Підручники онлайн
Головна arrow Соціологія arrow Людина і світ (Юрій М.Ф.) arrow СТАНОВЛЕННЯ МОРАЛЬНОГО В ЛЮДИНІ
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


СТАНОВЛЕННЯ МОРАЛЬНОГО В ЛЮДИНІ

СТАНОВЛЕННЯ МОРАЛЬНОГО В ЛЮДИНІ

   Чи формуються моральні засади в людині стихійно, чи їх необхідно формувати свідомо?
   В історії філософської й етичної думки існувала точка зору, відповідно до якої моральні якості споконвічно притаманні людині. Так, французькі просвітителі думали, що людина за своєю природою добра. Деякі представники східної філософії вважали, що людина, навпаки, за своєю природою зла, є носієм зла. Вивчення процесу становлення моральної свідомості показало, що немає підстав для таких категоричних тверджень. Моральні засади не закладені в людині від народження. Вони формуються в сім'ї на підставі того прикладу, що знаходиться в неї перед очима, у процесі спілкування з іншими людьми, навчання і виховання в школі, у процесі сприйняття таких пам'яток світової культури, що дозволяють як прилучитися до вже досягнутого рівня моральної свідомості, так і сформувати на основі самовиховання власні моральні цінності. Здатність почувати, розуміти, чинити добро, розпізнавати зло, бути стійким і непримиренним до нього - особливі моральні якості особистості, які вона не може одержати готовими від навколишнього, а повинна виробити самостійно, що вимагає творчих зусиль, тобто самовиховання, самовдосконалення.
   Самовиховання в сфері моральності - це насамперед самоконтроль, пред'явлення високих вимог до самого себе, з усіх видів своєї діяльності. Ствердженню моральності у свідомості, діяльності кожної людини сприяє багаторазова реалізація позитивних моральних норм кожною особистістю, або, говорячи простими словами, досвід добрих справ. Якщо така багаторазовість відсутня, то, як показують дослідження, псується й іржавіє сам механізм морального розвитку, підривається настільки необхідна для діяльності здатність особистості до самостійних моральних рішень, її здатність покладатися на себе і відповідати за себе.

Основні поняття

   Мораль. Ідеал. Цінності. Добро. Чеснота. Вада. Зло. Обов'язок. Совість. Моральний вибір. Моральна оцінка.

Терміни

   "Золоте правило моральності". Категоричний імператив. Достоїнство людини.

Питання для самоперевірки

   1. Що таке моральні орієнтири діяльності, яка їхня роль?
   2. У чому полягає зміст і значення "золотого правила моральності"? Яка сутність категоричного імператива?
   3. Що таке моральні цінності?
   4. Які основні категорії моралі?
   5. Що таке моральний вибір і моральна оцінка? Наведіть приклади.
   6. Що таке ненависть? У чому суспільна небезпека групової ненависті?
   7. Як виявляється роль таких моральних якостей, як совість, чесність у різних видах діяльності?
   8. Охарактеризуйте загальнолюдські моральні цінності. У чому їх особливе значення для громадян нашої країни в переломний момент історичного розвитку?

Завдання

   1. Як ви думаєте, мораль лише примушує людину діяти певним чином чи вона дає свободу?
   2. Учені стверджують, що ціннісні орієнтації визначають життєві цілі людини, "генеральну лінію індивіда".
   Обговоріть це висловлення. Чи згодні ви з цим твердженням? Свою позицію аргументуйте.
   3. Англійський мислитель Адам Сміт відзначав важливість мудрого і творчого способу дій, сполучення розсудливості з доблестю, з любов'ю до людства, зі священною повагою до справедливості, з геройством. "Ця розсудливість, - говорив Адам Сміт, - припускає поєднання чудової голови з чудовим серцем".
   Як ви розумієте тезу автора про з'єднання "чудової голови з чудовим серцем"? У чому, на ваш погляд, полягає зв'язок цього положення з моральними цінностями?
   4. Чому становлення моральних якостей людини неможливе без самовиховання? Які шляхи цього самовиховання?

 
< Попередня   Наступна >