Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


ТРУДОВЕ ПРАВО

ТРУДОВЕ ПРАВО

   Трудове право це галузь, що регулює насамперед відносини між роботодавцем і найманим робітником, засновані на трудовому договорі (контракті).
   З визначення випливає: 1) норми трудового права регулюють відносини між людьми в процесі трудової діяльності; 2) учасниками відносин виступають, з одного боку, роботодавець (наймач), з іншого боку найманий робітник: 3) підставою виникнення трудових правовідносин є трудовий договір (контракт).
   Роботодавцями можуть бути державне чи муніципальне підприємство, комерційні і некомерційні організації й установи і навіть окремі громадяни (індивідуальний підприємець, приватний наймач). Останні виступають роботодавцями, якщо наймають, скажімо, особистого секретаря, особистого шофера, садівника, няньку, домробітницю тощо.
   Відповідно до основного джерела трудового права - Кодексу законів про працю Української держави, працівником може стати особа, що досягла 16 років (у виняткових випадках - 15 років).
   Якщо працівник і роботодавець "підходять" один одному, то між ними підписується трудова угода (контракт ). Цей документ є добровільною угодою, яка означає, що обидві сторони зробили вільний вибір. Нагадаємо, що зміст трудового договору (контракту) є комплексом умов, які визначають взаємні права та обов'язки сторін. Умови договору можна розділити на необхідні і додаткові. До необхідних умов закон відносить угоди: про місце роботи (організація, структурний підрозділ тощо), про трудову функцію працівника (спеціальність, кваліфікація, посада), про розмір оплати праці, про вид трудової угоди (термінова чи така, що укладається на невизначений термін).
   Додаткові умови можуть стосуватися будь-яких інших питань праці, а також соціально-побутового обслуговування працівників, скажімо, про режим робочого часу, про сумісництво професій (посад), про захист від інфляційних процесів, про харчування працівників, про встановлення іспитового терміну (не більш трьох місяців, а в окремих випадках за узгодженням із профспілковим органом - нівроку).
   Підкреслимо, що правовою підставою для укладення трудових угод (контрактів) нерідко виступають колективні угоди. Колективна угода укладається на добровільній основі між працівниками (в особі профспілки чи іншого уповноваженого органа) і роботодавцем (підприємством, організацією, установою). Сутність цього правового акта - узгодження інтересів працівників і роботодавця, установлення договірного регулювання соціально-трудових відносин.
   У зміст трудових і колективних угод заборонено включати умови, які б погіршували становище працівників у порівнянні з чинним законодавством. Так, нормальна тривалість робочого дня не повинна перевищувати 40 год. на тиждень. Для осіб у віці від 16 до 18 років робочий час скорочений до 36 год., а для 14-літніх підлітків - до 24 год. на тиждень. Чинне законодавство передбачає також час відпочинку, протягом якого працівники підлягають звільненню від своїх трудових обов'язків. Розрізняють шість основних видів відпочинку: перерва на обід (не більш 2 год.); щоденний відпочинок після трудового дня: вихідні дні; свята; щорічна відпустка (не менш 24 робочих днів); відпустка за сімейними обставинами і іншими поважними причинами. Держава законодавчо закріплює мінімальний розмір заробітної плати і заходи для обов'язкового страхування. Названі нормативні положення повинні поширюватися на усіх без винятку найманих робітників, незалежно від форми власності й економічного стану наймачів. Отже, трудовий договір (контракт) на відміну від цивільно-правового договору, хоча і більш жорстко підпорядкований волі роботодавця, проте дає найманому робітнику значні соціальні гарантії.
   Підкреслимо, що, підписавши трудовий договір (контракт), роботодавець несе певні зобов'язання перед працівником: оплачувати його працю, забезпечувати належні і безпечні умови праці. У свою чергу, працівник, як ви знаєте, має зобов'язання якісно виконувати свою роботу, дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, що діють, скажімо, на підприємстві, у тому числі правил техніки безпеки і технологічних правил. Останні означають процедури, що забезпечують відповідність продукції загальноприйнятим стандартам.
   Названі обов'язки складають дисципліну праці працівника і носять особистий характер. Тому невиконання чи неналежне виконання працівником своїх обов'язків породжує дисциплінарну відповідальність - дисциплінарні стягнення. їхні види: зауваження, догана, сувора догана, звільнення. Одночасно з цим можуть застосовуватися й інші міри, що не є покаранням, наприклад, позбавлення щомісячної премії.
   Сумлінна і творча праця працівника всіляко заохочується: йому оголошуються подяки, він нагороджується коштовними подарунками і преміями, його ім'я заноситься в Книгу пошани, йому присуджуються державні ордени і медалі.
   На закінчення, узагальнюючи матеріал параграфа, відзначимо, що вданий час українське право не позбавлене ще "білих" плям і суперечливості норм. Разом з тим, основний напрямок його розвитку - стати мірою свободи і соціальної справедливості.

Основні поняття

   Конституційне право. Адміністративне право. Цивільне право. Трудове право. Карне право.

Терміни

   Зобов'язання. Заохочення. Угода.

Питання для самоперевірки

   1. Які загальні риси й у чому специфіка галузей українського права?
   2. Чим відрізняється трудова угода (контракт) від цивільно-правових угод? Поясніть свою відповідь конкретними прикладами.
   3. У чому подібність і основна відмінність адміністративної провини від злочину?
   4. В яких законодавчих актах закріплюється правове положення неповнолітніх? Як ви оцінюєте ці документи і чому саме так?
   5. Як ви розумієте положення про те, що українське право покликане стати мірою свободи і справедливості?

Завдання

   1. Якими нормами українського права будуть регулюватися нижчеподані дії:
   а) учень 11 класу пізнього вечора на вулиці приставав до перехожих, вживав ненормовану лексику;
   б) 16-літній В. прийшов в Ощадбанк, щоб укласти договір банківського вкладу, тобто покласти гроші на депозитний рахунок;
   в) 18-літня робітниця однієї з державних установ під час обідньої перерви відлучилася з місця роботи;
   г) громадянин С. подзвонив у квартиру літньої людини і, загрожуючи пістолетом, змусив його віддати дорогу картину?
   Які з дій відносяться до правомірних, а які - до правопорушень? Аргументуйте відповідь. Поясніть, які види цих правопорушень і можливі міри покарання.
   2. 14-літній учень ліцею вніс на своє ім'я в банк 400 гривень, отриманих від батьків у подарунок. Через три місяці він звернувся в банк із проханням видати йому 200 гривень. Однак контролер банку відмовив йому в даній вимозі, сказавши, що гроші можуть видаватися неповнолітнім тільки за згодою батьків. Чи правомірні дії контролера банку? Аргументуйте свою відповідь.
   3. Нічний клуб опублікував оголошення з запрошенням на роботу в літню пору офіціантками молодих дівчат у віці 16-17 років. При цьому гарантувалася висока оплата праці.
   Чи суперечить це оголошення трудовому законодавству? Поясніть свою відповідь.
   4. Ніна Петрівна не раз зверталася до підлітків, що живуть з нею в одному під'їзді, із проханням не шуміти і не смітити на сходах. Однак молоді люди не тільки не прислухалися до її слів, але, навпаки, випалили кнопку ліфта, розмалювали стіни, зламали сміттєпровід. "Як же зупинити хуліганів?" - подумала Ніна Петрівна.
   Чи правомірні вимоги Ніни Петрівни до підлітків? Аргументуйте свою відповідь. Які дії вона повинна почати, щоб припинити правопорушення? Які можливі види покарань правопорушників?
   5. Підберіть ;і періодичної преси приклади-ситуації, що ілюструють правопорушення в Україні. Визначте види цих правопорушень.

 
< Попередня   Наступна >