Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


НАВЧАННЯ

НАВЧАННЯ

   Серед основних видів діяльності психологи поряд із грою і працею наливають навчання. Здавалося 6, цей вид діяльності вам добре відомий. Подумайте чи не так це? Перевірте на власному досвіді.
   Займаючись будь-якою діяльністю людина чомусь учиться, а отже, змінює себе саму. Мета навчання - придбання знань і оволодіння способами дій, необхідних для успішної взаємодії зі світом. Людина здобуває знання як стихійно, через серію "спроб і помилок", так і систематично, у ході спеціально організованого процесу навчання. На відміну від ученого, який пізнає світ, учень пізнає те, що іншим людям може бути уже відомо, більше того, ввійшло в скарбницю культури людства. Однак першокласник, який приступає до шкільних занять, ще не знає, що його чекає на цьому шляху. Не завжди чекання збігаються з реальністю. Мета навчання реалізується через процес прилучення окремої людини до досвіду людства.
   Навчання як спеціальна або професійна діяльність припускає наявність двох взаємозалежних сторін: того, хто учить, - вчителя, і того, хто учиться,- учня. Найбільше в процесі навчання змінюється учень. Але і на вчителя цей процес впливає: удосконалюється педагогічна майстерність, збагачується досвід спілкування, співробітництва.
   Знання, що підносяться учню, складають зміст освіти. Вона включає знання (інформацію) про природу, техніку, суспільство, людину, способи діяльності. Крім того, у зміст освіти включаються досвід здійснення способів діяльності, досвід творчої діяльності і певне ціннісне ставлення до світу і до діяльності. Оволодіння цими знаннями допомагає людині домагатися успіху в різноманітних видах практичної і пізнавальної діяльності.
   Є у навчанні як діяльності і свої особливі засоби. Це і навчальні книги (підручники, посібники, довідники), комп'ютерні програми, різні засоби наочності, що допомагають зробити навчання більш цікавим і захоплюючим.
   Результат навчання виявляється як у збільшенні знань і умінь учня, так і в розвитку його особистих якостей, однак досягти очікуваних результатів цієї діяльності неможливо без зусиль з боку того, хто навчається. Особливість навчання полягає й у тому, що його справжні результати виявляються не відразу і не обов'язково збігаються з виставленими в журнал оцінками. Результат виявляється за порогом школи чи вузу. Для його перевірки у вас попереду усе життя.

Основні поняття

   Творчість. Праця. Гра. Навчання.

Терміни

   Інтуїція. Уява.

Питання для самоперевірки:

   1. Які основні види діяльності існують? Як вони пов'язані між гобою?
   2. У чому полягають особливості творчої діяльності?
   3. Що спільного між працею, навчанням і грою? Чим вони відрізняються? Яке значення вжитті людини мають ці види діяльності?

Завдання

   1. У грецькому міфі дочки царя Даная за убивство чоловіків після смерті були засуджені богами вічно наповняти водою бездонну бочку п підземному царстві. Як ви охарактеризуєте таку діяльність? Що означає вираз "бочка Данаїд"?
   2. Як ви розумієте вислів "зарити талант у землю"?
   3. Подумайте, чи У силах ви виконувати умови творчої діяльності, які виділив академік В.І. Вернадський: проводити детальний аналіз; бачити за часткою загальне;
   не обмежуватися описом явища, а глибоко досліджувати його сутність і
   зв'язок з іншими явищами; не уникати запитання "чому?"; просліджувати історію ідей;
   збирати якнайбільше даних про предмет досліджень з літературних джерел;
   вивчати загальні закономірності наукового пізнання (думати про те, як
   людина пізнає навколишній світ); пов'язувати науку з іншими сферами знання, із суспільним життям; не тільки вирішувати проблеми, але і знаходити нові, невирішені.
   4. М.В. Гоголь писав: "Навряд чиє вища з насолод, як насолода діяти". А французький письменник Р. Ролан заявляв: "Усі радості життя - у творчості".
   Як ви думаєте, чому творча діяльність приносить людині насолоду і радість? Як у такому випадку розуміти вислів "муки творчості" ?

 
< Попередня   Наступна >