Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Оформлення документів про звільнення

Оформлення документів про звільнення

   Порядок звільнення засуджених з установ регламентується Виправно-трудовим кодексом України (ч. З ст. 111) та іншими нормативними актами щодо цього питання. Звільнення засуджених з установи проводиться на підставі та в порядку, встановленому законом, а щодо засуджених іноземців і осіб без громадянства — спеціальними актами.
   З метою своєчасного забезпечення звільнення засуджених двічі на рік — у січні та липні — проводиться звірка даних про строк покарання, що є в особових справах, облікових і контрольно-строкових картках засуджених. При виявленні будь-яких помилок і неточностей при встановленні засудженому строку покарання, вживаються заходи до їх виправлення. Про наслідки звірки складають акт у двох примірниках, один з яких надсилається в управління (відділ) виконання покарань відповідної області.
   Звільнення засуджених проводиться на підставі звірених даних про строк позбавлення волі. Забороняється звільняти засуджених лише за даними їх облікових і контрольно-строкових карток.
   Документи про звільнення виконуються в день їх надходження до установи. Якщо документи надійшли після закінчення робочого дня, вони виконуються наступного дня. Наявність заборгованості за засудженим, несвоєчасне проведення з ним розрахунку та інші причини не можуть бути підставою для затримки його звільнення. По кожному факту несвоєчасного звільнення проводиться службове розслідування та вживаються заходи щодо винних посадових осіб.
   Документи про звільнення, які надійшли від окремих осіб або нетаємною поштою, підлягають додатковій перевірці. В цих випадках з органу, який виніс рішення, треба по телеграфу запросити відповідне підтвердження. По фактах одержання з судів нетаємною поштою документів про звільнення засуджених або скорочення їм строку покарання сповіщається в управління (відділ) виконання покарань відповідної області. Після одержання документа про звільнення засудженого або про скорочення йому строку покарання спецвідділ проводить ретельну перевірку правильності оформлення і тотожність цього документа матеріалам особової справи на засудженого.
   У випадках одержання документів, які не завірені гербовою печаткою або мають не чіткі відбитки чи завірені печаткою іншого органу, який не виносив рішення, а також при невідповідності анкетних даних, указаних в документі, який надійшов, матеріалам особової справи, або при появі інших сумнівів у достовірності документа, що надійшов, виконання його треба зупинити і вжити невідкладних заходів щодо отримання підтвердження з органу, який виніс рішення. Зупинення виконання документа про звільнення засудженого оформляється постановою начальника установи та затверджується прокурором. Усі документи про звільнення або скорочення строку покарання оголошуються засудженому під розписку.
   Про виконання ухвал і постанов судів про дострокове звільнення засуджених або скорочення їм строку покарання повідомляється суд, який виніс вирок, а у випадках прохань судів, які винесли ухвалу чи постанову, також і цей суд.
   Ухвали і постанови судів про звільнення (у зв'язку з припиненням кримінальних справ) або скорочення строку покарання щодо осіб, які раніше звільнялися по відбутті строку покарання, умовно-достроково, по хворобі та померлих в установі, прилучаються до архівних особових справ на них. У суди, які винесли ухвалу або постанову, сповіщаються: на раніше звільнених — дата і підстава їх звільнення, населений пункт, район, область, куди вони вибули; на померлих — дата їхньої смерті.
   З метою своєчасного проведення розрахунку зі звільненими, забезпечення їх за кошти установи проїзними квитками та харчуванням, на проїзд про наступне звільнення засудженого завчасно, але не менш як за три місяці до звільнення, відділ спецобліку повідомляє відповідні відділи та служби установи.
   Засудженим, які звільняються з установи, видаються довідки про звільнення різних форм:
   - форма "А" — жовто-зеленого кольору, видається особам, відносно яких вирок скасований з припиненням кримінальної справи або передачею справи на нове розслідування із заміною запобіжного заходу, не пов'язаного з позбавленням волі. Про наявність у цих осіб непогашених судимостей вказується на зворотному боці довідки;
   - форма "БВЛ" — рожевого кольору, видається особам, які не погасили під час відбуття покарання заборгованості по виконавчих листах (у тому числі по виконавчих листах на утримання аліментів);
   - форма "Б" — блакитного кольору, видається всім іншим звільненим;
   - форма "В" — білого кольору, видається іноземцям і особам без громадянства, які до арешту були постійними мешканцями республіки, а також іноземцям і особам без громадянства, які мешкають за кордоном, але після звільнення залишаються на тимчасове чи постійне проживання в Україні. Іноземцям і особам без громадянства, видвореним або від'їжджаючим після звільнення за кордон, довідка цієї форми не видається, а прилучається до їх особових справ.
   Заповнення довідок про звільнення проводиться спеціальним чорнилом розбірливо, чітко, без виправлень та підчисток. У верхньому лівому куті довідки вказується назва установи без її адреси. Особам, яким актом помилування або амністії було скорочено строк покарання, але вони продовжували відбувати строк, який залишився, у довідках про звільнення після запису про строк покарання, встановлений судом, вказується про скорочення цього строку згідно з актом помилування або амністії. Крім того, у довідках про звільнення вказується:
   - особам, звільненим умовно-достроково, — невідбута частина строку покарання (яку треба записати згідно з ухвалою суду) і дата винесення судом ухвали про умовно-дострокове звільнення, а також дата фактичного звільнення;
   - особам, яким невідбута частина строку позбавлення волі замінена більш м'яким покаранням, — нова міра покарання.
   У довідках про звільнення треба обов'язково робити такі записи або проставляти штампи: "Законність звільнення перевірив", "Праце-побутове влаштування за пропискою", "Символи та група крові", належність до групи ризику, чи мешкав на території, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції (у верхньому правому куті довідки — букву "Е"). На осіб, які після звільнення підлягають взяттю під адміністративний нагляд: "Підпадає під нагляд"; а на осіб, яким встановлений адміністративний нагляд в установі: "Встановлено нагляд".
   На довідку про звільнення обов'язково наклеюється фотокартка встановленого для паспорта зразка, на довідку про звільнення іноземця чи особи без громадянства — фотокартка розміром 3,5 х 3 см. Вказані фотокартки наклеюються також на копії довідок. Звільненим, в особових справах яких немає паспорта, обов'язково треба видати на руки не менш як дві фотокартки для одержання паспорта по прибутті до місця помешкання. Довідки видаються звільненим під розписку на їх копіях. При цьому треба провести опитування звільненого і його відповіді порівняти з анкетними та іншими даними документів, які є в особовій справі, порівняти з опізнавальними фотокартками та особливими прикметами звільненого, а за умов, коли виникає підозра в тому, що звільняється не той засуджений, який має на це право, встановити його особу за дактилоскопічною картою. Крім того, треба перевірити повноту заповнення бухгалтерією зворотного боку довідки.
   Довідки про звільнення засуджених, в яких строк покарання закінчується під час дозволеного їм короткострокового виїзду за межі установи у зв'язку з виключними обставинами, надсилаються для їх одержання до органів внутрішніх справ за місцем виїзду.
   Довідка на психічно хворого, який направляється після звільнення у психіатричну лікарню органів Міністерства охорони здоров'я, передається разом з хворим та його особистими документами адміністрації лікарні, якщо він береться під опіку — родичам або опікуну під розписку.
   Якщо довідка про звільнення була загублена особою, яка прибула до постійного помешкання після звільнення з установи, за запитом органу внутрішніх справ, а також приймальника-розподільника надсилається дублікат цієї довідки для одержання паспорта. Якщо дублікат довідки про звільнення був надісланий раніше до іншого органу внутрішніх справ, то про це повідомляється ініціатор запиту для наступного запиту дубліката з того органу внутрішніх справ.
   В інших випадках (при реабілітації, для вирішення питання про зняття судимості), а також коли архівна особова справа знищується по закінченні строку її зберігання, за запитами установ або клопотаннями звільнених надсилається довідка довільної форми.
   Особливості звільнення і оформлення документів на іноземців і осіб без громадянства
   Про дату звільнення засудженого іноземця керівництво Виправно-трудової установи за чотири місяці до закінчення строку покарання надсилає до ДДУПВП електронною поштою, телеграфом або поштою повідомлення за встановленою формою. Відділ спеціального обліку департаменту у триденний строк надсилає до МЗС України повідомлення, після чого порушується питання перед дипломатичним представництвом або консульською установою даної держави про організацію виїзду іноземця. У разі відмови застосовуються дипломатичні канали.
   При звільнені іноземцю видаються довідка форми "В", квиток на проїзд залізницею. Вони забезпечуються харчами, одягом, взуттям, одноразовою допомогою згідно зі ст. 115 ВТК України. Про їх звільнення після відбуття строку покарання та із інших причин надсилається повідомлення до ДДУПВП. У разі звільнення його за амністією, помилуванням, винесенням судом ухвали чи постанови, через хворобу, умовно-достроково, а також у разі смерті, керівництво виправно-трудової установи негайно надсилає до ДДУПВП повідомлення, який протягом доби, а в разі смерті іноземця негайно, надсилає до МЗС України повідомлення за встановленою формою.

 
< Попередня   Наступна >