Підручники онлайн
Головна arrow Соціологія arrow Людина і світ (Юрій М.Ф.) arrow НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ

   Сама назва процесу, що відбувається, говорить про те, що мова йде не про поступові, плавні зміни, а про "стрибок", про швидкий перехід від одного якісного стану до іншого. Іншими словами, науково-технічний прогрес, що колись здійснювався порівняно повільно, у наш час помітно прискорився. Так, персональні комп'ютери з'явилися наприкінці 70-х рр. XX ст., а в 1989 р. у США їх було вже 30 млн. Усього лише десять років потрібно було для масового поширення і використання цієї нової "розумної машини".
   Далі, назва розглядуваної революції показує, що вона охоплює не тільки сферу техніки, але і науки. Із середини 50-х рр. XX ст. техніка починає розвиватися під вирішальним впливом наукових знань. Наука стає постійним джерелом нових ідей, що вказують шляхи розвитку матеріального виробництва. Вона перетворюється в безпосередню продуктивну силу. Відкриття в сфері атомної і молекулярної структури речовини створили передумови для виробництва нових матеріалів; успіхи хімії дозволили створити речовини з заданими властивостями; вивчення електричних явищ у твердих тілах і газах послужило основою виникнення електроніки; дослідження структури атомного ядра відкрило шлях до використання атомної енергії; завдяки розвитку математики були створені засоби автоматизації виробництва і управління.
   Отже, науково-технічна революція - це стрибок у розвитку продуктивних сил суспільства, перехід їх у якісно новий стан на основі корінних зрушень у системі наукових знань.
   На першому етапі розвитку науково-технічної революції (НТР), тобто в 60-70-і рр. XX ст., найважливішою її рисою стала автоматизація виробничих процесів: з'явилася ще одна ланка в машині, що здійснює безпосередній контроль за її роботою. Роботи, верстати з програмним управлінням, гнучкі виробничі лінії характеризують якісні зрушення в техніці, у знаряддях виробництва.
   З кінця 70-х рр. XX ст. у розвитку НТР з'явилися якісно нові риси, пов'язані з успіхами мікроелектроніки. Цей новий етап одержав назву комп'ютерної (мікропроцесорної або інформаційної) революції. Перший мікропроцесор, створений у США в 1971 р., мав розмір сірникової коробки, а за обчислювальною потужністю дорівнював одній з перших ЕОМ, що важила десятки тонн. Через три десятиліття мікрокомп'ютер уміщався у футлярі з чверть сірникової коробки, але був у 40 разів могутнішим від перших лампових комп'ютерів, у 17 тис. раз легший, у 2,8 тис. раз менш енергоємний, у 10 тис. раз дешевший за них.
   В автоматизованій системі машин тепер з'явився заснований на ЕОМ керуючий і контролюючий пристрій, який звільняє людину від контакту не тільки з робочими знаряддями (інструментами), але і із самою робочою машиною.
   Параметри дії цих систем можуть вийти за межі не тільки фізичних, але і розумових можливостей людини. Наприклад, їм властива не тільки недоступна руці людини швидкість руху, але і непосильна для людського мозку швидкість переробки інформації.
   Виробництво роботів (автоматично керованих машин), які можуть пересуватися і виконувати певні дії, пов'язані з маніпуляцією, почалося в 60-их рр. XX ст. У 1977 р. у США їх було 200, наприкінці століття - уже багато десятків тисяч. Ллє ж робот - це перша в історії машина, що замінила не тільки людські руки, але і деякі функції людського інтелекту.
   У даний час є більше 200 тис. варіантів застосування мікропроцесорів. З'явилася можливість переходу від окремих "острівців автоматизації" до комплексної автоматизації цілих технологічних процесів, що базуються на групі взаємозалежних машин, устаткуванні і приладів.
   Поряд з технікою революційні зміни відбуваються й у технології, тобто в способах впливу на сировину і матеріали. Учені зробили висновок, що вирішальну роль у виробництві стали відігравати інформаційно-інтенсивні технології і нове технологічне мислення, які ведуть до того, що відбувається не просто заміна колишніх машин більш сучасними, а зміна принципів виробництва.
   Продукція ремісничого виробництва включала два компоненти: витрати на сировину і ручну працю, тобто технологія характеризувалася матеріалоємністю і трудомісткістю. Промислова революція внесла два нових компоненти: капіталоємність і енергоємність. НТР доповнила їх науко-ємністю. Великі витрати на наукові дослідження в масовому виробництві стрімко знижуються в розрахунку на одиницю продукції.
   Нові технологічні процеси здійснюються найчастіше на молекулярному, атомному і субатомному рівнях. Так, метод дифузійного зварювання забезпечує високоякісні з'єднання кераміки з магнітним сплавом, срібла з нержавіючою сталлю, сталі з алюмінієм тощо. Виявилося, що можна з'єднати більше 750 пар металів, неметалів і сплавів, які не вдавалося з'єднати іншими способами. Компоненти, що зварюються, зв'язуються на рівні атомів. У результаті стало можливим виготовляти вироби складної конфігурації. Дифузна технологія дуже економічна.
   Одним з найбільш перспективних напрямів є біотехнологія - використання біологічних процесів у виробничих цілях. За значенням її можна порівняти з електронікою. За допомогою біотехнології уже виробляються у великих кількостях кормовий білок, різні медикаменти. На базі молекулярної біології з'явилася генна інженерія, яка шляхом пересадження чужих генів у клітину дозволяє виводити нові види організмів тварин і рослин із запланованими якостями. Розроблені і впроваджені у виробництво мембранна, лазерна, плазмова й інші технології, що якісно змінюють виробничі процеси.
   Поряд з технікою і технологією якісно міняється і предмет праці - матеріали, що піддаються обробці в процесі виробництва. Ці зміни пов'язані насамперед з досягненнями фізики і хімії. Створення нових конструкційних матеріалів викликано потребами сучасних технологій, потребуючих магнітних, керамічних, оптичних матеріалів, а також дефіцитної мінеральної сировини. Створені в наш час пластмаси і синтетичні волокна застосовуються в автомобільній, суднобудівній, аерокосмічній промисловості, у будівництві і сільському господарстві (заміна сталевих труб пластмасовими дозволила нафтовій промисловості США заощадити 2 млрд. доларів у рік за рахунок ліквідації втрат від корозії металу). Завдяки надтонким хімічним покриттям удалося удосконалити різні деталі електронних приладів; передбачається, що ці покриття будуть використовуватися в хімічній і харчовій промисловості.
   НТР радикально змінює становище людини (суб'єкта праці) у системі виробництва, він виводиться за межі безпосереднього процесу створення готового продукту, стає поруч з ним і виступає стосовно нього в ролі контролера, наладчика, регулювальника. Ще раніше людина передала машині спочатку виконавчу функцію (вплив за допомогою інструмента на предмет праці), а потім і рухову, енергетичну. Тепер разом зі скороченням особистої участі людини у виробництві відбувається розширення опосередкованих видів праці, пов'язаних з виконанням контрольно-управлінських і логічних функцій усе більш високого рівня, із прийняттям відповідальних рішень.
   НТР викликає глибокі зміни не тільки в матеріальному виробництві, але й в інших сферах життя: це різке зростання автомобільних перевезень, збільшення швидкостей залізничного транспорту і модернізація авіаційного транспорту. Оптичне волокно і світлохвильова техніка, а також досягнення космічної техніки (супутники) революціонізують засоби зв'язку. Вторгнення мікроелектроніки викликає корінні зміни в кредитно-фінансовій сфері, торгівлі, охороні здоров'я. Винахід фотонабору революціонізувало газетну справу: за допомогою відео екрана, з'єднаного з комп'ютером, підготовлений для публікації матеріал відправляється в друковану машину простим натисканням кнопки. Мікроелектроніка активно входить у побут. Відеомагнітофон і відеокамери, цифрові відеонрогравачі, радіотелефони і відеокасети, відеодиски, кабельне телебачення інтенсивно змінюють побут людей.
   Домашні персональні комп'ютери керують побутовими приладами, допомагають освіті, застосовуються при надомних формах праці. У 1980 р. у США було зроблено 371 тис. персональних комп'ютерів, а в 1985 р. - 6,6 млн. їхній випуск перевищив кількість вироблених кухонних комбайнів і побутових кондиціонерів. Нова домашня техніка використовується як у виробничих цілях, так і для освіти та дозвілля.
   Технологічний переворот, що почався, повинен привести в XXI ст. до нової, науково-технологічної цивілізації.
   Черговий революційний прорив відбувся наприкінці XX ст. у зв'язку а формуванням глобальної мережі "Інтернет". Інформація в недалекій перспективі стане надбанням більшості жителів планети. На рубежі XXI ст. почалася розробка квантових комп'ютерів, сила яких на тлі нинішніх - як сила ядерної енергії проти вогню.
   Фахівці прогнозують настання нового етапу НТР, що пов'язаний з розвитком Геотехнології і досягненнями таких наук, як генетика, біологія, біохімія, фізіологія тварин і рослин, екологія. А в перспективі - наступний етап, коли відбудуться нові відкриття в галузі фізіології людини, психології, педагогіки, тобто в пізнанні самої людини.

 
< Попередня   Наступна >