Підручники онлайн
Головна arrow Соціологія arrow Людина і світ (Юрій М.Ф.) arrow РІЗНОМАНІТТЯ ШЛЯХІВ І ФОРМ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


РІЗНОМАНІТТЯ ШЛЯХІВ І ФОРМ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

РІЗНОМАНІТТЯ ШЛЯХІВ І ФОРМ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

   Повернемося до питання про співвідношення закономірності, об'єктивної обумовленості ходу подій і свободи вибору. Якщо ви думкою оглянете хід світової історії, то в розвитку різних країн і народів ви помітите чимало загального. Первісне суспільство скрізь змінилося суспільством, керованим державою. На зміну феодальній роздробленості прийшли централізовані монархії. У багатьох країнах відбулися буржуазні революції. Усі колоніальні імперії впали, і на їхньому місці виникли десятки незалежних держав. Ви самі могли б продовжити перерахування подібних подій і процесів, що відбувалися в різних країнах, на різних континентах. У цій подібності виявляється єдність історичного процесу, певна тотожність порядків, що змінюють один одного, спільність доль різних країн і народів.
   Однак у темі "Соціальне пізнання" ми відзначали також унікальність і неповторність історичних подій. Конкретні шляхи розвитку окремих країн і народів різноманітні. Немає народів, країн, держав з однаковою історією. Різноманіття конкретно-історичних процесів викликане і відмінністю природних умов, і специфікою господарства, і своєрідністю духовної культури, і особливостями способу життя, і безліччю інших факторів. Чи значить це, що кожній країні властивий свій власний варіант розвитку і він е єдино можливим? Історичний досвід свідчить про те, що при певних умовах можливі різні варіанти вирішення назрілих проблем, можливий вибір способів, форм, шляхів подальшого розвитку, тобто історична альтернатива. Альтернативні варіанти нерідко пропонують ті чи інші групи суспільства, різні політичні сили.
   Згадаємо, що при підготовці селянської реформи, проведеної в Російській імперії в 1861 р., різні суспільні сили пропонували неоднакові форми її здійснення. Одні відстоювали революційний шлях, інші - реформістський. Але серед останніх не було єдності. Пропонувалося кілька варіантів реформ.
   У 1917 р. перед Центральною Радою також стояло кілька альтернатив: або повна незалежність від Росії, або автономія у її складі. У кожному випадку вибір був зроблений. Такий вибір відбувається державними діячами, пануючими елітами, народними масами залежно від співвідношення сил і впливу кожного із суб'єктів історії.
   Будь-яка країна, будь-який народ у певні моменти історії опиняються перед доленосним вибором, і його історія здійснюється в процесі реалізації цього вибору.
   Багатоваріантність шляхів і форм суспільного розвитку небезмежна. Вона включена в рамки певних тенденцій історичного розвитку. Так, наприклад, ми бачили, що ліквідація кріпосного права, що віджило себе, була можлива й у формі революції, і у формі здійснюваних державою реформ. А назріла потреба в прискоренні економічного росту в різних країнах здійснювалася або шляхом залучення нових і нових природних ресурсів, тобто екстенсивним шляхом, або шляхом упровадження нової техніки і технології, підвищення кваліфікації працівників, на основі росту продуктивності праці, тобто інтенсивним шляхом. У різних країнах або одній і тій же країні можуть бути використані рівні варіанти реалізації однотипних змін.
   Таким чином, історичний процес, у якому виявляються загальні тенденції єдності різноманітного суспільного розвитку, створює можливість вибору, від якого залежить своєрідність шляхів і форм подальшого руху даної країни. Це говорить про історичну відповідальність тих, хто робить цей вибір.

Основні поняття

   Історичний процес. Суб'єкти історичного процесу. Народ як суб'єкт історії. Еліта. Суспільні об'єднання. Історичні особистості. Історична подія, Історична альтернатива.

Питання для самоперевірки

   1. Охарактеризуйте сутність історичного процесу.
   2. Які різні точки зору на роль народних мас в історії?
   3. У чому полягає відмінність маси від народу?
   4. Хто входить в еліту і які її функції в суспільстві?
   5. Дайте характеристику соціальних груп.
   6. Дайте характеристику суспільних об'єднань.
   7. Які основні риси історичних особистостей?
   8. Чим пояснюється різноманітність шляхів і форм суспільного розвитку?

Завдання

   1. Покажіть на відомих вам прикладах роль народних мас і еліти в історії.
   2. Охарактеризуйте з залученням відомих вам прикладів соціальні групи людей, покажіть, яким чином вони впливають на хід історичного прогресу.
   3. Охарактеризуйте роль видатних особистостей в історії. Виходячи з позицій, викладених у параграфі, проаналізуйте діяльність Богдана Хмельницького, інших відомих вам видатних особистостей.
   4. Чи згодні ви з думкою М. Бердяєва: "Всі історичні епохи, починаючи з малих первісних епох і закінчуючи самою вершиною історії - епохою нинішньою, - усе є моя історична доля, усе є моє"? Аргументуйте свою позицію.

 
< Попередня   Наступна >