Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

   Існують різні класифікації видів діяльності. Насамперед відзначимо поділ діяльності на практичну і духовну.
   Практична діяльність спрямована на перетворення реальних об'єктів природи і суспільства. Вона містить у собі матеріально-виробничу діяльність (перетворення природи) і соціально-перетворюючу діяльність (перетворення суспільства).
   Духовна діяльність пов'язана зі зміною свідомості людей. У неї входять: пізнавальна діяльність (відображення дійсності в художній і науковій формі, у міфах і релігійних вченнях); ціннісно-орієнтована діяльність (Позитивне чи негативне ставлення людей до явищ навколишнього світу, формування їхнього світогляду); прогностична діяльність (планування чи передбачення можливих змін дійсності).
   Усі ці види діяльності пов'язані між собою. Наприклад, проведенню реформ (соціально-перетворююча діяльність) повинен передувати аналіз їхніх можливих наслідків (прогностична діяльність). А ідеї французьких просвітителів Вольтера, Ш. Монтеск'є, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дідро (ціннісноорієнтована діяльність) зіграли велику роль у підготовці французької резолюції XVIII ст. (соціально-перетворююча діяльність). Матеріально-виробнича діяльність сприяла пізнанню природи, розвитку наук, тобто пізнавальній діяльності, а результати пізнавальної діяльності (наукові відкриття) сприяють удосконаленню виробничої діяльності.
   У різноманітті видів діяльності людини можна виділити творчу і руйнівну. Результати першої - міста і села, квітучі сади й оброблені поля, вироби ремісників і машини, книги і кінофільми, лікування хворих і виховання дітей. Руйнівна діяльність - це насамперед війни. Загибель людей, зруйновані житла і храми, спустошені поля, спалені рукописи і книги - це наслідки локальних і світових, цивільних і колоніальних воєн.
   Але руйнівною може бути й адміністративна діяльність людей, які мають владу. І в наш час є чимало керівників, які, говорячи про благо народу, руйнують природу: вирубують ліси, знищують пасовища, руйнують ґрунти, забруднюють води й атмосферу. З приводу руйнівної діяльності в народі говорять: "Ламати - не будувати". Але найчастіше руйнівна діяльність породжується не злою волею, а обмеженістю можливостей досягти бажаного позитивного результату.
   Серед багатьох характеристик діяльності особливе місце займає діяльність творча. Буває робота, що виконується строго за правилами, за інструкцією. Так, на автозаводі створюється серія автомобілів однієї моделі. На конвеєрі робітник, установлюючи, наприклад, ліве переднє колесо, користується однаковими деталями й інструментами, виконує ті самі дії. Щораз повторюються певні операції, передбачені технологічними вимогами. Ця діяльність в основі своїй шаблонна, монотонна.
   Від такої, безумовно, корисної, творчої, але одноманітної діяльності відрізняється діяльність, що вимагає кожен раз нестандартних, нешаблонних дій.

 
< Попередня   Наступна >