Підручники онлайн
Головна arrow Соціологія arrow Людина і світ (Юрій М.Ф.) arrow РОЛЬ ІДЕОЛОГІЇ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


РОЛЬ ІДЕОЛОГІЇ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ

РОЛЬ ІДЕОЛОГІЇ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ

   Політичні партії як носії певної ідеології використовують її як засіб єднання своїх членів. Люди, що сповідують ту саму ідеологію, стають однодумцями, у результаті чого зміцнюється їхнє об'єднання в одній політичній організації. Партії також прагнуть до поширення своєї ідеології серед населення. Люди, що прийняли ідеологію тієї чи іншої партії, стають, як правило, її прихильниками, відгукуються на заклики цієї партії, голосують за неї на виборах. Тому будь-яка партія чи держава веде боротьбу за впровадження у свідомість людей своєї ідеології, за витіснення інших ідеологій. Різні політичні організації прагнуть поширити в суспільстві чи серед певної частини населення свої оцінки минулого і сьогодення, своє розуміння політичної ситуації, свої уявлення про майбутнє. Кожна ідеологія претендує на те, що саме вона дає правильне знання про реальну дійсність, задаючи орієнтири політичної діяльності. Виражаючи інтереси певних соціальних груп, ідеологія стає мотивом політичної активності, відіграє мобілізуючу роль (подумайте, яке місце займає ідеологія серед мотивів політичної діяльності).
   Особливу роль у політичному житті може відігравати ідеологія, яка відображає загальні національно-державні інтереси. Поряд з інтересами різних соціальних груп можуть бути виявлені інтереси всього народу, які складуть ядро такої загальнонаціональної ідеології. У ряді демократичних країн існує загальна згода 8 питання про базові цінності. Така ідеологія стає духовним орієнтиром, що сприяє зміцненню цілісності суспільства, його висхідному розвитку.
   Засобом поширення ідеології й ідеологічної боротьби є політична пропаганда. Це вид діяльності, спрямований на формування в суспільстві певних настроїв, закріплення у свідомості громадян тих чи інших цінностей, критичного ставлення до тих чи інших аспектів дійсності, до дій політичних супротивників, стимулювання недовіри до іншої ідеології, її неприйняття. Широко використовуються усна, наочна (плакати, карикатури тощо), друкована агітація з метою спонукати населення підтримувати уряд, певні політичні організації, чи, навпаки, виступати проти них. Поряд із правдивою інформацією в пропаганді нерідко використовується напівправда, а також залежно від характеру політичної організації, що веде пропаганду, і фальсифікації - підтасування фактів, дезінформація. У сучасних умовах для поширення ідеології широко використовуються засоби масової інформації (газети, радіо, телебачення). Завдяки можливості "приходити в кожен будинок" засоби масової інформації стали найефективнішим засобом ідеологічного впливу на політичну поведінку людей. Використовуючи нові засоби, спроби тих чи інших політичних сил маніпулювати поведінкою людей залишилися б марними, якби кожен громадянин навчився відрізняти об'єктивну інформацію від перекрученої, виробив у себе, спираючись на наукові знання, стійкі погляди на суспільство і його розвиток.
   Однак велика частина людей у наш час не готова до наукового аналізу дійсності, не володіє науковими методами соціального пізнання, тому сприймає ідеологію на віру. Але незалежно від того, чи є прийнята ідеологія результатом її критичного осмислення чи спирається на віру, вона завжди стає істотною стороною будь-якої політичної діяльності.

Основні поняття

   Ідеологія. Цінності. Ліберальна ідеологія. Консервативна ідеологія. Соціалістична ідеологія. Соціал-демократична ідеологія. Комуністична ідеологія, Ідеологія фашизму.

Терміни

   Політична програма. Пропаганда. Соціально-політична теорія.

Питання для самоперевірки

   1. Що таке ідеологія? Яку роль вона відіграє в політичному житті?
   2. Яке значення ідеології в політичній діяльності?
   3. Порівняйте різні ідеології. Які особливості кожної з них?
   4. У чому полягає роль пропаганди в політичній діяльності?

Завдання

   1. Порівняйте ідеологію і науку. Що загального між ними? Які відмінності?
   2. Чи характеризують наведені нижче висловлення роль ідеології в житті суспільства? "Без ідеалів, тобто без визначених бажань кращого, ніколи не може вийти ніякої гарної дійсності" (Ф. Достоєвський). "Жодна армія не може протистояти силі ідеї, час якої прийшов" (В. Гюго). У чому полягає сила ідеології?
   3. Як ви розумієте висловлення німецького письменника Ханса Каспера: "Пропаганда - це мистецтво сфотографувати диявола без копит і рогів"? Які особливості ідеології і її пропаганди відбиті в цих словах?
   4. Назвіть ідеологічні течії, відомі вам з курсу історії. Охарактеризуйте одну з цих ідеологій, виявляючи в ній ті загальні риси всіх ідеологій, що розкриті в даному параграфі.

 
< Попередня   Наступна >