Підручники онлайн
Головна arrow Кримінальне право arrow Матеріали з навчального предмету "Кримінальне право" arrow Мінімальні стандартні правила поводження з ув'язненими
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Мінімальні стандартні правила поводження з ув'язненими

Мінімальні стандартні правила поводження з ув'язненими

   Система діючих міжнародних актів про поводження із засудженими є частиною системи міжнародних актів щодо протидії злочинності, яка містить стандарти поведінки в цій галузі.
   Стандарти поводження із засудженими класифікують за трьома критеріями: масштабами дії; спеціалізацією; обов'язками держав-учасниць.
   За масштабами дії всі стандарти в цій сфері, можна поділити на дві групи: універсальні та регіональні. Універсальні — це стандарти, вироблені ООН, регіональні — Радою Європи або іншими регіональними об'єднаннями держав.
   За спеціалізацією міжнародні акти поділяються на два класи: акти загального характеру (вони не призначені для регламентації поводження із засудженими, але містять окремі стандарти), акти спеціалізованого характеру (мають за мету викладення стандартів поводження із засудженими).
   За обов'язковістю для держав-учасниць ці стандарти можна віднести до двох основних класів: обов'язкові норми (принципи і загальні положення) та конкретні стандарти (рекомендації, які не носять обов'язкового характеру). Потреба такої класифікації полягає в тому, щоб можна було відділити обов'язкові норми від рекомендованих.
   Виходячи з названих класифікацій до системи діючих міжнародних актів про поводження з ув'язненими можна включити універсальні міжнародні акти, прийняті ООН:
   1. Акти загального характеру:
   - Загальна декларація прав людини (1948 р.);
   - Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права (1966 р.);
   - Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1966 р.);
   - Декларація ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1963 р.);
   - Декларація прав дитини (1959 р.);
   - Декларація про права розумово відсталих осіб (1971 р.);
   - Декларація про права інвалідів (1975 р.).
   2. Спеціалізовані акти:
   - Мінімальні стандартні правила поводження з ув'язненими (1955 р.);
   - Декларація про захист усіх осіб від тортур та інших жорстоких, нелюдських, або які принижують гідність видів поводження і покарання (1975 р.);
   - Конвенція проти тортур та інших жорстоких, нелюдських, або які принижують гідність, видів поводження і покарання (1984 р.);
   - Кодекс поведінки посадових осіб при підтриманні правопорядку (1979 р.);
   - Принципи медичної етики, які відносяться до працівників охорони здоров'я, особливо лікарів, по захисту засуджених, або затриманих осіб, від тортур та інших жорстоких, нелюдських видів поводження і покарання (1982 р.);
   - Мінімальні стандартні правила ООН, які стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила) (1985 р.);
   - Звід принципів захисту всіх осіб, затриманих чи ув'язнених в будь-якій формі (1989 р.;
   - Правила ООН, які стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі (1990 р.).
   Аналіз цих міжнародних актів показує, що їхню дію доцільно висвітлювати стосовно сфери поводження із засудженими до позбавлення волі. Справа в тому, що в цьому напрямку діє значна кількість специфічних принципів, загальних положень і конкретних норм. Головний зміст стандартів у цій сфері міститься в Мінімальних стандартних правилах поводження з ув'язненими і Правилах ООН, які стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі. Спинимося на їх основних положеннях, які можна поділити на п'ять груп:
   - організація родової і видової класифікації осіб, позбавлених волі;
   - організація мікросоціальних умов відбування покарання у вигляді позбавлення волі;
   - організація режиму в місцях позбавлення волі;
   - організація праці і професійної підготовки осіб, які позбавлені волі;
   - організація виховного впливу на осіб, позбавлених волі.
   Родова і видова класифікація являють собою поділ засуджених на групи за статтю, віком та іншими ознаками з метою здійснення диференційованого підходу в організації відбування покарання. Класифікація спрямована на створення умов для досягнення цілей кримінального покарання.
   Основні стандарти цих класифікацій полягають у тому, що:
   - різні категорії засуджених повинні утримуватися в різних установах або в різних секціях однієї установи;
   - система класифікацій повинна бути досить гнучкою, щоб мати можливість розмістити кожну класифікаційну групу ув'язнених в найзручнішу для роботи з нею окрему установу;
   - метою класифікації є відділення засуджених від тих, хто в силу свого злочинного минулого або негативних рис характеру може на них негативно впливати.
   З аналізу наведених рекомендацій зрозуміло, що стандартами визначається загальний, не деталізований підхід до родової і видової класифікації засуджених. Створення мікросоціальних умов відбування покарання — об'єкт іншої групи стандартів. Під мікросоціальними умовами відбування покарання у вигляді позбавлення волі розуміються умови утримання ув'язнених, задоволення їх потреб в їжі, одязі, медичному обслуговуванні, тобто умови, які забезпечують нормальне існування людини в пенітенціарній установі. Рівень цивілізованості цих умов повинен відповідати їх загальному рівню в країні.

 
< Попередня   Наступна >