Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


2.2. Економічні погляди П’єра Буагільбера

2.2. Економічні погляди П’єра Буагільбера

   Засновником класичної політичної економії у Франції був П’єр Лепезан де Буагільбер (1646 – 1714) – вчений, видатний економіст, політичний діяч.Події, які відбувалися у Франції у період життєдіяльності П’єра Буагільбера, наклали свій певний відбиток на формуванні його економічних поглядів, становленні класичної політичної економії.
   Історичні умови у Франції у XVII – XVIII ст. суттєво відрізнялися від таких в Англії. У Франції на тої час панували феодальні відносини, промисловість була слабко розвиненою, сільське господарство у занепаді, спустошливі війни з сусідами та непомірна розкіш королівського двору привели до глибокої соціально-економічної кризи. Економічна політика, яка ґрунтувалась здебільшого на меркантилістських ідеях, не сприяла розвитку країни. Від зовнішньоекономічної політики протекціонізму особливо потерпало сільське господарство.Головні економічні ідеї П. Буагільбера містилися у таких працях, як „Докладний опис становища Франції, причини падіння її добробуту і прості методи відновлення, або Як за один місяць доставити королю усі гроші, яких він потребує і збагатити все населення” (1696), „Роздрібна торгівля Франції” (1699), „Міркування про природу багатства, грошей і податків” (1707), „Звинувачення Франції” (1707) та ін. В своїх працях П’єр Буагільбер:
   – обгрунтував важливість для економічної науки пізнання об’єктивних економічних законів, подібних до законів природи;
   – показав переваги причинно-наслідкового методу дослідження економічних процесів і явищ над емпіричним, описовим;
   – стверджував, що економіка має розвиватися за об’єктивними законами, держава не повинна втручатися в економічне життя. Виступав за природний шлях розвитку на засадах вільної конкуренції; підкреслював її визначальну роль у подоланні економічного занепаду Франції;
   – піддавав критиці політику меркантилізму, висвітлював шкідливість протекціонізму, обгрунтував їх нездатність розв’язувати економічні проблеми країни, зокрема сільського господарства. Підкреслював пріоритетну роль виробничої сфери порівняно зs сферою обігу;
   – вбачав провідну роль селянства, сільськогосподарського виробництва у забезпеченні економічного розвитку країни, подоланні кризи. Захищаючи інтереси селянства, П. Буагільбер пропонував негайне упровадження низки поблажливих заходів стосовно сільського господарства, які зменшили би гніт селянства і полегшили його становище;
   – пояснював, що багатство не в грошах, а в матеріальних благах, які створюються у виробництві і насамперед – у сільському господарстві;
   – започаткував (незалежно від В. Петті) вчення про трудову вартість. П. Буагільбер розрізняв ринкову ціну та „істинну вартість”. Вважав, що на відміну від ринкових цін, які є у кожний окремий момент випадковими, „істинна вартість” – закономірна, і визначається працєю, затраченої на виробництво товару. Мірою „істинної вартості” є, на його думку, робочий час. Вартість виступала у нього в пропорціях між товарами, що обмінюються, і відбивають рівні затрати праці;
   – недооцінював роль грошей в економіці. Вважав, що нібито вони є основним злом та джерелом нещасть товаровиробників, причиною того, що товари обмінюються не за “справжньою вартістю”. На думку П. Буагільбера, ідеальною формою, яка забезпечує збереження пропорційності, є обмін товару на товар в умовах вільної конкуренції. Щоб встановити справедливий обмін, вчений пропонував замінити металеві гроші (золото і срібло) на паперові.
   Отже, П’єр Буагільбер обгрунтував недоцільність спирання держави на „суб’єктивні” ідеї меркантилізму, обгрунтував нездатність останнього розв’язувати соціально-економічні проблеми, сприяв розвитку теоретико-методологічних основ класичної політичної економії.

 
< Попередня   Наступна >