Підручники онлайн
Головна arrow Конкурентне право arrow Конкурентне право (Удалов Т.Г.) arrow § 2. Узгоджені дії, що не потребують одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 2. Узгоджені дії, що не потребують одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України

§ 2. Узгоджені дії, що не потребують одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України

   Як уже зазначалося, здійснення узгоджених дій субгосподарювання потребує одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України. Разом з тим існує низка випадків, за яких узгоджені дії суб’єктів господарювання дозволяються і непотребують одержання дозволу відповідних органів.
   Якщо проаналізувати Типові вимоги до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання, можна стверджувати, що дозволяються і не потребують згоди органів Антимонопольного комітету України узгоджені дії, які здійснюються суб’єктами господарювання, вартісні порогові показники яких не перевищують певних, визначених законодавством меж, а також узгоджені дії, які через незначний масштаб та неістотність не впливають на стан конкуренції на ринку та не можуть призвести до обмеження, спотворення або усунення конкуренції з нього. Так, дозволяються і не потребують згоди будь-які узгоджені дії, якщо сукупна частка на ринку товару всіх суб’єктів . господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, на будь-якому задіяному ринку товару не досягає 5%. При цьому, якщо сукупна частка на ринку товару всіх учасників узгоджених дій на будь-якому задіяному ринку товару спочатку не перевищує 5%, але в майбутньому перевищує цей рівень і залишається меншою 10%, узгоджені дії дозволяються і не потребують згоди протягом двох років поспіль після року, в якому поріг у 5% було перевищено” вперше, а у разі перевищення порогу у 10%—протягом одного року.
   Винятком є створення суб’єкта господарювання учасниками (засновниками) узгоджених дій, вартісні порогові показники яких перевищують певні, визначені законодавством межі.
   Крім того, дозволяються і не потребують згоди органів Антимонопольного комітету України будь-які узгоджені дії, за наявності водночас таких умов:
   • жоден із суб’єктів господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, не займає монопольного (домінуючого) становища на будь-якому задіяному ринку товару і не має виключних або переважних прав чи повноважень від органів державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єктів природної монополії чи інших монопольних утворень;
   • сукупна частка на ринку всіх суб’єктів господарювання, до складу яких входять учасники горизонтальних та змішаних узгоджених дій, на будь-якому задіяному ринку товару не досягає 15%. При цьому, якщо сукупна частка на ринку всіх учасників горизонтальних та змішаних узгоджених дій на будь-якому задіяному ринку товару спочатку не перевищує 15%, але в майбутньому перевищує цей рівень і залишається меншою 20%, узгоджені дії дозволяються і не потребують згоди протягом двох років поспіль після року, в якому поріг у 15% було перевищено вперше, а у разі перевищення порогу у 20% — протягом одного року;
   • сукупна частка на ринку всіх суб’єктів господарювання, до складу яких входять учасники вертикальних та конгломератних узгоджених дій, на будь-якому задіяному ринку товару не досягає 20%. При цьому, якщо сукупна частка на ринку всіх учасників вертикальних та конгломератних узгоджених дій спочатку не перевищує 20%, але в майбутньому перевищує цей рівень і залишається меншою 25%, узгоджені дії дозволяються і не потребують згоди протягом двох років поспіль після року, в якому поріг у 20% було перевищено вперше, а у разі перевищення порогу у 25% — протягом одного року.
   Але і з цього правила є винятки. По-перше, потребують одержання згоди органів Антимонопольного комітету України узгоджені дії, що здійснюються суб’єктами господарювання, вартісні порогові показники яких перевищують певні визначені законодавством межі; по-друге, суб’єкти господарювання повинні одержувати згоду органів Антимонопольного комітету України на здійснення узгоджених дій, якщо: горизонтальні або змішані узгоджені дії можуть призвести до фіксації цін (тарифів, розцінок), за. якими ці товари (роботи, послуги) реалізуються третім особам чи придбаваються у третіх осіб; узгоджені дії призводять або можуть призвести до обмеження обсягів реалізації товарів (робіт, послуг) третім особам чи придбання товарів (робіт, послуг) у третіх осіб; узгоджені дії можуть призвести до розподілу ринків або продавців, покупців, споживачів.
   Отже, якщо перший виняток спрямований на недопущення здійснення без попереднього дозволу органів Комітету узгоджених дій суб’єктами господарювання, вартісні порогові показники яких перевищують певну, визначену законодавством межу, яка виражається у вартості активів або обсягах реалізації товарів учасниками узгоджених дій і має чітко визначений грошовий еквівалент, то другий — на недопущення дій, що призводять чи можуть призвести до обмеження, спотворення або усунення конкуренції з ринку і є досить абстрактними.
   Що стосується вартісних порогових показників, наявність або відсутність яких зумовлює необхідність одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на здійснення узгоджених дій, то вони чітко визначені законодавством. Суб’єкти господарювання — учасники узгоджених дій повинні звернутись за дозволом до органів Антимонопольного комітету України, якщо сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів усіх суб’єктів господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 12 млн євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року, і при цьому вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів, у тому числі за кордоном, не менш як у двох суб’єктів господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, перевищує суму, еквівалентну 1 млн євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року у кожного, та вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні хоч би одного суб’єкта господарювання, до складу якого входять учасники узгоджених дій, перевищує суму, еквівалентну 1 млн євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року.
   Крім зазначеного, п. З Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання, визначає окремі випадки узгоджених дій суб’єктів господарювання що не потребують попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України.
   Так, не потребують дозволу Антимонопольного комітету України або його органів створення:
   • суб’єкта господарювання двома та більше суб’єктами господарювання, яке призводить чи може призвести до посилення координації конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створюють цей суб’єкт господарювання, або між ними та новостворюваним суб’єктом господарювання, якщо засновники (учасники) поєднані відносинами контролю внаслідок перебування у власності, управлінні (користуванні) понад 50% часток (акцій, паїв) або об’єднані в один концерн, створений на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств і дозвіл на створення чи вступ до якого надано органами Антимонопольного комітету України;
   • саморегулівних організацій ринку цінних паперів, які не обмежують конкуренції між засновниками (учасниками), а також вступ до них суб’єктів господарювання, якщо ці організації створюються і діють відповідно до вимог, установлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Антимонопольним комітетом України.
   Крім того, не потребують дозволу Антимонопольного комітету України або його органів узгоджені дії, пов’язані зі вступом суб’єктів господарювання до об’єднання, що не обмежує конкуренції між засновниками (учасниками), дозвіл на створення якого було надано Комітетом або його органами, якщо рішення про вступ суб’єктів господарювання до об’єднання (в тому числі рішення щодо внесення змін до установчих документів об’єднання), прийняті об’єднанням після одержання дозволу Антимонопольного комітету України або його органів на створення цього об’єднання, не посилюють узгодженість дій на ринку засновників (учасників) об’єднання та не призводять до погіршення умов конкуренції між засновниками (учасниками).
   Не потребують дозволу зміни до узгоджених дій щодо створення суб’єктів господарювання, не пов’язані зі зміною предмета і мети діяльності суб’єктів господарювання, порядку розподілу прибутків і збитків, складу, порядку формування та компетенції органу управління, порядку прийняття органом управління рішень, а також інші зміни до узгоджених дій щодо створення суб’єктів господарювання, що не посилюють узгодженості дій на ринку засновників (учасників) суб’єктів господарювання, не призводять в інший спосіб до погіршення умов конкуренції між засновниками (учасниками).
   Також не потребують дозволу Антимонопольного комітету України або його органів узгоджені дії, пов’язані з виходом господарських товариств, підприємств із об’єднань.

 
< Попередня   Наступна >