Підручники онлайн
Головна arrow Банківське право arrow Банківське право (Ващенко Ю.В.)
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Банківське право (Ващенко Ю.В.)

   У навчальному посібнику автор висвітлює питання банківського права як комплексного правового інституту, розкриває зміст окремих складових педінститутів. Головну увагу приділено фінансово-правовим аспектам банківської діяльності. У загальній частині розкрито поняття банківського права, банківської діяльності, правовий статус банку, предмет, методи, систему банківського права, банківської таємниці, банківського регулювання та банківського нагляду, правові засади фінансового моніторингу. В особливій частині досліджено правові засади здійснення окремих банківських операцій, зокрема, кредитних, розрахункових, валютних.
   Навчальний посібник підготовлено у відповідності з основними темами спецкурсу “Банківське законодавство”, а також темою “Правове регулювання банківської діяльності” нормативного курсу “Фінансове право”, що викладаються на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. При його підготовці автор спиралася на власний досвід, отриманий у процесі читання лекцій на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також досвід практичної роботи у банківському секторі України. У зв'язку з цим у посібнику гармонійно поєднані теоретичні та практичні аспекти правового регулювання банківської діяльності.
   Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних та економічних навчальних закладів, працівників банківського сектора та читачів, які цікавляться питаннями правового регулювання банківських відносин.

   © Ю.В.Ващенко, 2006
   © Центр навчальної літератури, 2006


Назва
Зміст (Банківське право (Ващенко Ю.В.))
Вступ (Банківське право (Ващенко Ю.В.))
ГЛАВА 1. Банківська діяльність: поняття та особливості
§ 1. Банк як інститут фінансово-кредитної системи
§ 2. Поняття та особливості банківської діяльності
§ 3. Банківські операції, банківські угоди та банківські послуги
ГЛАВА 2. Банківське право України як міжгалузевий комплексний правовий інститут
§ 1. Поняття банківського права
§ 2. Банківські правовідносини: поняття, склад, види та особливості
§ 3. Джерела банківського права
§ 4. Місце нормативно-правових актів Національного банку України у регулюванні банківських відносин
ГЛАВА 3. Банківська система України
§ 1. Теоретичні основи банківської системи
§ 2. Історичні аспекти банківської системи України
§ 3. Поняття та склад банківської системи України
§ 4. Поняття та види банківських об'єднань
ГЛАВА 4. Правовий статус Національного банку України
§ 1. Правовий статус НБУ як центрального банку країни. Подвійна правова природа НБУ
§ 2. Функції НБУ за чинним законодавством
§ 3. Керівні органи НБУ
§ 4. Організаційно-функціональна структура Національного банку України
ГЛАВА 5. Правовий статус комерційних банків
§ 1. Особливості правового статусу комерційних банків в Україні
§ 2. Організаційно-функціональна структура банку та особливості банківського менеджменту
ГЛАВА 6. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду
§ 1. Співвідношення банківського регулювання та банківського нагляду
§ 2. Методи банківського регулювання
§ 3. Правові засади банківського нагляду
§ 4. Порядок створення комерційних банків, відкриття філій, представництв та відділень
§ 5. Надання дозволів та ліцензій на здійснення банківських операцій
§ 6. Проведення дистанційного контролю та інспектування комерційних банків в Україні
§ 7. Правові засади застосування санкцій впливу за порушення банківського законодавства
§ 8. Порядок реорганізації та ліквідації комерційних банків
ГЛАВА 7. Правове регулювання банківської таємниці
§ 1. Поняття банківської таємниці
§ 2. Порядок розкриття банківської таємниці
§ 3. Співвідношення понять “банківська таємниця” та “комерційна таємниця банку”
ГЛАВА 8. Правові засади фінансового моніторингу
§ 1. Поняття та система фінансового моніторингу
§ 2. Фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу
§ 3. Права та обов'язки банків як суб'єктів первинного моніторингу
§ 4. Відповідальність за порушення вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”
ГЛАВА 9. Правове регулювання безготівкових розрахунків
§ 1. Поняття безготівкових розрахунків. Співвідношення понять “розрахунки”, “безготівкові розрахунки” та “розрахункові правовідносини”
§ 2. Форми та способи безготівкових розрахунків
§ 3. Види банківських рахунків. Порядок їх відкриття
§ 4. Порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті
ГЛАВА 10. Правове регулювання готівкових розрахунків
§ 1. Правове регулювання касових операцій в установах банків
§ 2. Правила ведення касових операцій клієнтів банків. Ліміт касової готівки
§ 3. Фінансова відповідальність за правопорушення в сфері готівкових розрахунків
ГЛАВА 11. Правові засади міжбанківських розрахунків
§ 1. Поняття та види платіжних систем
§ 2. Принципи функціонування системно важливих платіжних систем
§ 3. Понятгя та порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційними банками в інших банках
§ 4. Порядок здійснення контролю за кореспондентськими рахунками комерційних банків
§ 5. Організація міжбанківських розрахунків в Україні
ГЛАВА 12. Правове регулювання кредитних відносин банків
§ 1. Поняття та особливості правового регулювання банківських кредитних відносин
§ 2. Кредитування комерційних банків Національним банком України
§ 3. Іпотечне кредитування в Україні
§ 4. Кредитування молодіжних житлових програм
ГЛАВА 13. Правове регулювання депозитних (вкладних) операцій
§ 1. Поняття депозитних (вкладних) операцій за законодавством України
§ 2. Види депозитних (вкладних) операцій
§ 3. Порядок здійснення банками депозитних (вкладних) операцій
§ 4. Система гарантування вкладів в Україні
§ 5. Депозитні операції Національного банку України з комерційними банками
ГЛАВА 14. Правові засади здійснення валютних операцій
§ 1. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю в Україні
§ 2. Валютні цінності та валютні операції
§ 3. Правовий статус резидентів та нерезидентів в Україні
§ 4. Ліцензування Національним банком України учасників валютних відносин
§ 5. Особливості розрахунків в іноземній валюті
ГЛАВА 15. Банки як учасники податкових правовідносин
§ 1. Правовий статус банків як осіб, які сприяють виконанню платниками податків їх податкових обов'язків
§ 2. Банки як платники податків, зборів (обов'язкових платежів)