Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


ГРА

ГРА

   Гра, на відміну від трудової діяльності, не стільки спрямована на результат, скільки на сам процес. Гра супроводжує людство протягом всієї історії, переплітаючись із магією, релігійним культом, мистецтвом, спортом, військовими вправами.
   Хто не знає, що таке гра? А проте єдиного, визнаного більшістю учених визначення її немає. Цим словом часом поєднують дуже широкий спектр дій (порівняйте: гра дітей, гра на біржі...- цей ряд можна продовжити).
   Учені сперечаються про походження гри, про те, чи є вона діяльністю, специфічною для людини, чи носить універсальний характер. Іншими словами: чи грають тварини, машини?
   Прихильники біологічного походження гри стверджують, що гра властива багатьом живим організмам, причому, чим складніше організм улаштований, тим різноманітніша його гра, як діяльність. В основі гри тварин лежать інстинкти: інстинкт боротьби, влади, піклування: особливу роль деякі вчені надають сексуальним потягам, а також уродженому прагненню до звільнення, об'єднання, повторення. Здогадки, висловлені прихильниками подібних точок зору, дуже цікаві; матеріал, що наводиться для ілюстрації поведінки тварин, різноманітний, однак він не дає можливості несуперечливо і доказово пояснити зв'язок гри людини з її соціальною сутністю.
   Німецькому філософу і поету Ф. Шіллеру належить наступне твердження: "Людина грає тільки тоді, коли вона у повному значенні слова людина, і вона буває цілком людиною лише тоді, коли грає".
   Не зупиняючись тут на деталях, наведемо лише остаточні висновки вчених, що спеціально вивчали походження і розвиток гри, як діяльності в різних народів Землі. У своєму розгорнутому вигляді гра продовжує жити в дитинстві, представляючи собою необхідну форму життя дитини у вигляді ігор-маніпуляцій із предметами, сюжетних (у тому числі рольових), рухливих ігор, ігор у процесі навчання. В дорослому світі складні види гри витісняються, з одного боку, мистецтвом, з іншого боку - спортом. Для людей творчих спеціальностей гра стає одним з основних видів діяльності людини. Однак, перетворившись в головну справу життя, гра набуває вже якісно іншого змісту, ніж колишня гра дитини.
   Найбільш істотною особливістю гри як діяльності є її двоплановість. З одного боку, той, що грає, здійснює реальну дію, з іншого - багато моментів цієї діяльності носять умовний характер, дозволяють абстрагуватися від реальної ситуації, діяти в уявлюваних обставинах (варто сказати чарівне " ніби"., і стілець стане конем, а замазура Попелюшка перетвориться в принцесу).
   Гра в розвинутому вигляді включає ролі, які беруть на себе граючі. Роль - це відповідність прийнятим (умовним) нормам поведінки в ігровій ситуації. Іншими словами, роль є ототожненням граючого з зображуваним обличчям, предметом, персонажем. Для реалізації ролі граючий обов'язково вдається до дій відповідно до правил гри. У грі особливим чином використовуються предмети чи їхні замінники, символи, умовні знаки.
   Усі ці умовні складові гри можливі, оскільки граючий одночасно вірить і не вірить у те, що ситуація, яка розігрується, реальна. Двоплановість такої поведінки ріднить гру з мистецтвом. Мистецтво особливими, художніми засобами інтерпретує різні сторони людського життя і діяльності та розповідає про них людям, змушуючи переживати, приймати або не приймати пропоноване художником розуміння сенсу життя. Гра, як і мистецтво, пропонує деяке рішення не в практичній, а в умовній, знаковій сфері, яка, однак, надалі може бути використана як своєрідна модель поведінки. Мистецтво пропонує ніби типові форми вирішення конфліктів персонажів, а гра дає можливість моделювати конкретні ситуації і виступає як форма включення дитини у світ людських відносин, дій.

 
< Попередня   Наступна >