Підручники онлайн
Головна arrow Історія держави і права arrow Матеріали з навчального предмету "Історія держави і права" arrow Місцеве Положення про поземельне влаштування селян, оселених на поміщицьких землях в губерніях малоросійських: Чернігівській, Полтавській та частині Харківської (19 лютого 1861 р.)
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Місцеве Положення про поземельне влаштування селян, оселених на поміщицьких землях в губерніях малоросійських: Чернігівській, Полтавській та частині Харківської (19 лютого 1861 р.)

Місцеве Положення про поземельне влаштування селян, оселених на поміщицьких землях в губерніях малоросійських: Чернігівській, Полтавській та частині Харківської (19 лютого 1861 р.) (Витяг)

   9. Для визначення розмірів наділу сільських громад мирською землею Полтавська губернія ділиться на дві місцевості, Чернігівська на три і Харківська на чотири...
   12. Якщо нинішній селянський наділ більший за вищий розмір наділу, розрахований на всю сільську громаду..., то поміщикові дозволяється відрізати цей лишок в своє безпосереднє розпорядження...
   13. Якщо нинішній селянський наділ менший за нижчий розмір наділу, розрахований на всю сільську громаду..., то поміщик прирізує громаді невистачаючу кількість до селянського наділу, якщо в його безпосередньому розпорядженні залишається не більше однієї третини всієї кількості придатних земель...
   14. Якщо після надання в користування селян з наділу... залишилось в безпосередньому розпорядженні поміщика менше однієї третини загальної кількості належних йому угідь, то поміщик має право вдержати в своєму безпосередньому розпорядженні до однієї третини всієї кількості придатних земель...
   18. Поміщик ні в якому разі не зобов'язаний збільшувати потім наділ, відведений селянам в постійне користування на підставі цього Положення...
   33. Поміщики не зобов'язані відпускати селянам ліс для будівель.
   34. Поміщики не зобов'язані також відпускати селянам паливо безплатно.
   37. Кожна сімейна ділянка складається або з однієї садиби, або з садиби і польового наділу.
   57. Після закінчення дворічного строку, призначеного на первісне затвердження наділу, визначається шестирічний строк, протягом якого поміщик може вимагати обов'язкового для селян розмежування загальних черезсмужних панських угідь...
   69. Поміщикові надано право вимагати від селян обов'язкового перенесення садиб, без їх згоди на це, у таких випадках:
   1) якщо селянська садиба знаходиться ближче 50 саж., а овини, кузні або інші, вогнем діючі споруди, - ближче 100 саж. від тих існуючих поміщицьких будівель, які споруджені до обнародування цього Положення...
   3) якщо для розмежування поміщицьких польових угідь з селянськими виникне необхідність в перенесенні кількох або усіх садиб селища...
   93. Ділянки громадської землі, надані... в наділ окремих селянських сімейств, залишаються в спадковому користуванні цих сімейств. Порядок спадкування сімейних ділянок і порядок сімейних поділів визначається місцевими звичаями...
   100. Селяни можуть використовувати відведену їм землю під посіви, насадження, укіс або пасовисько за своїм розсудом з такими... обмеженнями:
   1) шляхи, проїзні завулки і перегони для худоби повинні залишатися вільними для загального користування, і тому селяни не можуть їх заорювати;
   2) без згоди поміщика селяни не повинні: а) заорювати, засаджувати або розкопувати вигони, які є в загальному і нероздільному користуванні селян і поміщика; б) відступати від прийнятої сівозміни аж до розмежування селянських угідь з поміщицькими, там, де громадські поля знаходяться в черезсмужжі з панськими;
   3) без згоди громади ніхто з домохазяїв не може ні забудовувати, ні використовувати під господарський обробіток випаси та інші частини громадського наділу, які є в спільному користуванні усіх селян...
   168. Повинності з селян визначаються в уставній грамоті: окремо за піші ділянки, окремо за додаткові і окремо за садиби...
   171. З десятини садибної землі визначається щорічна плата по 5 крб. 10 кеш., за винятками, зазначеними в статтях 172 і 173...
   177. За десятину польової землі в кожній з місцевостей... призначається оброк в такому розмірі:
   В Чернігівській губернії:
   в 1-й місцевості 2 крб. 50 коп.
   в 2-й -"- 1крб. 60 коп.
   в 3-й -"- 1крб. 40 коп.
   В Полтавській губернії:
   в 1-й -"- 2 крб. 50 коп.
   в 2-й -"- 2 крб.
   В Харківській губернії:
   в 1-й -"- 2 крб. 80 коп.
   в 2-й -"- 2 крб. 40 коп.
   в 3-й -"- 2 крб. 10 коп.
   в 4-й -"- 1крб. 80 коп.
   188. Поміщикові надається право вимагати сплати оброку за півроку наперед.
   195. За десятину пішої та додаткової польової ділянки в кожній з місцевостей призначається іздельна повинність тільки чоловічими дня ми в такому розмірі:
   В Чернігівській губернії:
   в 1-й місцевості 21 день
   в 2-й -"- 14 днів
   в 3-й -"- 12 днів
   В Полтавській губернії:
   в 1-й -"- 21 день
   в 2-й -"- 16 днів
   В Харківській губернії:
   в 1-й -"- 19 днів
   в 2-1 -"- 16 днів
   в 3-й -"- 14 днів
   в 4-й -"- 12 днів.
   196. Обчислення чоловічих піших робочих днів, що належать за польову землю, провадиться по кожній селянській ділянці відповідне до кількості наявної в ній придатної землі...
   198. З загальної кількості робочих днів, що йдуть на користь поміщика з ділянки, три п'ятих відробляються селянами протягом літнього півріччя, а дві п'ятих - протягом зимового...
   212. Робота, яку протягом дня потрібно виконати в рахунок повинності, визначається в урочному положенні...
   240. Кожний домохазяїн відповідає окремо за справне виконання тих повинностей, на користь поміщика встановлених, які належать з ділянки, що є в його користуванні.

 
< Попередня   Наступна >