Підручники онлайн
Головна arrow Етика та Естетика arrow Етика та естетика (Петрушенко В.Л. та ін.)
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Етика та естетика (Петрушенко В.Л. та ін.)

   В навчальному посібнику достатньо повно та у відповідності із програмою навчального курсу розглядаються найбільш важливі проблеми етики та естетики як наукових напрямів та морального і естетичного як реальних сфер людської життєдіяльності. Додатково подаються такі явища сучасного життя, як молодіжна мода, технічна естетика. Посібник написаний із урахуванням існуючих вітчизняних видань на дану тему, але у відповідності із авторським баченням найбільш гострих та важливих проблем етики та естетики як філософських наук.
   Призначено для студентів та викладачів ВНЗ України, а також тих, хто цікавиться проблемами етики та естетики.

   © Петрушенко В.Л. та ін., 2008
   © Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008


Назва
Зміст (Етика та естетика (Петрушенко В.Л. та ін.))
Вступ (Етика та естетика (Петрушенко В.Л. та ін.))
Тема 1. ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ
1. Загальні особливості соціально-гуманітарного пізнання
2. Етимологія термінів "етика" та "мораль". Предмет етики. Співвідношення моральних, релігійних та юридичних норм в суспільному житті
3. Предмет естетики. Співвідношення етики та естетики та їх структура
4. Місце етики та естетики в духовній культурі людства
Тема 2. ІСТОРІЯ ЕТИКИ: ОСНОВНІ ТЛУМАЧЕННЯ ТА КОНЦЕПЦІЇ ЕТИЧНОГО
1. Особливості розуміння етики та моралі в традиційних суспільствах. Філософські концепції етики
2. Виділення етичної проблематики в особливий напрям життєдіяльності в епоху Нового часу. Модерні концепції етики
3. Розуміння етики в некласичній культурі. Етика в контексті постмодернізму
ТЕМА 3. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЕТИКИ
1. Поняття категорії етики та їх історичний характер
2. Добро і зло як центральні етичні категорії. Релятивізм та ригоризм в їх трактуванні
3. Категорії етичного вибору, вчинку, моральної діяльності (норма, кодекс, звичай, традиція, принципи, ідеали)
4. Категорії, що передають етичні характеристики людини (совість, честь, гідність, справедливість)
ТЕМА 4. МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ
1. Етика комунікацій та морально-психологічні принципи спілкування
2. Комунікативні риси особистості: чесноти і вади
3. Етикет. Особливості ділового етикету
4. Конфлікт та морально-етичні аспекти його вирішення
ТЕМА 5. ЕСТЕТИКА ТА ЇЇ ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ
1. Естетика в системі наукового знання. Естетика і мистецтвознавство
2. Поняття краси і прекрасного. Історичні парадигми їх осягнення
3. Діалектика прекрасного і потворного. Зв’язок та взаємодія цих естетичних категорій з етичними категоріями добра і зла
4. Категорії піднесеного і величного, потворного і ницього, трагічного і комічного. Їх вияв у культурі постмодерної доби
Тема 6. СФЕРИ ПРОЯВІВ ЕСТЕТИЧНОГО В ЖИТТІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
1. Естетична діяльність і сфери її проявів в сучасному суспільстві
2. Мистецтво як соціальний та культурний феномен. Художній образ та художнє сприйняття дійсності
3. Види та жанри мистецтва. Поняття художньо-мистецького стилю. Провідні стилі класичного та некласичного мистецтва
4. Естетика людської поведінки та людських стосунків. Мода як феномен культури
ТЕМА 7. ПРОМИСЛОВЕ МИСТЕЦТВО І ТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА
1. Поняття промислового мистецтва, технічної естетики і дизайну
2. Історична динаміка промислового мистецтва. Проблема гармонії краси і користі
3. Промислова естетика ХІХ – ХХ століття
4. Естетична цінність техніки і новітніх інформаційних технологій. Духовність людини в умовах сучасної техногенної цивілізації