Підручники онлайн
Головна arrow Судові та правоохоронні органи arrow Судові та правоохоронні органи України (А.П.Гель, Г.С.Семаков, С.П.Кондракова) arrow 10.2. Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


10.2. Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі

10.2. Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі

   Завдання, повноваження та компетенція управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі визначаються Положенням про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції (далі — Положення), затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 05.02.99 № 9/5 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції України від 29.06.99 № 36/5).
   Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції (далі — управління юстиції) підпорядковуються Міністерству юстиції України і є його територіальними органами.
   Управління юстиції у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України та зазначеним Положенням.
   До основних завдань Головного управління юстиції належать:
   - участь в організації здійснення державної правової політики і сприяння розвитку системи подання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
   - організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, нотаріату, державної виконавчої служби, підпорядкованих їм відділів реєстрації актів громадянського стану, служби громадянства та реєстрації фізичних осіб, інших органів та установ юстиції, а також експертне забезпечення правосуддя;
   - здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств, республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів і місцевих органів господарського управління та контролю;
   - здійснення легалізації місцевих об’єднань громадян та реєстрації інших юридичних осіб у встановленому чинним законодавством порядку;
   - здійснення у передбачених законодавством випадках реєстрації прав на нерухоме майно, ведення реєстру застави рухомого майна;
   - здійснення методичного керівництва правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах та організаціях, подання зазначеним органам, а також органам місцевого самоврядування методичної допомоги у приведенні їх нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства;
   - у межах своєї компетенції за дорученням Міністерства юстиції України представлення інтересів Президента України, Кабінету Міністрів України і Міністерства юстиції України при розгляді справ у судах областей, міст Києва та Севастополя, підготовка матеріалів до розгляду цих справ;
   - у межах повноважень здійснення міжнародно-правового співробітництва;
   - організація розвитку правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;
   - організація роботи з кадрами в апараті управління, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управліннях юстиції та підвідомчих установах, підвищення їх кваліфікації.
   Управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:
   - бере участь в організації здійснення державної правової політики;
   - узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і подає їх до Міністерства юстиції України;
   - здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, а також місцевих органів господарського управління і контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;
   - забезпечує районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції та установи юстиції інформацією з Єдиного державного реєстру нормативних актів;
   - здійснює контроль за дотриманням порядку реєстрації прав на нерухоме майно, реєстрацію застав рухомого майна, веде Державний реєстр прав на нерухоме майно і Державний реєстр застав рухомого майна у визначеному чинним законодавством порядку;
   - забезпечує функціонування системи правової інформатизації;
   - організовує роботу з обліку і контролю стану актів законодавства, нотаріальної та судової практики відповідно до Єдиного загальноправового рубрикатора нормативних актів;
   - здійснює контроль та координацію управлінської діяльності начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції;
   - готує для подання до Міністерства юстиції України матеріали про заохочення та нагородження державними нагородами та відзнаками Президента України працівників підвідомчих установ;
   - забезпечує достовірність та оперативне подання статистичних звітів, всебічний аналіз статистичної інформації;
   - спрямовує, координує і контролює діяльність органів державної виконавчої служби;
   - здійснює організаційне забезпечення виконання рішень, ухвал, постанов судів у цивільних справах, у справах про адміністративні правопорушення, вироків, ухвал та постанов судів у кримінальних справах про майнові стягнення, а також постанов і рішень органів, виконання яких покладено на державних виконавців;
   - вивчає і узагальнює роботу з виконання рішень судів та інших органів, вживає заходи щодо усунення причин порушення законів у процесі здійснення цієї роботи;
   - за дорученням Міністерства юстиції України організовує, забезпечує і контролює виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій та угод щодо діяльності судів та установ юстиції;
   - за дорученням заступника міністра юстиції — Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини — вивчає факти порушень прав людини відповідно до запитів Європейського суду з прав людини, сприяє отриманню доказів, надсилає повідомлення та додаткові письмові зауваження щодо конкретних випадків порушень прав людини;
   - контролює роботу районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції з легалізації об’єднань громадян, реєстрації благодійних організацій;
   - організовує діяльність установ нотаріату, вживає заходи щодо її поліпшення і здійснює контроль за законністю вчинення нотаріальних дій державними і приватними нотаріусами, нотаріального архіву, забезпечує роботу кваліфікаційної комісії нотаріату;
   - організовує та контролює стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю;
   - визначає нотаріальний округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність, вносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює його, контролює дотримання вимог до організації робочого місця приватного нотаріуса;
   - здійснює контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності ліцензійних умов до здійснення підприємницької діяльності з юридичної практики та судово-експертної діяльності;
   - здійснює оплату праці адвокатів, судових експертів, перекладачів за рахунок коштів державного бюджету в разі участі у кримінальній справі адвоката, судового експерта, перекладача за призначенням;
   - контролює діяльність органів реєстрації актів громадянського стану щодо додержання ними чинного законодавства при реєстрації актів громадянського стану, перевіряє їх роботу, подає практичну й методичну допомогу, а також вживає заходи щодо поліпшення діяльності цих органів;
   - здійснює інші функції.
   Управління юстиції України має право:
   - здійснювати перевірки в районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управліннях юстиції та підвідомчих установах;
   - у встановленому порядку залучати до перевірок діяльності установ нотаріату та приватних нотаріусів завідувачів державних нотаріальних контор, кваліфікованих нотаріусів з інших нотаріальних округів, а також представників відділень Української нотаріальної палати за їх згоди;
   - залучати вчених, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
   - у встановленому порядку в межах своєї компетенції перевіряти суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються судово-експертною діяльністю на підставі ліцензій Міністерства юстиції України, кваліфікованих експертів науково-дослідних інститутів судових експертиз, що підпорядковані цьому міністерству;
   - для здійснення функцій, покладених на управління юстиції, одержувати безоплатно інформацію від статистичних та контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади;
   - брати участь у розробці пропозицій щодо підготовки юридичних кадрів;
   - скликати наради з питань, що належать до його компетенції;
   - скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів з підстав, визначених законодавством;
   - перевіряти в міністерствах і республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, їх управліннях, відділах, інших підрозділах, органах господарського управління та контролю додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у виявлених порушеннях;
   - згідно з чинним законодавством встановлювати тарифи за надання працівниками установ нотаріату, відділів громадянства та реєстрації фізичних осіб додаткових платних послуг правового, інформаційного та технічного характеру.
   Управління юстиції здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через створені в установленому порядку районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції.
   З питань, що належать до його компетенції, управління юстиції взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями на відповідній території.
   Управління юстиції в межах своєї компетенції видає накази, які є обов’язковими для виконання районними, районними в містах, міськими (міст обласного значення) управліннями юстиції, підвідомчими йому установами, органами та посадовими особами.
   У передбачених законодавством випадках нормативно-правові акти управління юстиції є обов’язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями незалежно від форм власності, а також громадянами. Нормативно-правові акти управління юстиції підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.
   У разі потреби управління юстиції разом з іншими місцевими органами виконавчої влади видає спільні акти.
   До складу Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, управлінь юстиції областей, міст Києва та Севастополя входять відділи:
   - реєстрації актів громадянського стану;
   - державної виконавчої служби;
   - правової роботи та реєстрації нормативних актів;
   - юридичної допомоги населенню;
   - кадрів та контролю виконання;
   - бухобліку та матеріально-технічного забезпечення.
   У складі зазначених управлінь юстиції можуть бути створені й інші відділи.
   Начальник Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим призначається на посаду та звільняється з неї міністром юстиції України за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим. Начальники обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції призначаються на посаду та звільняються з неї міністром юстиції України за погодженням з головами відповідних обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
   Начальник управління юстиції має першого заступника, заступників начальника відділу реєстрації актів громадянського стану, начальника відділу державної виконавчої служби і за потреби — заступників з інших напрямків діяльності управління.
   Начальник управління юстиції відповідно до наданих йому повноважень виконує такі функції:
   - організовує діяльність управління і підвідомчих органів та установ юстиції з метою виконання завдань, покладених на Міністерство юстиції України та його територіальні органи;
   - здійснює керівництво управлінням юстиції і підвідомчими установами, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності управлінь юстиції згідно з Положенням про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції;
   - затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників апарату управління юстиції;
   - організовує роботу, пов’язану із забезпеченням кадрами районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, добирає кандидатів на посади начальників та заступників начальників цих управлінь, затверджує кадровий резерв на ці посади;
   - вносить пропозиції Міністерству юстиції України про призначення на посади та звільнення з них начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції;
   - заохочує працівників управління юстиції, заступників начальників районних, районних у містах, міських ( міст обласного значення) управлінь юстиції, керівників підвідомчих установ; притягає до дисциплінарної відповідальності заступників начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, керівників підвідомчих установ;
   - вносить міністру юстиції України обґрунтовані подання про заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності чи звільнення начальників районних, міських управлінь юстиції;
   - вносить пропозиції про призначення на посади та звільнення з них керівників філій Держінформ’юсту, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
   В управлінні юстиції для колективного вирішення питань, що належать до його компетенції, створюється колегія у складі начальника управління юстиції (голова колегії), заступників начальника управління юстиції за посадою. До складу колегії можуть входити керівники районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції України, а також інші фахівці. Склад колегії затверджує міністр юстиції. Рішення колегії запроваджуються в життя наказами начальника управління юстиції.
   Для подання управлінню юстиції допомоги з питань удосконалення правової діяльності у сфері економіки при ньому може бути створена методична рада з правової діяльності, склад якої і положення про яку затверджує начальник управління юстиції.
   Управління юстиції є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

 
< Попередня   Наступна >