Підручники онлайн
Головна arrow Банківське право arrow Банківське право (Ващенко Ю.В.) arrow § 2. Функції НБУ за чинним законодавством
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 2. Функції НБУ за чинним законодавством

§ 2. Функції НБУ за чинним законодавством

   Функції, які здійснюються всіма без винятку центральними банками, поділяють на регулюючі, контрольні й обслуговуючі. До регулюючих функцій відносять:
   - управління сукупним грошовим обігом;
   - регулювання грошово-кредитної сфери;
   - регулювання попиту та пропозиції на кредит.
   Контрольні функції включають:
   • здійснення контролю за функціонуванням кредитно-банківської системи;
   • проведення валютного контролю.
   Обслуговуючі функції полягають:
   - в організації платіжно-розрахункових відносин комерційних банків;
   - у кредитуванні банківських установ і уряду;
   - у виконанні центральним банком ролі фінансового агента уряду.
   Функції Національного банку закріплені у Конституції України та Законі України “Про Національний банк України”. Виходячи із норм зазначених законодавчих актів, функції Національного банку можна поділити на такі дві групи:
   1. Основна функція НБУ.
   2. Інші (допоміжні) функції НБУ.
   Як ми вже з'ясували, основною функцією Національного банку України є забезпечення стабільності національної грошової одиниці України — гривні. Для здійснення основної функції Національний банк здійснює, зокрема, такі функції:
   - відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику;
   - монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг;
   - виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування;
   - встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна;
   - організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу;
   - визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками;
   - визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює, координує та контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;
   - здійснює банківське регулювання та нагляд;
   - веде Державний реєстр банків, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках;
   - складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування;
   - здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій;
   - забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів і здійснення операцій з ними та банківськими металами;
   - представляє інтереси України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, деспівробітництво здійснюється на рівні центральних банків.

 
< Попередня   Наступна >