Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


СОЦІАЛЬНЕ МИСЛЕННЯ

СОЦІАЛЬНЕ МИСЛЕННЯ

   Ставлячи перед ученими-психологами питання "Чим наука може допомогти людині?, можна сказати: насамперед зміцнити його духовно.
   Сьогодні знецінилися слова, знецінилося багато понять і ідеалів, тому, як це не парадоксально, зміцнення духовності доводиться починати з формування життєвої самостійності, зміцнення життєвої позиції. На жаль, дослідження виявляють у сучасній свідомості деяку рудиментарну форму колективізму, що зберегло в підсвідомості соціальне порівняння. Це порівняння виглядає приблизно так: "Я не брешу, а всі навкруги брешуть", "Я не краду, а всі навкруги крадуть". Достоїнства оцінюються не самі по собі, вони доводяться тільки порівнянням, яке надає задоволення тим, що в інших цього немає, тобто своєрідне ствердження через заперечення, ствердження переваг "Я" через порівняння з іншими, причому негативне. Це дуже недалеко від того розповсюдженого почуття колективізму, яке недавно вело до купівлі такого ж дивану, як у сусіда. Самостійність зміцнюється власними досягненнями, власними рішеннями, власним моральним вибором і як психологічна якість дивна тим, що зміцнює себе сама. Точно визначені домагання, диференціація залежного і не залежного від власних зусиль, визначення контуру своєї відповідальності дають людині, коли вона починає діяти, почуття свободи, здатність визначати події, а звідси і найголовніше - почуття впевненості в тому, що живеш і робиш правильно. У сьогоднішній соціальній невизначеності, суперечливості життя це відчуття - найважливіша цінність особистості.
   Таким чином, єдиний шлях до духовності і духовної сили - через самостійність, індивідуальність життєвої позиції.
   Хоча інтелектуальний розвиток не веде за собою автоматично моральне, але "робота" свідомості, осмислення дійсності безпосередньо пов'язані з ставленням особистості до життя. Свідомість, що виявляє сенс життя, відносин, особливості вчинків людей, є особливим соціальним мисленням.
   У психології детально досліджені механізми й особливості мислення. Вивчалося, як людина вирішує ті чи інші математичні, фізичні завдання - стандартні чи оригінальні, таким чином виявлялися інтелектуальні здібності, її рівень. Ллє ніколи не ставилося питання про потребу в такому соціальному мисленні, проте, наскільки особистість звикла думати й обмірковувати життєво важливі речі.
   Соціальне мислення - це мислення реальної особистості, пов'язане з її життєвою позицією, цінностями, оцінками. У нашому суспільстві постійно надіялися на свідомість людей. Але як розвивається свідомість, чому вона виявляється консервативною або прогресивною, ніколи по-справжньому не вивчалося, не досліджувалося. Тим часом найперші дослідження соціального мислення показали, що люди можуть читати, говорити про соціальні проблеми, проблеми свого особистого життя, але... не збираються їх вирішувати. Люди, які звикли до того, що в соціумі усе визначено - і лад, і правила, і момент настання комунізму, виявилися не в змозі зрозуміти, що відбувається. А тим часом для забезпечення самостійної життєвої позиції необхідно вміти осмислювати свої можливості й обмеження, причини вчинків інших людей, будувати плани на майбутнє, звіряючи із соціальною реальністю. Соціальне мислення не тільки пояснює проблеми реальності, але й оцінює їх щодо даної особистості, тому здатна до такого мислення особистість уже не живе чужим розумом і соціальними порівняннями з іншими.
   Розвинуте соціальне мислення - це звичка працювати з проблемами, а не тікати від них; воно привчає особистість жити і діяти в суперечливому, мінливому світі. Моральні цінності старі як світ, але для того, щоб реалізовувати їх у надскладному світі, недостатньо їх відчувати, необхідно розуміти, як їх відстоювати у світі панування грошей, сили і несправедливості.
   Тому духовність особистості - це не тільки її здатність піднятися до рівня вічних істин і вічних цінностей. Духовність сьогодні безпосередньо з'єднана з відповідальністю особистості за своє життя, долю і майбутнє України.

Основні поняття

   Реальна особистість. Соціальне мислення. Менталітет.

Терміни

   Подвійна блокада. Кросскультурні дослідження. Харизматичнии лідер.

Питання для самоперевірки

   1. Які реалії нашого життя перешкоджають формуванню духовної особистості?
   2. Що показали проведені психологами кросскультурні дослідження менталітетів народів різних країн?
   3. Який вид зв'язків між людьми найбільш істотний у нашому суспільстві?
   4. Як пов'язана моральність і духовність особистості? Чим характеризується соціальне мислення особистості?

Завдання

   1. У чому, по-вашому, причини того, що безліч людей знаходиться в стані депресії, не розуміючи того, що відбувається в суспільстві, не знаючи, як жити далі?
   2. Чи є у вас потреба обмірковувати причини вчинків людей? Чи зв'язуєте ви вчинки даної людини з її особистістю, обставинами або соціальними умовами в цілому?

Короткі висновки до розділу

   1. Духовна культура -- це особлива сфера і форма діяльності. Вона виступає необхідною умовою існування всього суспільства.
   2. Духовна культура різноманітна у своїх проявах і формах вираження. У сучасному суспільстві розрізняють масову, елітарну і народну культуру. Культура кожного народу відрізняється самобутністю. Розвиток національної культури - необхідна умова формування національної самосвідомості.
   3. Найважливішими компонентами духовного життя суспільства є наука й освіта. Найважливіша функція науки - це нагромадження об'єктивних, обґрунтованих знань про природу, суспільство, людину. Сьогодні наукові знання стали невід'ємною частиною матеріального виробництва й інших галузей суспільного життя. Передати накопичені знання підростаючим поколінням, допомогти їм освоїти загальноприйняті цінності і норми покликана система освіти.
   4. Особлива роль у духовному житті суспільства належить релігії. Вона є одним з найбільш стійких суспільних інститутів.
   Релігійні вірування різноманітні. Християнство, іслам і буддизм є світовими релігіями. До числа основних свобод людини, закріплених у нашій Конституції, відноситься свобода совісті.
   5. Духовна культура формує особистість, її внутрішній світ. Кожна людина має у своєму розпорядженні величезний потенціал до сприйняття накопичених культурних цінностей.
   Однак що саме й якою мірою буде освоєно особистістю з цього культурного багатства, чи стане вона сама творцем нових цінностей, багато ь чому залежить від самої людини.

Питання і завдання для підсумкового повторення

   1. Що входить у поняття "духовна культура суспільства" ? Як пов'язані матеріальна і духовна культура?
   2. Який зміст вислову "культури в культурі"? Які явища сучасного культурного життя можна віднести до культури: а) народної, б) масової, в) елітарної?
   3. У чому полягають основні проблеми сучасної вітчизняної культури? Проаналізуйте більш ґрунтовно одну з них (на вибір). Запропонуйте свої шляхи вирішення даної проблеми.
   4. Спираючись на відомі вам ознаки поняття "суспільний інститут", доведіть, що науку, освіту і релігію можна віднести до най важливіших інститутів суспільства.
   5. Зіставте наукові і релігійні погляди на світі місце людини в ньому. Чи можливо, на ваш погляд, зближення позицій науки і релігії? Чи може людина розділяти наукові погляди на світ і його устрій і бути при цьому релігійною? Обгрунтуйте свої висновки.
   6. Чи можна вважати поняття "духовний світ", "свідомість", "менталітет" синонімами? Якщо так, то чому ви так вважаєте?
   7. Які, на ваш погляд, духовні орієнтири притаманні сьогодні молодим людям у нашому суспільстві? Що з цього властиво і вам особисто?

 
< Попередня   Наступна >