Підручники онлайн
Головна arrow Історія економіки arrow Історія економічних вчень (В.В.Кириленко) arrow 3.3. Еволюція економічної доктрини соціал-демократії
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


3.3. Еволюція економічної доктрини соціал-демократії

3.3. Еволюція економічної доктрини соціал-демократії

   Під впливом таких протилежних економічних теорій, як неолібералізм та кейнсіанство відбувалася подальша еволюція соціал-демократичних ідей у ХХ ст. Ця еволюція відбувалася на основі доктрини “демократичного соціалізму”, під яким розуміється і процес суспільних перетворень, і принцип економічної діяльності, і суспільство майбутнього.
   Зазнавши впливу кейнсіанської доктрини, соціал-демократи наголошували на необхідності посилення ролі держави у забезпеченні ефективного попиту та реальної участі трудящих в управлінні, регулюванні соціальних процесів, запровадженні соціальних реформ тощо.
   У післявоєнний період “демократичний соціалізм” став офіційною доктриною Соціалістичного Інтернаціоналу, в основу якого покладена ідея практичного реформування західних соціально-економічних систем.
   В сучасних умовах концепція “демократичного соціалізму” є комплексною програмою поступового реформування західних соціально-економічних систем на шляху побудови соціалістичного суспільства. Найважливішою її ознакою є відмова від кінцевої мети у комуністичному трактуванні.
   Головною умовою побудови соціалізму проголошується утвердження принципів демократії у трьох сферах:
   - політичній (парламентська форма законодавства та економічної політики, сильні профспілки тощо);
   - економічній (змішана економіка як “третій”, відмінний від капіталізму і державного соціалізму шлях розвитку суспільства);
   - соціальній (широкомасштабна соціальна політика та соціальний захист населення, реформування соціальної сфери тощо).
   Концепція “змішаної економіки” є сутністю соціал-демократії і передбачає:
   - плюралізм відносин власності (поєднання державного, кооперативного і приватного секторів);
   - співіснування різних суб'єктів управління виробництва (взаємодія менеджерів, власників і профспілок);
   - демократизацію державного управління, поєднання ринкових і колективних методів регулювання на мікрорівні;
   - визнання плюралізму національних моделей побудови соціалістичного суспільства.
   Еволюція економічних ідей соціал-демократизму наприкінці ХХ ст. пов'язана:
   - з новим етапом науково-технічної революції та зміною соціальної бази соціал-демократичного руху на основі зростання частки представників нових середніх верств (висококваліфікованих робітників, менеджерів, дрібних підприємств сфери послуг);
   - феноменом неоконсерватизму, тиском монетаризму та послабленням регулюючої ролі держави у більшості розвинених країн;
   - економічними та політичними потрясіннями ХХ ст., крахом соціалістичної системи та розвалом СРСР;
   - процесами глобалізації економіки. Оновлення економічних концепцій сучасного соціал-демократизму
   - засноване на врахуванні існуючих нині ринкових та інституціональних факторів суспільного розвитку, відмові від радикалізму, пристосуванні до вирішення конкретних соціально-економічних проблем.
   Сучасний етап в розвитку соціально-економічних концепцій характеризується:
   - переорієнтацією з проблем реформування власності на питання демократизації управління;
   - спробами поєднати динаміку конкурентної ринкової економіки з ідеалами соціалістичної справедливості;
   - новими підходами до визначення місця та ролі держави в економіці;
   - перенесення акцентів з питань підвищення заробітної плати та зростання обсягів споживання на зміни у “якості життя” та задоволенні вищих потреб особистості;
   - підвищеною увагою до проблем глобалізації, загострення глобальних проблем та шляхів їх вирішення;
   - визнанням інституціональних факторів важливими чинниками реформування існуючого суспільного ладу.
   На сьогоднішній день соціал-демократичний рух є важливою суспільною силою, яка в значній мірі визначає напрямки еволюції провідних країн світу з утвердження політичної, економічної та соціальної демократії, цінностей свободи, рівності, справедливості й солідарності.
   Досвід соціально-економічних перетворень, здійснених на основі економічних ідей соціал-демократії, цікавий для економічної науки. Важливе значення для розвитку економічної думки мали їх ідеї щодо вступу капіталізму в нову фазу історичного розвитку, пов'язану з пом’якшенням соціально-економічних суперечностей, виникненням можливостей їх мирного розв’язання та еволюційного переростання капіталізму в соціалізм.

 
< Попередня   Наступна >