Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


І ДУМКИ, І ПОЧУТТЯ

І ДУМКИ, І ПОЧУТТЯ

   Наш власний пізнавальний досвід підказує, що між почуттєвим і раціональним пізнанням існує нерозривний зв'язок. Останнім часом, наприклад, було встановлено, що дотик розвиває інші органи почуттів, формує розумові здібності. Так, недоношені діти, які пройшли курс масажу, до восьмимісячного віку демонстрували значно більші розумові і фізичні можливості, ніж їхні однолітки. Учені помітили також, що, коли дитина засовує в рот які-небудь предмети, вона, використовуючи найбільш чуттєві органи дотику - мову і губи, не просто хоче відчути їхній смак. Намагаючись за допомогою дотику з'ясувати форму чи твердість предмета, дитина одночасно розвиває інші органи почуттів, наприклад зір.
   Але яке ж з цих джерел знань - розум чи почуття - є визначальним у пізнавальній діяльності людини? Це питання в ХУІІ-ХУІІІ ст. стало предметом гострої суперечки серед філософів. Філософи-раціоналісти віддавали перевагу розуму, завдяки якому, підкреслювали вони, людство опановує істинними знаннями. Представники цього напряму прийшли до висновку про існування деяких вроджених ідей або задатків мислення, незалежних від почуттєвого пізнання.
   На противагу цьому філософи-емпірики ("емпірія" у перекладі з грецької - досвід) визнавали вирішальну роль почуттєвого досвіду. При цьому раціональне мислення зводилося до різних комбінацій того, що лається в досвіді, і, таким чином, розглядалося як таке, що нічого не додає до знань.
   Розібратися в позиціях сторін, що сперечаються, і визначити свою власну нам допоможе з'ясування поняття "істина".

Основні поняття

Знання. Пізнавальна діяльність. Почуттєве пізнання. Раціональне пізнання.

Терміни

Споглядання. Допоміжні почуття. Розумові операції. Абстрагування. Раціоналісти. Емпірики.

Питання для самоперевірки

   1. Що таке свідомість?
   2. Чому свідомість є вищою формою відображення?
   3. Що таке метод пізнання?
   4. Яку роль відіграють знання в житті людей? Чи зростає їхнє значення з ходом історичного розвитку людства? Відповідь обґрунтуйте.
   5. Як взаємопов'язані пізнаюча людина і досліджуваний предмет у процесі пізнання?
   6. Які основні джерела знань людини про зовнішній світ і про саму себе?
   7. У чому особливості почуттєвого пізнання? Які його форми?
   8. Що являє собою раціональне пізнання? У яких формах воно відбувається?

Завдання

   1. Розкрийте суть суперечки емпіриків і раціоналістів. У чому сила і слабкість їхніх аргументів?
   2. Подумайте, до якого а напрямів (емпіриків чи раціоналістів) належать автори наступних висловлень:
   "Логіка, скоріше, служить зміцненню і збереженню оман, що мають за основу загальноприйняті поняття, чи віднайденою істини".
   "Усе, що ми вірогідно знаємо, полягає або в доказах, або в досвіді і в тому, і в іншому править розум. Адже саме мистецтво постановки експерименту і користування досвідом утримується на стійких підставах".
   "Довгі ланцюги доказів, зовсім простих і доступних, якими зазвичай користується геометрія, наштовхнули мене на думку, що все доступне людському пізнанню однаково випливає одне з іншого".
   "У нашій здатності помічати подібності і відмінності, відповідності і невідповідності різних предметів і полягають всі операції нашого розуму. Але ці здібності є не що інше, як фізична чутливість, усе, виходить, зводиться до відчуття ".
   3. У чому, на ваш погляд, зміст і значення наступних фактів?
   Відомі випадки, коли діти з уродженим ушкодженням майже всіх органів почуттів (сліпоглухонімі) при належному психолого-педагогічному керівництві ставали повноцінними людьми, здатними здійснювати різноманітні види діяльності, у тому числі й інтелектуальну.
   Відомі й описані в літературі факти, коли окремі люди через унікальний збіг обставин у дитячому віці були ізольовані від людського суспільства (наприклад, діти, викрадені дикими тваринами). Ці індивіди, навіть повернуті в лоно цивілізації, не могли відновити втрачену здатність до пізнання.
   4. Дослідники відзначають, що найбільш творчі пізнавальні здібності зберігає людина, яка може і в зрілі роки сприймати світ і мислити як дитина. Спробуйте підтвердити або спростувати цей висновок.

 
< Попередня   Наступна >