Підручники онлайн
Головна arrow Інформаційне право arrow Основи інформаційного права України (B.C.Цимбалюк, В.Д.Гавловський, В.В.Гриценко та ін.) arrow Література (Основи інформаційного права України (B.C.Цимбалюк, В.Д.Гавловський, В.В.Гриценко та ін.))
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Література (Основи інформаційного права України (B.C.Цимбалюк, В.Д.Гавловський, В.В.Гриценко та ін.))

ЛІТЕРАТУРА

   1. Братков И.С, Цымбалюк B.C. Психолого-педагогическая подготовка сотрудников ОВС к работе с ЭВМ // Социально-психологические проблемы ОВС: Межвуз. сб. науч. трудов. — К.: УАВД, 1993. — С. 80—84.
   2. Бутузов В., Гуцалюк М., Цимбалюк В. Протидія злочинності у сфері високих технологій // Міліція України. — 2002. — № 9. — С 20—21.
   3. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються за допомогою комп'ютерних технологій: Посібник / Авт. кол.; За ред. Я.Ю. Кондратьева. — К.: НАВСУ: МНДЦ, 2000. — 64 с.
   4. Гавловський В. Інформаційна безпека: захист інформації в автоматизованих системах (організаційно-правовий аспект) // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. — К., 2000. — С 50—52.
   5. Гавловський ВД. Інформаційне законодавство України: від інкорпорації до кодифікації // Систематизація законодавства України: проблеми теорії і практики: Мат. міжнар. наук.-практ. конф. — К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1999. — С 289—292.
   6. Гавловський В., Гриценко В., Цимбалюк В. Організаційно-правові питання формування державної інформаційної політики в Україні // Науковий вісник: 36. наук, праць АДПС України. — 2002 — № 3 (17). — С 177—182.
   7. Гавловський В., Цимбалюк В. Щодо проблем боротьби із злочинами, що вчиняються з використанням комп'ютерних технологій // Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. "Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення". Аналітичні розробки,
пропозиції наукових і практичних працівників / Керівники авт. кол.: A.I. Комарова, О.О. Крикун. — К., 1998. — Т. 10. — С. 148—154.
   8. Гавловський В., Цимбалюк В., Кашпур В. Державно-правове регулювання соціальних інформаційних відносин //Українське право. — 1998. — № 1(9). — С. 173—175.
   9. Гавловський В.Д., Цимбалюк B.C., Корочанський О.Е. Проблеми юридичної деліктології в інформаційних відносинах // Бізнес і безпека. — 1998. — № 6. — С 19—21.
   10. Голубев В.О., Гавловський В.Д., Цимбалюк B.C. Інформаційна безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій: Монографія / За заг. ред. докт. юрид. наук Р.А. Калюжного. — Запоріжжя: Просвіта, 2001. — 252 с
   11. Е-будущее и информационное право / В.М. Брижко, А.А. Орехов, О.Н. Гальченко, B.C. Цимбалюк; Под. ред.: Р.А. Калюжного, Н.Я. Швеца. — К.: Интеграл, 2002. — 264 с.
   12. Інформатизація, право, управління (організаційно-правові питання): Монографія / Р.А. Калюжний, О.Д. Крупчан, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк, М.Я. Швець, B.C. Цимбалюк; За заг. ред.: М.Я. Швеця, О.Д. Крупчана. — К.: НДЦ правової інформатики АПрНУ, 2002. — 191 с
   13. Інформатизація соціального управління: теорія і практика (організаційно-правовий аспект): Посібник / В.Д. Гавловський, O.I. Коваленко, B.C. Цимбалюк та ін. — К.; Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ, 2001. — 190 с. 
   14. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики: Монографія / Р.А. Калюжний, В.О. Шамрай, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк, М.Я. Швець, B.C. Цимбалюк, Ю.В. Яцишин, А.С. Ластовецький; За ред.: Р.А. Калюжного, В.О. Шамрая. — К.: АДПС України. — 2002. — 296 с
   15. Інформаційне право та інформаційна безпека // Сучасний стан, поняття та визначення змістовної частини, інкорпорація нормативних актів з правових питань у сфері інформації та її захисту: Наук, видання / В.Д. Гавловський, О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський, B.C. Цимбалюк та ін.; За заг. ред.: Р. Калюжного, В. Філонова. — К.; Донецьк: Донецький ін-т внутр. справ МВС України: Ін-т екон. та права "КРОК", 2001. — 230 с
   16. Інформаційне суспільство. Дефініції... / В.М. Брижко, А.А. Орехов, B.C. Цимбалюк, О.Н. Гальченко, A.M. Чорнобров; За ред.: Р.А. Калюжного, М.Я. Швеця. — К.: Інтеграл, 2002. — 220 с
   17. Калюжний P., Гавловський В., Цимбалюк В., Гуцалюк М. Питання концепції реформування інформаційного законодавства України // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. — К., 2000. — С 17—21.
   18. Калюжний РЛ., Цимбалюк B.C. Вдосконалення інформатизації ОВС України — передумова покращення їх діяльності в боротьбі зі злочинністю // Правова система України: теорія і практика. — К., 1993. — С. 397—399.
   19. Калюжний РЛ., Цимбалюк B.C. Інформатизація державного управління і національна безпека України // Розбудова держави. — 1993. — № 8. — С 20—21. 
   20. Калюжний РЛ., Цимбалюк B.C. Розбудова держави та інформатизація державного управління (соціальні та організаційно-правові питання) // Розбудова держави. — 1994. — № 2. - С 31—36.
   21. Комп'ютерна злочинність: Навч. посіб. / П.Д. Біленчук, Б.В. Романюк, B.C. Цимбалюк, В.Д. Гавловський та ін. — К.: Атіка, 2002. — 240 с
   22. Лисюченко В.П., Гуцалюк М.В., Цимбалюк B.C. Управління органами внутрішніх справ: Довідник. — К.: УАВС, 1996. —48 с.
   23. Нормативні акти України щодо охорони правопорядку / В.П. Лисюченко, В.О. Шамрай, В.Г. Джуський, B.C. Цимбалюк. — К.: Логос. — 1996. — 560 с
   24. Нормативні акти України щодо охорони правопорядку / В.П. Лисюченко, В.О. Шамрай, В.Г. Джуський, А.І. Капітанський, B.C. Цимбалюк. — 2-ге вид., доп. і змін. — К.: Логос, 1998. — 560 с
   25. Організована злочинність та інформаційні технології // Організована злочинність в Україні / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. — К.: НАВСУ, 1999. — Параграф 3 розділу III: Основні напрямки та тенденції організованої злочинності в Україні. — С. 73—78.
   26. Проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій: Навч. посіб. / В.О. Голубєв, В.Д. Павловський, B.C. Цимбалюк; За заг. ред. Р.А. Калюжного. — Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2002. — 292 с
   27. Психологічні особливості організованих злочинних об'єднань (використання психологічних знань у протидії організованій злочинності): Наук.-практ. посіб. / За ред.: Я.Ю. Кондратьева, С.Д. Максименка, Б.В. Романюка. — К.: НАВСУ, 2002. — 436 с — Гл. 2. парагр. 7: Сфера використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж (у співавт.). — С. 82—97.
   28. Управління органами внутрішніх справ (поняття та схеми) / В.М. Плішкін, В.П. Лисюченко, І.В. Хорт, B.C. Цимбалюк; За заг. ред. В.М. Плішкіна. — К.: УАВС, 1996. — 350 с.
   29. Цимбалюк В. Проблеми латентності комп'ютерної злочинності // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. — К., 2000. — С 57.
   30. Цимбалюк B.C. Правове регулювання відносин власності: Навч.-метод, комплекс. — К.: Ін-т екон. управл. та госп. права, 1999. — 38 с.
   31. Цимбалюк B.C. Правове регулювання відносин власності: Навч.-метод, мат. для підготовки фахівців за спец, "правознавство". — К.: АМУ, 2000. — 5 с
   32. Цимбалюк B.C. Правове регулювання відносин власності // Навч.-метод, мат. для підготовки фахівців за спец, "правознавство" заочної форми навчання. — К.: НАВСУ, 2000. — 5 с
   33. Цимбалюк B.C. Правове регулювання відносин власності та складання господарських процесуальних документів // Навч.-метод, мат. для підготовки фахівців за спец, "правознавство" заочної форми навчання. — К.: НАВСУ, 1999. — 38 с
   34. Цимбалюк B.C. Складання господарських процесу альних документів // Навч.-метод, мат. для підготовки фахівців за спец, "правознавство" заочної форми навчання. — К.: НАВСУ, 2000.
   35. Цимбалюк B.C., Гавловський ВД. Інформаційне право: Навч.-метод, комплекс для підготовки фахівців за спец, "правознавство". — К.: ІЕУГП, 1999. — 183 с
   36. Цимбалюк B.C., Гавловський В.Д. Міжнародне приватне право: Робоча програма курсу. — К.: НТУУ "КПІ", 1999. — 83 с.
   37. Цимбалюк B.C., Гавловський ВД. Цивільне і сімейне право // Навч.-метод, мат. для підготовки фахівців за спец, "правознавство" заочної форми навчання. — К.: АМУ, 1999. — 29 с.
   38. Цимбалюк B.C., Гавловський ВД. Цивільне і сімейне право // Навч.-метод, мат. для підготовки фахівців за спец, "правознавство" заочної форми навчання. — К.: АМУ, 1999. — 38 с.
   39. Цимбалюк B.C., Іванова Т.С. Захист електронних засобів від несанкціонованого доступу: Навч.-метод, посіб. — Ірпінь: УФЕІ, 1998. — 40 с
   40. Цимбалюк B.C., Ящуринський Ю.В. Нові комп'ютерні технології — в навчальну та науково-дослідну роботу навчальних закладів // Інформаційний бюлетень республіканського навчально-методичного центру УАВС. — К., 1995. — № 2. — С 39—44.
   41. Ящуринский Ю.В., Цимбалюк B.C. Использование новых информационных технологий в учебной и исследовательской работе слушателей учебных заведений правоохранительных органов // К вопросу о концепции управленческой деятельности: Сб. науч. трудов. — К.: ИПК СБУ, 1994. — С. 68—74. 
   42. Ящуринский Ю.В.,Цимбалюк B.C. Нові комп'ютерні технології — в навчальну та науково-дослідну роботу навчальних закладів // Інформаційний бюлетень РНМЦ УАВС. — К., 1995. — № 2. — С 39—44.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

   1. Агапов А.Б. Основы государственного управления в сфере информатизации в Российской Федерации. — М.: Юристъ, 1997. — 344 с.
   2. Бачило И.Л., Белов Г.Д. О концепции правового обеспечения информатизации России. Законодательные проблемы информатизации общества // Труды № 52. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Верховном Совете РФ. — М., 1992.
   3. Копылов В А. Информационное право: Учеб. пособие. — М.: Юристъ, 1997. — 472 с.
   4. Правовая информатика и кибернетика: Учебник / Под ред. Н.С. Полевого. — М.: Юрид. лит., 199 3. — 528 с.

 
< Попередня