Підручники онлайн
Головна arrow Соціологія arrow Людина і світ (Юрій М.Ф.) arrow ЧИ ПОТРІБНА РИНКУ ДОПОМОГА ДЕРЖАВИ?
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


ЧИ ПОТРІБНА РИНКУ ДОПОМОГА ДЕРЖАВИ?

ЧИ ПОТРІБНА РИНКУ ДОПОМОГА ДЕРЖАВИ?

   На початку параграфа ми виділили таку економічну функцію держави, як підтримка і забезпечення функціонування ринкової системи.
   Для того, щоб були реалізовані такі важливі інститути ринку, як приватна власність, свобода підприємництва свобода і свобода економічного вибору, необхідна розробка спеціального законодавства і правових норм (які ще закони і правові норми забезпечують економічні права і свободи?).
   Держава покликана відігравати активну роль у підтримці і захисті конкуренції, ослабленні монополістичних тенденцій в економіці, що призводять до неефективного розподілу ресурсів і благ у порівнянні з конкурентним ринком. Це втручання держави здійснюється за допомогою різних антимонопольних мір, розробкою антимонопольного законодавства. Головна мета антимонопольної політики держави - усунути загрозу нормальній конкуренції і ринкових відносин.
   Державне регулювання ринкової економіки виявляється у вигляді підтримки підприємництва. Це має особливе значення для української економіки, де бізнес проходить складний етап становлення на ринку. Допомога підприємництву набуває таких форм, як пільгове оподатковування в перші роки роботи фірм, спрощення правил їхньої реєстрації, надання субсидій і державних замовлень.
   Необхідно відзначити, що пріоритет у ринковій економіці належить непрямим (економічним) методам державного впливу, що не руйнує систему ринкових відносин і не суперечить їм.

Основні поняття

   Бюджетно-податкова політика. Державний бюджет. Грошово-кредитна політика. Податкова політика. Економічна політика.

Терміни

   Державний борг. Грошова маса. Дефіцит бюджету. Економічний ріст.

Запитання для самоперевірки

   1. Які цілі переслідує уряд, проводячи економічну політику? Назвіть основні методи впливу держави на економіку.
   2. У чому полягає обмеженість можливостей ринку "регулювати" економіку?
   3. Чи повинні існувати межі втручання держави в економіку? Якщо так, то чому?

Завдання

   1. Охарактеризуйте правові норми, які регулюють економічне життя сучасної України. Поясніть необхідність їхнього введення.
   2. Україна має великий державний борг. Як вирішити проблему його погашення? Аргументуйте свої пропозиції.
   3. Чи може держава домогтися бездефіцитного бюджету? Запропонуйте дієві, на ваш погляд, міри держави з усунення негативного впливу бюджетного дефіциту на економіку.
   4. Поясніть зміст наступного вислову: "Податки - це ціна, яку ми платимо за послуги держави". Проілюструйте свою думку прикладами.
   5. Назвіть напрями української економічної політики періоду реформ 90-х рр. XX ст., які мали успіх і які не виправдали надій. Проаналізуйте економічну політику України цього періоду з позицій впливу на неї тієї чи іншої теоретичної економічної концепції.
   6. Роль грошового обігу і банків у розвитку господарства будь-якої країни порівнюють з роллю кровообігу в організмі людини. Доведіть правильність цього порівняння прикладами з економічної практики.

 
< Попередня   Наступна >