікації дій
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 5. Порядок розгляду заяви. Попередні висновки щодо кваліфікації дій

§ 5. Порядок розгляду заяви. Попередні висновки щодо кваліфікації дій

   Відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону України “Про захист економічної конкуренції” заява про дозвіл або висновки вважаються прийнятими до розгляду по закінченні 15-денного терміну з дати. надходження її до відповідного органу Комітету, якщо протягом цього часу державний уповноважений Комітету чи голова територіального відділення Комітету не повернули заявникові зазначену заяву з повідомленням що вона та інші документи, які додано до неї, не відповідають встановленим Комітетом вимогам, що перешкоджає її розгляду.
   Органи Комітету розглядають заяви про надання дозволу на узгоджені дії протягом трьох місяців з дня прийняття її до розгляду відповідним органом Комітету.
   Заяву про зміни в узгоджених діях, на які було отримано дозвіл органів Комітету, якщо ці зміни не передбачають зміну кола учасників та не поширюються на інші товарні ринки, але пов’язані зі зміною предмета і цілей узгоджених дій, і порядку розподілу прибутків і збитків між учасниками узгоджених дій, порядку формування та компетенції органу управління, створеного суб’єкта господарювання, порядку прийняття рішень цим органом управління, а також якщо ці зміни посилюють узгодженість учасників на ринку та призводять до погіршення умов конкуренції між учасниками узгоджених дій в інший спосіб, органи Комітету розглядають протягом 30 днів з дня прийняття її до розгляду відповідним органом Комітету.
   Заява залишається без розгляду у разі надходження від заявника клопотання про відкликання заяви, про що приймається розпорядження відповідних органів Комітету. Його копію надсилають заявнику протягом 10 днів з дня прийняття рішення. Залишення заяви без розгляду не позбавляє заявника права звернутися до Комітету, його територіальногої відділення з повторною заявою.
   Якщо учасник узгоджених дій відмовляє іншому учасникові узгоджених дій — заявнику в наданні документів та іншої інформації, необхідної для розгляду заяви органами Комітету, то державний уповноважений Комітету чи голова територіального відділення Комітету на підставі звернення заявника приймає розпорядження про надання учасником узгоджених дій такої інформації у визначений строк. Про прийняте розпорядження повідомляється заявникові.
   Якщо дозвіл на узгоджені дії було надано органами Комітету на конкретно визначений строк, зокрема на строк дії договору (угоди, рішення), то суб’єкти господарювання мають право звернутися до органів Комітету із заявою про подовження дії дозволу. Така заява подається за три місяці до закінчення строку дії дозволу.
   Відповідно до ч. 4 ст. 26 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, якщо узгоджені дії провадяться із застосуванням конкурсних процедур (торги, аукціони, конкурси, тендери тощо), заява може подаватись як до початку конкурсної процедури, так і після,’але не пізніше ЗО днів з дати оголошення переможця, якщо інше не передбачено законом, а згідно з ч. 5 ст. 26 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, якщо суб’єкт господарювання вчиняє рівноцінні узгоджені дії з різними суб’єктами господарювання, то заява може бути подана щодо однієї узгодженої дії за умови надання інформації щодо всіх інших учасників узгоджених дій.
   Інформацію стосовно заявлених узгоджених дій, а саме щодо організаційно-правової форми учасників узгоджених дій, місцезнаходження та їхніх представництв, філій, а також виду та змісту узгоджених дій, Комітет чи його територіальне відділення може опублікувати в друкованих чи електронних засобах масової інформації або оприлюднити в інший спосіб. Може бути оприлюднено й іншу інформацію стосовно заявлених узгоджених дій, якщо вона раніше була публічно оголошена або заявник не заперечує проти такої публікації.
   Якщо протягом визначеного законодавством строку розгляду заяви органи Комітету не надали дозволу або не розпочали розгляду справи про узгоджені дії, рішення про надання дозволу на узгоджені дії вважається прийнятим. Про це орган Комітету, який розглядав заяву, може повідомити заявника протягом 10 днів. Прийняття рішення про надання дозволу на узгоджені дії у такий спосіб називається мовчазна згода. Днем прийняття рішення про надання дозволу на узгоджені дії, зміни в узгоджених діях, вважається останній день строку розгляду заяви.
   У разі виявлення підстав, за яких орган Комітету не може надати дозвіл на узгоджені дії, зміни в узгоджених діях, а також у разі необхідності проведення складного поглибленого дослідження чи експертизи відповідні органи Комітету розпочинають розгляд справи про узгоджені дії, про що приймається розпорядження та письмово повідомляється особа, яка подала заяву. Разом із повідомленням про початок, розгляду справи надсилається перелік інформації, яку заявник повинен надати для прийняття Комітетом рішення у справі.
   Дозвіл на узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, може бути надано, якщо учасники узгоджених дій доведуть, що ці дії не призводять до суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи у значній його частині і сприяють відповідно:
   • вдосконаленню виробництва, придбанню або реалізації товару;
   • техніко-технологічному, економічному розвитку;
   • розвитку малих або середніх підприємців;
   • оптимізації експорту чи імпорту товарів;
   • розробці та застосуванню уніфікованих технічних умов або стандартів на товари;
   • раціоналізації виробництва.
   Дозвіл Комітету на узгоджені дії, зміни в узгоджених діях не може бути наданий, якщо конкуренція суттєво обмежується на всьому ринку чи у значній його частині.
   Разом з тим Кабінет Міністрів України може дозволити узгоджені дії, на які Антимонопольний комітет України не дав дозволу, якщо учасники узгоджених дій доведуть, що позитивний ефект для суспільних інтересів переважає негативні наслідки обмеження конкуренції. Порядок надання такого дозволу Кабінетом Міністрів України визначається окремо.
   Рішення про надання дозволу на узгоджені дії зберігає чинність протягом року, якщо більший строк не зазначено в рішенні. Для здійснення узгоджених дій після перебігу строку чинності рішення учасники узгоджених дій подають нову заяву. Узгоджені дії, здійснені після перебігу строку чинності рішення, вважаються здійсненими без згоди органу Комітету.
   Орган чи посадова особа, які прийняли рішення, не мають права визнати його недійсним або змінити. Вони мають право виправити допущені в рішенні описки чи арифметичні помилки, роз’яснити своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту, а також прийняти додаткове рішення, якщо з якогось питання, що досліджувалося під час розгляду заяви (справи), не прийнято рішення.
   Органи Комітету надають суб’єктам господарювання, органам влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю на підставі заяви про надання попередніх висновків, про надання висновків щодо кваліфікації дій та доданої до неї інформації попередні висновки стосовно надання дозволу на узгоджені дії, зміни в узгоджених діях. Одержання попередніх висновків, висновків щодо кваліфікації дій не є обов’язковим і здійснюється виключно у разі виникнення потреби у суб’єкта господарювання.
   Строк розгляду заяв про надання попередніх висновків стосовно надання дозволу на узгоджені дії, про надання висновків щодо кваліфікації дій, зміни в узгоджених діях становить один місяць з моменту прийняття заяви до розгляду.
   Висновки щодо кваліфікації дій надають органи Комітету у формі рекомендаційних роз’яснень і мають вигляд листа, в якому зазначається про:
   • можливість надання дозволу на узгоджені дії, зміни в узгоджених діях;
   • можливість відмови в наданні дозволу на узгоджені дії, зміни в узгоджених діях;
   • необхідність чи відсутність необхідності одержання дозволу на узгоджені дії, зміни в узгоджених діях;
   • недостатність інформації для будь-якого висновку. Одержання попередніх висновків стосовно узгоджених дій не звільняє учасників узгоджених дій, органи влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю від необхідності звернутися до відповідних органів Комітету із заявою про надання дозволу на здійснення узгоджених дій.

 
< Попередня   Наступна >