Підручники онлайн
Головна arrow Судові та правоохоронні органи arrow Судові та правоохоронні органи України (А.П.Гель, Г.С.Семаков, С.П.Кондракова) arrow 10.3. Районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


10.3. Районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції

10.3. Районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції

   Районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції (далі — управління юстиції) є територіальними органами Міністерства юстиції України. Управління юстиції підпорядковуються Міністерству юстиції України та безпосередньо Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням юстиції.
   Управління юстиції України у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції та Положенням про районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції (далі — Положення), затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 05.02.99 № 9/5.
   До основних завдань управління юстиції відповідно до Положення належать:
   - участь в організації здійснення державної правової політики;
   - організація надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;
   - виконання рішень судів і виконавчих документів інших органів, контроль за своєчасністю, правильністю і повнотою виконання рішень;
   - організаційне забезпечення та координація діяльності установ нотаріату, реалізація основних завдань, визначених Міністерством юстиції, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції щодо розвитку нотаріату в Україні;
   - забезпечення діяльності органів реєстрації актів громадянського стану, здійснення контролю і заходів поліпшення їх діяльності;
   - державна реєстрація нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів;
   - легалізація місцевих об’єднань громадян і реєстрація інших юридичних осіб у встановленому чинним законодавством порядку;
   - у передбачених законодавством випадках здійснення реєстрації прав на нерухоме майно, ведення реєстру застави рухомого майна;
   - здійснення методичного керівництва правовою діяльністю в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах та організаціях, подання зазначеним органам методичної допомоги у приведенні нормативних актів у відповідність до чинного законодавства;
   - розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;
   - організація роботи з кадрами апарату управління юстиції, установ юстиції, підвищення кваліфікації їх працівників.
   Управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:
   - бере участь в організації здійснення державної правової політики;
   - узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та подає їх до Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції;
   - здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;
   - бере участь у розвитку системи правової інформатизації;
   - організовує роботу з обліку та контролю стану актів законодавства, нотаріальної та судової практики, подає практичну допомогу районним (міським) судам та установам юстиції з цих питань, інформує обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції про стан обліку нормативних актів у районному управлінні юстиції, судах і установах юстиції;
   - через відповідні відділи державної виконавчої служби забезпечує виконання рішень, ухвал, постанов судів у цивільних справах, постанов у справах про адміністративні правопорушення, вироків, ухвал та постанов судів у кримінальних справах про майнові стягнення, а також постанов і рішень органів, виконання яких покладено на державних виконавців;
   - організовує та контролює виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій та угод з питань, пов’язаних з діяльністю судів та установ юстиції;
   - узагальнює роботу з питань виконання судових рішень;
   - організовує навчання державних виконавців і поширює позитивний досвід з питань виконання судових рішень;
   - здійснює контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності ліцензійних умов щодо підприємницької діяльності з юридичної практики та судово-експертної діяльності;
   - організовує підготовку та передання архівної документації до обласного нотаріального архіву;
   - готує на розгляд Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції матеріали щодо анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю;
   - забезпечує повну, правильну та своєчасну реєстрацію актів громадянського стану, розгляд матеріалів про зміну прізвищ, імен, по батькові та про внесення виправлень, змін, доповнень до записів актів громадянського стану, а також про поновлення втрачених актових записів, видачу свідоцтв та довідок про реєстрацію і сімейний стан громадян України;
   - забезпечує належний облік, зберігання, витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану;
   - перевіряє дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами виконавчих органів сільських і селищних рад, які реєструють акти громадянського стану, і подає їм методичну допомогу;
   - координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій з правової освіти населення, формування у громадян правового світогляду;
   - вивчає стан правової освіти та правової інформатизації в навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях, подає необхідну допомогу, бере участь у семінарах, конференціях, олімпіадах з правових знань, конкурсах з цих питань;
   - добирає кадри управління та установ юстиції, формує особові справи та резерв кадрів на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення професійного рівня кадрів управління та установ юстиції, веде звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;
   - розглядає звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян;
   - здійснює інші функції. Управління юстиції України має право:
   - перевіряти діяльність підпорядкованих йому установ юстиції;
   - залучати для цього науковців, фахівців місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за узгодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
   - для здійснення покладених на управління юстиції функцій одержувати безоплатно інформацію від статистичних та контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади;
   - скликати та проводити наради з питань, що належать до його компетенції;
   - “перевіряти в районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, їх управліннях, відділах, інших підрозділах додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушеннях; скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів з визначених законодавством підстав;
   - перевіряти стан розгляду звернень громадян у підвідомчих установах щодо усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги стосовно діяльності установ юстиції;
   - вивчати в районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, їх відділах, управліннях та інших підрозділах, на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих на відповідній території, стан правової роботи, вносити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень.
   Управління юстиції України в межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання. Управління в разі потреби разом з іншими місцевими органами виконавчої влади видає спільні акти.
   Начальник управління юстиції призначається на посаду і звільняється з неї міністром юстиції України за поданням начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій.
   Начальник управління юстиції має першого заступника і заступників — начальника відділу реєстрації актів громадянського стану, начальника відділу державної виконавчої служби і в разі потреби заступників з інших напрямків роботи управління.
   Начальник управління юстиції виконує такі функції:
   - керує діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління юстиції завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника та працівників управління;
   - затверджує функціональні обов’язки працівників управління юстиції та організовує контроль за їх виконанням;
   - заохочує працівників управління юстиції та керівників підвідомчих установ;
   - притягає до дисциплінарної відповідальності працівників управління юстиції та керівників підвідомчих установ.
  Управління юстиції України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

 
< Попередня   Наступна >