Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


СУЧАСНИЙ РИНОК

СУЧАСНИЙ РИНОК

   Сучасний ринок значно відрізняється від ринку епохи вільної конкуренції і навіть від ринку початку XX ст., коли в окремих галузях панували картелі і трести. У розвинутих країнах існує "змішана економіка", у якій одночасно діють невидимий ринковий механізм і державне регулювання. Як образно сказано в широко відомому за рубежем підручнику "Економіка", керувати економікою при відсутності того чи іншого - це те ж саме, що намагатися аплодувати однією рукою.
   На ринок впливає також регулювання на рівні компаній. Вони використовують сучасну техніку і методику збору, обробки і поширення економічної інформації (про товари, ціни, зміни попиту тощо). Одержала розвиток діяльність, спрямована на просування товарів і послуг до покупця, орієнтована на вимоги ринку, реальні запити і потреби покупців у товарах і послугах,- маркетинг.
   Сучасна ринкова система - це не хаос і анархія, хоча вона і не усуває ринкової стихії. Ринкова економіка - відпрацьований механізм для координації діяльності товаровиробників і споживачів, який розвивається разом із суспільством. З розвитком цивілізації стає цивілізованим і ринок.
   Як уже відзначалося, питання "що і для кого виробляти?" зважується виробником. Він обов'язково повинен враховувати вимоги і можливості споживача. Отож не виробник панує над споживачем, а споживач - над виробником. Своїми грошима він "голосує" за ті чи інші товари, відкидає вироби низької якості чи застарілого зразка.
   Питання "як виробляти?" зважується під впливом конкуренції між товаровиробниками. Для того, щоб перемогти в конкурентній боротьбі, необхідно підвищувати ефективність виробництва, знижувати витрати, постійно обновляти техніку і технологію.
   Динаміка ринкових цін, порівняльна прибутковість або збитковість виробництва регулюють економічний розвиток. Але елементи "сліпої конкуренції", коли спочатку виробляють продукцію, а потім шукають покупця, збереглися лише в обмеженому масштабі. На сучасних ринках панують великі фірми, які орієнтують виробництво на відомих їм споживачів, мають з ними попередню домовленість (контракт) про кількість, якість, номенклатуру (переліку) продукції. Це дає підставу називати нинішній ринок організованим (контрактним).
   На контрактному ринку ретельно вивчається масовий попит, його зміни. Спільними діями великих фірм і державних органів ринкова стихія обмежується, економічні відносини набувають порівняно організованого характеру. Разом з тим, визначене раз і назавжди поєднання планових і ринкових елементів регулювання для будь-яких економічних обставин, як показує досвід західних країн, не страхує економіку від незбалансованості і появи диспропорцій. Для кожної конкретної історичної ситуації необхідний пошук оптимального поєднання ринкових і державних механізмів регулювання економіки.
   Для розвитку державно відособлених господарств велике значення має. обмін між ними на світовому ринку. Нині він має розвинуту форму: у світі існують і товарний ринок, і ринок капіталу, і ринок робочої сили. Існує і власна система цін - світові ціни. Міжнародні економічні організації, торгові угоди між країнами впливають на стан товарних ринків.

 
< Попередня   Наступна >